Στην καρδιά μου …

Θέλω όλη αυτή την ομορφιά να την κρατήσω στην καρδιά μου.

Να αισθανθώ το κύμα και τον ήλιο σε κάθε σημείο του κορμιού μου.

Η Κύθνος με ξετρέλανε παρόλο που την επισκέτομαι τρίτη φορά.

Απολαύστε την και χαρείτε την.

KithnosCyclades2.jpg

κυ.jpg

Στην καρδιά μου …

Θέλω όλη αυτή την ομορφιά να την κρατήσω στην καρδιά μου.

Να αισθανθώ το κύμα και τον ήλιο σε κάθε σημείο του κορμιού μου.

Η Κύθνος με ξετρέλανε παρόλο που την επισκέτομαι τρίτη φορά.

Απολαύστε την και χαρείτε την.

KithnosCyclades2.jpg

κυ.jpg

Στην καρδιά μου …

Θέλω όλη αυτή την ομορφιά να την κρατήσω στην καρδιά μου.

Να αισθανθώ το κύμα και τον ήλιο σε κάθε σημείο του κορμιού μου.

Η Κύθνος με ξετρέλανε παρόλο που την επισκέτομαι τρίτη φορά.

Απολαύστε την και χαρείτε την.

KithnosCyclades2.jpg

κυ.jpg

Στην καρδιά μου …

Θέλω όλη αυτή την ομορφιά να την κρατήσω στην καρδιά μου.

Να αισθανθώ το κύμα και τον ήλιο σε κάθε σημείο του κορμιού μου.

Η Κύθνος με ξετρέλανε παρόλο που την επισκέτομαι τρίτη φορά.

Απολαύστε την και χαρείτε την.

KithnosCyclades2.jpg

κυ.jpg

Στην καρδιά μου …

Θέλω όλη αυτή την ομορφιά να την κρατήσω στην καρδιά μου.

Να αισθανθώ το κύμα και τον ήλιο σε κάθε σημείο του κορμιού μου.

Η Κύθνος με ξετρέλανε παρόλο που την επισκέτομαι τρίτη φορά.

Απολαύστε την και χαρείτε την.

KithnosCyclades2.jpg

κυ.jpg

Στην καρδιά μου …

Θέλω όλη αυτή την ομορφιά να την κρατήσω στην καρδιά μου.

Να αισθανθώ το κύμα και τον ήλιο σε κάθε σημείο του κορμιού μου.

Η Κύθνος με ξετρέλανε παρόλο που την επισκέτομαι τρίτη φορά.

Απολαύστε την και χαρείτε την.

KithnosCyclades2.jpg

κυ.jpg

Στην καρδιά μου …

Θέλω όλη αυτή την ομορφιά να την κρατήσω στην καρδιά μου.

Να αισθανθώ το κύμα και τον ήλιο σε κάθε σημείο του κορμιού μου.

Η Κύθνος με ξετρέλανε παρόλο που την επισκέτομαι τρίτη φορά.

Απολαύστε την και χαρείτε την.

KithnosCyclades2.jpg

κυ.jpg

Στην καρδιά μου …

Θέλω όλη αυτή την ομορφιά να την κρατήσω στην καρδιά μου.

Να αισθανθώ το κύμα και τον ήλιο σε κάθε σημείο του κορμιού μου.

Η Κύθνος με ξετρέλανε παρόλο που την επισκέτομαι τρίτη φορά.

Απολαύστε την και χαρείτε την.

KithnosCyclades2.jpg

κυ.jpg

Στην καρδιά μου …

Θέλω όλη αυτή την ομορφιά να την κρατήσω στην καρδιά μου.

Να αισθανθώ το κύμα και τον ήλιο σε κάθε σημείο του κορμιού μου.

Η Κύθνος με ξετρέλανε παρόλο που την επισκέτομαι τρίτη φορά.

Απολαύστε την και χαρείτε την.

KithnosCyclades2.jpg

κυ.jpg

Στην καρδιά μου …

Θέλω όλη αυτή την ομορφιά να την κρατήσω στην καρδιά μου.

Να αισθανθώ το κύμα και τον ήλιο σε κάθε σημείο του κορμιού μου.

Η Κύθνος με ξετρέλανε παρόλο που την επισκέτομαι τρίτη φορά.

Απολαύστε την και χαρείτε την.

KithnosCyclades2.jpg

κυ.jpg