Πρόσεξε …

HelaynaMysteriousWoman.gif

Πως μπορείς εκέι που είσαι κομμάτια να γίνεις καλά;

Πως μπορείς να ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν;

Να ξεκινήσεις απ΄την αρχή και να πεις όλα χαλάλι;

Δεν νομίζω πως μπορείς.

Ίσως αν ξαναγεννιόσουν να μπορούσες να ξεχάσεις.

Θα τους γνώριζες απ΄την αρχή και όλα θα ήταν καλά.

Τώρα όμως δεν γίνεται να ξεχάσεις όσους δε σου φέρθηκαν.

Πρόσεξε μόνο μη κάνεις αυτά που σου έκαναν.

Κανένας μετά δε θα μπορεί να σε συγχωρέσει.

Κανένας δεν θα σε θέλει για συντροφιά …

Πρόσεξε …

HelaynaMysteriousWoman.gif

Πως μπορείς εκέι που είσαι κομμάτια να γίνεις καλά;

Πως μπορείς να ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν;

Να ξεκινήσεις απ΄την αρχή και να πεις όλα χαλάλι;

Δεν νομίζω πως μπορείς.

Ίσως αν ξαναγεννιόσουν να μπορούσες να ξεχάσεις.

Θα τους γνώριζες απ΄την αρχή και όλα θα ήταν καλά.

Τώρα όμως δεν γίνεται να ξεχάσεις όσους δε σου φέρθηκαν.

Πρόσεξε μόνο μη κάνεις αυτά που σου έκαναν.

Κανένας μετά δε θα μπορεί να σε συγχωρέσει.

Κανένας δεν θα σε θέλει για συντροφιά …

Πρόσεξε …

HelaynaMysteriousWoman.gif

Πως μπορείς εκέι που είσαι κομμάτια να γίνεις καλά;

Πως μπορείς να ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν;

Να ξεκινήσεις απ΄την αρχή και να πεις όλα χαλάλι;

Δεν νομίζω πως μπορείς.

Ίσως αν ξαναγεννιόσουν να μπορούσες να ξεχάσεις.

Θα τους γνώριζες απ΄την αρχή και όλα θα ήταν καλά.

Τώρα όμως δεν γίνεται να ξεχάσεις όσους δε σου φέρθηκαν.

Πρόσεξε μόνο μη κάνεις αυτά που σου έκαναν.

Κανένας μετά δε θα μπορεί να σε συγχωρέσει.

Κανένας δεν θα σε θέλει για συντροφιά …

Πρόσεξε …

HelaynaMysteriousWoman.gif

Πως μπορείς εκέι που είσαι κομμάτια να γίνεις καλά;

Πως μπορείς να ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν;

Να ξεκινήσεις απ΄την αρχή και να πεις όλα χαλάλι;

Δεν νομίζω πως μπορείς.

Ίσως αν ξαναγεννιόσουν να μπορούσες να ξεχάσεις.

Θα τους γνώριζες απ΄την αρχή και όλα θα ήταν καλά.

Τώρα όμως δεν γίνεται να ξεχάσεις όσους δε σου φέρθηκαν.

Πρόσεξε μόνο μη κάνεις αυτά που σου έκαναν.

Κανένας μετά δε θα μπορεί να σε συγχωρέσει.

Κανένας δεν θα σε θέλει για συντροφιά …

Πρόσεξε …

HelaynaMysteriousWoman.gif

Πως μπορείς εκέι που είσαι κομμάτια να γίνεις καλά;

Πως μπορείς να ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν;

Να ξεκινήσεις απ΄την αρχή και να πεις όλα χαλάλι;

Δεν νομίζω πως μπορείς.

Ίσως αν ξαναγεννιόσουν να μπορούσες να ξεχάσεις.

Θα τους γνώριζες απ΄την αρχή και όλα θα ήταν καλά.

Τώρα όμως δεν γίνεται να ξεχάσεις όσους δε σου φέρθηκαν.

Πρόσεξε μόνο μη κάνεις αυτά που σου έκαναν.

Κανένας μετά δε θα μπορεί να σε συγχωρέσει.

