Μια βόλτα στην εξοχή …

efi.jpg

Οι Πασχαλιές είναι ένα φυτό που το λατρέυω.

Γι’ αυτό το λόγο μια που βρίσκομαι στην εξοχή σκέφτηκα να μαζέψω μερικές.

Αφού φάγαμε το αρνάκι μας είπα να πάμε και μια βόλτα.

Έτσι μαζί με την Μαρκέλλα πήραμε τα χωράφια και αρχίσαμε να μαζεύουμε πασχαλιές.

Η Μαρκέλλα με τα μικρά της χεράκια μάζεψε ότι μπορούσε και γελούσε.

Της άρεσε που βρισκόμασταν στην εξοχή.

Εγώ δε της χάλασα χατήρι και κάναμε μια βόλτα τραγουδώντας μια που και τα τραγούδια της αρέσουν πολύ.

Περάσαμε φανταστικά και ελπίζω και εσείς να περάσετε τέλεια.

Advertisement

Μια βόλτα στην εξοχή …

efi.jpg

Οι Πασχαλιές είναι ένα φυτό που το λατρέυω.

Γι’ αυτό το λόγο μια που βρίσκομαι στην εξοχή σκέφτηκα να μαζέψω μερικές.

Αφού φάγαμε το αρνάκι μας είπα να πάμε και μια βόλτα.

Έτσι μαζί με την Μαρκέλλα πήραμε τα χωράφια και αρχίσαμε να μαζεύουμε πασχαλιές.

Η Μαρκέλλα με τα μικρά της χεράκια μάζεψε ότι μπορούσε και γελούσε.

Της άρεσε που βρισκόμασταν στην εξοχή.

Εγώ δε της χάλασα χατήρι και κάναμε μια βόλτα τραγουδώντας μια που και τα τραγούδια της αρέσουν πολύ.

Περάσαμε φανταστικά και ελπίζω και εσείς να περάσετε τέλεια.

Μια βόλτα στην εξοχή …

efi.jpg

Οι Πασχαλιές είναι ένα φυτό που το λατρέυω.

Γι’ αυτό το λόγο μια που βρίσκομαι στην εξοχή σκέφτηκα να μαζέψω μερικές.

Αφού φάγαμε το αρνάκι μας είπα να πάμε και μια βόλτα.

Έτσι μαζί με την Μαρκέλλα πήραμε τα χωράφια και αρχίσαμε να μαζεύουμε πασχαλιές.

Η Μαρκέλλα με τα μικρά της χεράκια μάζεψε ότι μπορούσε και γελούσε.

Της άρεσε που βρισκόμασταν στην εξοχή.

Εγώ δε της χάλασα χατήρι και κάναμε μια βόλτα τραγουδώντας μια που και τα τραγούδια της αρέσουν πολύ.

Περάσαμε φανταστικά και ελπίζω και εσείς να περάσετε τέλεια.

Μια βόλτα στην εξοχή …

efi.jpg

Οι Πασχαλιές είναι ένα φυτό που το λατρέυω.

Γι’ αυτό το λόγο μια που βρίσκομαι στην εξοχή σκέφτηκα να μαζέψω μερικές.

Αφού φάγαμε το αρνάκι μας είπα να πάμε και μια βόλτα.

Έτσι μαζί με την Μαρκέλλα πήραμε τα χωράφια και αρχίσαμε να μαζεύουμε πασχαλιές.

Η Μαρκέλλα με τα μικρά της χεράκια μάζεψε ότι μπορούσε και γελούσε.

Της άρεσε που βρισκόμασταν στην εξοχή.

Εγώ δε της χάλασα χατήρι και κάναμε μια βόλτα τραγουδώντας μια που και τα τραγούδια της αρέσουν πολύ.

Περάσαμε φανταστικά και ελπίζω και εσείς να περάσετε τέλεια.

Μια βόλτα στην εξοχή …

efi.jpg

Οι Πασχαλιές είναι ένα φυτό που το λατρέυω.

Γι’ αυτό το λόγο μια που βρίσκομαι στην εξοχή σκέφτηκα να μαζέψω μερικές.

Αφού φάγαμε το αρνάκι μας είπα να πάμε και μια βόλτα.

Έτσι μαζί με την Μαρκέλλα πήραμε τα χωράφια και αρχίσαμε να μαζεύουμε πασχαλιές.

Η Μαρκέλλα με τα μικρά της χεράκια μάζεψε ότι μπορούσε και γελούσε.

Της άρεσε που βρισκόμασταν στην εξοχή.

Εγώ δε της χάλασα χατήρι και κάναμε μια βόλτα τραγουδώντας μια που και τα τραγούδια της αρέσουν πολύ.

Περάσαμε φανταστικά και ελπίζω και εσείς να περάσετε τέλεια.

