Για ΣΕΝΑ που λατρεύω …

127781-2452583260040589773yXqXTg_ph.jpg

Δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Σου δίνω αυτά τα λουλούδια και

Σου λέω Σ’ αγαπώ.

Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω

Ξέρω πως μπορεί να είναι πολύ μικρό

Αλλά κρύβει όλη την αγάπη μου.

Advertisement

Για ΣΕΝΑ που λατρεύω …

127781-2452583260040589773yXqXTg_ph.jpg

Δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Σου δίνω αυτά τα λουλούδια και

Σου λέω Σ’ αγαπώ.

Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω

Ξέρω πως μπορεί να είναι πολύ μικρό

Αλλά κρύβει όλη την αγάπη μου.

Για ΣΕΝΑ που λατρεύω …

127781-2452583260040589773yXqXTg_ph.jpg

Δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Σου δίνω αυτά τα λουλούδια και

Σου λέω Σ’ αγαπώ.

Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω

Ξέρω πως μπορεί να είναι πολύ μικρό

Αλλά κρύβει όλη την αγάπη μου.

Για ΣΕΝΑ που λατρεύω …

127781-2452583260040589773yXqXTg_ph.jpg

Δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Σου δίνω αυτά τα λουλούδια και

Σου λέω Σ’ αγαπώ.

Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω

Ξέρω πως μπορεί να είναι πολύ μικρό

Αλλά κρύβει όλη την αγάπη μου.

Για ΣΕΝΑ που λατρεύω …

127781-2452583260040589773yXqXTg_ph.jpg

Δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Σου δίνω αυτά τα λουλούδια και

Σου λέω Σ’ αγαπώ.

Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω

Ξέρω πως μπορεί να είναι πολύ μικρό

Αλλά κρύβει όλη την αγάπη μου.

Για ΣΕΝΑ που λατρεύω …

127781-2452583260040589773yXqXTg_ph.jpg

Δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Σου δίνω αυτά τα λουλούδια και

Σου λέω Σ’ αγαπώ.

Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω

Ξέρω πως μπορεί να είναι πολύ μικρό

Αλλά κρύβει όλη την αγάπη μου.

Για ΣΕΝΑ που λατρεύω …

127781-2452583260040589773yXqXTg_ph.jpg

Δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Σου δίνω αυτά τα λουλούδια και

Σου λέω Σ’ αγαπώ.

Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω

Ξέρω πως μπορεί να είναι πολύ μικρό

Αλλά κρύβει όλη την αγάπη μου.

Για ΣΕΝΑ που λατρεύω …

127781-2452583260040589773yXqXTg_ph.jpg

Δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Σου δίνω αυτά τα λουλούδια και

Σου λέω Σ’ αγαπώ.

Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω

Ξέρω πως μπορεί να είναι πολύ μικρό

Αλλά κρύβει όλη την αγάπη μου.

Για ΣΕΝΑ που λατρεύω …

127781-2452583260040589773yXqXTg_ph.jpg

Δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Σου δίνω αυτά τα λουλούδια και

Σου λέω Σ’ αγαπώ.

Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω

Ξέρω πως μπορεί να είναι πολύ μικρό

Αλλά κρύβει όλη την αγάπη μου.

Για ΣΕΝΑ που λατρεύω …

127781-2452583260040589773yXqXTg_ph.jpg

Δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ.

Σου δίνω αυτά τα λουλούδια και

Σου λέω Σ’ αγαπώ.

Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω

Ξέρω πως μπορεί να είναι πολύ μικρό

Αλλά κρύβει όλη την αγάπη μου.