Κανένας δεν θα σε θέλει για συντροφιά …

Πρόσεξε …

HelaynaMysteriousWoman.gif

Πως μπορείς εκέι που είσαι κομμάτια να γίνεις καλά;

Πως μπορείς να ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν;

Να ξεκινήσεις απ΄την αρχή και να πεις όλα χαλάλι;

Δεν νομίζω πως μπορείς.

Ίσως αν ξαναγεννιόσουν να μπορούσες να ξεχάσεις.

Θα τους γνώριζες απ΄την αρχή και όλα θα ήταν καλά.

Τώρα όμως δεν γίνεται να ξεχάσεις όσους δε σου φέρθηκαν.

Πρόσεξε μόνο μη κάνεις αυτά που σου έκαναν.

Κανένας μετά δε θα μπορεί να σε συγχωρέσει.

Κανένας δεν θα σε θέλει για συντροφιά …

Πρόσεξε …

HelaynaMysteriousWoman.gif

Πως μπορείς εκέι που είσαι κομμάτια να γίνεις καλά;

Πως μπορείς να ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν;

Να ξεκινήσεις απ΄την αρχή και να πεις όλα χαλάλι;

Δεν νομίζω πως μπορείς.

Ίσως αν ξαναγεννιόσουν να μπορούσες να ξεχάσεις.

Θα τους γνώριζες απ΄την αρχή και όλα θα ήταν καλά.

Τώρα όμως δεν γίνεται να ξεχάσεις όσους δε σου φέρθηκαν.

Πρόσεξε μόνο μη κάνεις αυτά που σου έκαναν.

Κανένας μετά δε θα μπορεί να σε συγχωρέσει.

Κανένας δεν θα σε θέλει για συντροφιά …

Πρόσεξε …

HelaynaMysteriousWoman.gif

Πως μπορείς εκέι που είσαι κομμάτια να γίνεις καλά;

Πως μπορείς να ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν;

Να ξεκινήσεις απ΄την αρχή και να πεις όλα χαλάλι;

Δεν νομίζω πως μπορείς.

Ίσως αν ξαναγεννιόσουν να μπορούσες να ξεχάσεις.

Θα τους γνώριζες απ΄την αρχή και όλα θα ήταν καλά.

Τώρα όμως δεν γίνεται να ξεχάσεις όσους δε σου φέρθηκαν.

Πρόσεξε μόνο μη κάνεις αυτά που σου έκαναν.

Κανένας μετά δε θα μπορεί να σε συγχωρέσει.

Κανένας δεν θα σε θέλει για συντροφιά …

Πρόσεξε …

HelaynaMysteriousWoman.gif

Πως μπορείς εκέι που είσαι κομμάτια να γίνεις καλά;

Πως μπορείς να ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν;

Να ξεκινήσεις απ΄την αρχή και να πεις όλα χαλάλι;

Δεν νομίζω πως μπορείς.

Ίσως αν ξαναγεννιόσουν να μπορούσες να ξεχάσεις.

Θα τους γνώριζες απ΄την αρχή και όλα θα ήταν καλά.

Τώρα όμως δεν γίνεται να ξεχάσεις όσους δε σου φέρθηκαν.

Πρόσεξε μόνο μη κάνεις αυτά που σου έκαναν.

Κανένας μετά δε θα μπορεί να σε συγχωρέσει.

Κανένας δεν θα σε θέλει για συντροφιά …

Πρόσεξε …

HelaynaMysteriousWoman.gif

Πως μπορείς εκέι που είσαι κομμάτια να γίνεις καλά;

Πως μπορείς να ξεχάσεις όσους σε πλήγωσαν;

Να ξεκινήσεις απ΄την αρχή και να πεις όλα χαλάλι;

Δεν νομίζω πως μπορείς.

Ίσως αν ξαναγεννιόσουν να μπορούσες να ξεχάσεις.

Θα τους γνώριζες απ΄την αρχή και όλα θα ήταν καλά.

Τώρα όμως δεν γίνεται να ξεχάσεις όσους δε σου φέρθηκαν.

Πρόσεξε μόνο μη κάνεις αυτά που σου έκαναν.

Κανένας μετά δε θα μπορεί να σε συγχωρέσει.

Κανένας δεν θα σε θέλει για συντροφιά …