Μια βόλτα στην εξοχή …

efi.jpg

Οι Πασχαλιές είναι ένα φυτό που το λατρέυω.

Γι’ αυτό το λόγο μια που βρίσκομαι στην εξοχή σκέφτηκα να μαζέψω μερικές.

Αφού φάγαμε το αρνάκι μας είπα να πάμε και μια βόλτα.

Έτσι μαζί με την Μαρκέλλα πήραμε τα χωράφια και αρχίσαμε να μαζεύουμε πασχαλιές.

Η Μαρκέλλα με τα μικρά της χεράκια μάζεψε ότι μπορούσε και γελούσε.

Της άρεσε που βρισκόμασταν στην εξοχή.

Εγώ δε της χάλασα χατήρι και κάναμε μια βόλτα τραγουδώντας μια που και τα τραγούδια της αρέσουν πολύ.

Περάσαμε φανταστικά και ελπίζω και εσείς να περάσετε τέλεια.

Μια βόλτα στην εξοχή …

efi.jpg

Οι Πασχαλιές είναι ένα φυτό που το λατρέυω.

Γι’ αυτό το λόγο μια που βρίσκομαι στην εξοχή σκέφτηκα να μαζέψω μερικές.

Αφού φάγαμε το αρνάκι μας είπα να πάμε και μια βόλτα.

Έτσι μαζί με την Μαρκέλλα πήραμε τα χωράφια και αρχίσαμε να μαζεύουμε πασχαλιές.

Η Μαρκέλλα με τα μικρά της χεράκια μάζεψε ότι μπορούσε και γελούσε.

Της άρεσε που βρισκόμασταν στην εξοχή.

Εγώ δε της χάλασα χατήρι και κάναμε μια βόλτα τραγουδώντας μια που και τα τραγούδια της αρέσουν πολύ.

Περάσαμε φανταστικά και ελπίζω και εσείς να περάσετε τέλεια.

Μια βόλτα στην εξοχή …

efi.jpg

Οι Πασχαλιές είναι ένα φυτό που το λατρέυω.

Γι’ αυτό το λόγο μια που βρίσκομαι στην εξοχή σκέφτηκα να μαζέψω μερικές.

Αφού φάγαμε το αρνάκι μας είπα να πάμε και μια βόλτα.

Έτσι μαζί με την Μαρκέλλα πήραμε τα χωράφια και αρχίσαμε να μαζεύουμε πασχαλιές.

Η Μαρκέλλα με τα μικρά της χεράκια μάζεψε ότι μπορούσε και γελούσε.

Της άρεσε που βρισκόμασταν στην εξοχή.

Εγώ δε της χάλασα χατήρι και κάναμε μια βόλτα τραγουδώντας μια που και τα τραγούδια της αρέσουν πολύ.

Περάσαμε φανταστικά και ελπίζω και εσείς να περάσετε τέλεια.

Μια βόλτα στην εξοχή …

efi.jpg

Οι Πασχαλιές είναι ένα φυτό που το λατρέυω.

Γι’ αυτό το λόγο μια που βρίσκομαι στην εξοχή σκέφτηκα να μαζέψω μερικές.

Αφού φάγαμε το αρνάκι μας είπα να πάμε και μια βόλτα.

Έτσι μαζί με την Μαρκέλλα πήραμε τα χωράφια και αρχίσαμε να μαζεύουμε πασχαλιές.

Η Μαρκέλλα με τα μικρά της χεράκια μάζεψε ότι μπορούσε και γελούσε.

Της άρεσε που βρισκόμασταν στην εξοχή.

Εγώ δε της χάλασα χατήρι και κάναμε μια βόλτα τραγουδώντας μια που και τα τραγούδια της αρέσουν πολύ.

Περάσαμε φανταστικά και ελπίζω και εσείς να περάσετε τέλεια.

Μια βόλτα στην εξοχή …

efi.jpg

Οι Πασχαλιές είναι ένα φυτό που το λατρέυω.

Γι’ αυτό το λόγο μια που βρίσκομαι στην εξοχή σκέφτηκα να μαζέψω μερικές.

Αφού φάγαμε το αρνάκι μας είπα να πάμε και μια βόλτα.

Έτσι μαζί με την Μαρκέλλα πήραμε τα χωράφια και αρχίσαμε να μαζεύουμε πασχαλιές.

Η Μαρκέλλα με τα μικρά της χεράκια μάζεψε ότι μπορούσε και γελούσε.

Της άρεσε που βρισκόμασταν στην εξοχή.

Εγώ δε της χάλασα χατήρι και κάναμε μια βόλτα τραγουδώντας μια που και τα τραγούδια της αρέσουν πολύ.

Περάσαμε φανταστικά και ελπίζω και εσείς να περάσετε τέλεια.