Η παραλία μου …

image001.jpg

Σε αυτή την παραλία είμαι και κοτάω τον ουρανό και τα αστέρια.

Το φεγγάρι είναι τόσο μαγευτικό σήμερα που δεν θέλω να φύγω από εδώ.

Θα κοιμηθώ στην άμμο και ο ήλιος θα με βρει στην παραλία αγκαλιά με το φεγγάρι.

Advertisement

Η παραλία μου …

image001.jpg

Σε αυτή την παραλία είμαι και κοτάω τον ουρανό και τα αστέρια.

Το φεγγάρι είναι τόσο μαγευτικό σήμερα που δεν θέλω να φύγω από εδώ.

Θα κοιμηθώ στην άμμο και ο ήλιος θα με βρει στην παραλία αγκαλιά με το φεγγάρι.

Η παραλία μου …

image001.jpg

Σε αυτή την παραλία είμαι και κοτάω τον ουρανό και τα αστέρια.

Το φεγγάρι είναι τόσο μαγευτικό σήμερα που δεν θέλω να φύγω από εδώ.

Θα κοιμηθώ στην άμμο και ο ήλιος θα με βρει στην παραλία αγκαλιά με το φεγγάρι.

Η παραλία μου …

image001.jpg

Σε αυτή την παραλία είμαι και κοτάω τον ουρανό και τα αστέρια.

Το φεγγάρι είναι τόσο μαγευτικό σήμερα που δεν θέλω να φύγω από εδώ.

Θα κοιμηθώ στην άμμο και ο ήλιος θα με βρει στην παραλία αγκαλιά με το φεγγάρι.

Η παραλία μου …

image001.jpg

Σε αυτή την παραλία είμαι και κοτάω τον ουρανό και τα αστέρια.

Το φεγγάρι είναι τόσο μαγευτικό σήμερα που δεν θέλω να φύγω από εδώ.

Θα κοιμηθώ στην άμμο και ο ήλιος θα με βρει στην παραλία αγκαλιά με το φεγγάρι.

Η παραλία μου …

image001.jpg

Σε αυτή την παραλία είμαι και κοτάω τον ουρανό και τα αστέρια.

Το φεγγάρι είναι τόσο μαγευτικό σήμερα που δεν θέλω να φύγω από εδώ.

Θα κοιμηθώ στην άμμο και ο ήλιος θα με βρει στην παραλία αγκαλιά με το φεγγάρι.

Η παραλία μου …

image001.jpg

Σε αυτή την παραλία είμαι και κοτάω τον ουρανό και τα αστέρια.

Το φεγγάρι είναι τόσο μαγευτικό σήμερα που δεν θέλω να φύγω από εδώ.

Θα κοιμηθώ στην άμμο και ο ήλιος θα με βρει στην παραλία αγκαλιά με το φεγγάρι.

Η παραλία μου …

image001.jpg

Σε αυτή την παραλία είμαι και κοτάω τον ουρανό και τα αστέρια.

Το φεγγάρι είναι τόσο μαγευτικό σήμερα που δεν θέλω να φύγω από εδώ.

Θα κοιμηθώ στην άμμο και ο ήλιος θα με βρει στην παραλία αγκαλιά με το φεγγάρι.

Η παραλία μου …

image001.jpg

Σε αυτή την παραλία είμαι και κοτάω τον ουρανό και τα αστέρια.

Το φεγγάρι είναι τόσο μαγευτικό σήμερα που δεν θέλω να φύγω από εδώ.

Θα κοιμηθώ στην άμμο και ο ήλιος θα με βρει στην παραλία αγκαλιά με το φεγγάρι.

Η παραλία μου …

image001.jpg

Σε αυτή την παραλία είμαι και κοτάω τον ουρανό και τα αστέρια.

Το φεγγάρι είναι τόσο μαγευτικό σήμερα που δεν θέλω να φύγω από εδώ.

Θα κοιμηθώ στην άμμο και ο ήλιος θα με βρει στην παραλία αγκαλιά με το φεγγάρι.