Σκέψεις …

God1.gif

Με τη Σταύρωση και την ταφή του Χριστού μας

αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε

ανθρώπους να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.

Σκέφτομαι αυτές τις άγιες μέρες πόσα παιδάκια θα είναι μόνα τους

Πόσα παιδιά δε θα έχουνε να φάνε κα εμείς ασχολιόμαστε

Για το αν θα φάνε αρνί ή κατσίκι.

Δεν είναι αδικία όλο αυτό;

Advertisement

Σκέψεις …

God1.gif

Με τη Σταύρωση και την ταφή του Χριστού μας

αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε

ανθρώπους να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.

Σκέφτομαι αυτές τις άγιες μέρες πόσα παιδάκια θα είναι μόνα τους

Πόσα παιδιά δε θα έχουνε να φάνε κα εμείς ασχολιόμαστε

Για το αν θα φάνε αρνί ή κατσίκι.

Δεν είναι αδικία όλο αυτό;

Σκέψεις …

God1.gif

Με τη Σταύρωση και την ταφή του Χριστού μας

αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε

ανθρώπους να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.

Σκέφτομαι αυτές τις άγιες μέρες πόσα παιδάκια θα είναι μόνα τους

Πόσα παιδιά δε θα έχουνε να φάνε κα εμείς ασχολιόμαστε

Για το αν θα φάνε αρνί ή κατσίκι.

Δεν είναι αδικία όλο αυτό;

Σκέψεις …

God1.gif

Με τη Σταύρωση και την ταφή του Χριστού μας

αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε

ανθρώπους να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.

Σκέφτομαι αυτές τις άγιες μέρες πόσα παιδάκια θα είναι μόνα τους

Πόσα παιδιά δε θα έχουνε να φάνε κα εμείς ασχολιόμαστε

Για το αν θα φάνε αρνί ή κατσίκι.

Δεν είναι αδικία όλο αυτό;

Σκέψεις …

God1.gif

Με τη Σταύρωση και την ταφή του Χριστού μας

αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε

ανθρώπους να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.

Σκέφτομαι αυτές τις άγιες μέρες πόσα παιδάκια θα είναι μόνα τους

Πόσα παιδιά δε θα έχουνε να φάνε κα εμείς ασχολιόμαστε

Για το αν θα φάνε αρνί ή κατσίκι.

Δεν είναι αδικία όλο αυτό;

Σκέψεις …

God1.gif

Με τη Σταύρωση και την ταφή του Χριστού μας

αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε

ανθρώπους να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.

Σκέφτομαι αυτές τις άγιες μέρες πόσα παιδάκια θα είναι μόνα τους

Πόσα παιδιά δε θα έχουνε να φάνε κα εμείς ασχολιόμαστε

Για το αν θα φάνε αρνί ή κατσίκι.

Δεν είναι αδικία όλο αυτό;

Σκέψεις …

God1.gif

Με τη Σταύρωση και την ταφή του Χριστού μας

αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε

ανθρώπους να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.

Σκέφτομαι αυτές τις άγιες μέρες πόσα παιδάκια θα είναι μόνα τους

Πόσα παιδιά δε θα έχουνε να φάνε κα εμείς ασχολιόμαστε

Για το αν θα φάνε αρνί ή κατσίκι.

Δεν είναι αδικία όλο αυτό;

Σκέψεις …

God1.gif

Με τη Σταύρωση και την ταφή του Χριστού μας

αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε

ανθρώπους να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.

Σκέφτομαι αυτές τις άγιες μέρες πόσα παιδάκια θα είναι μόνα τους

Πόσα παιδιά δε θα έχουνε να φάνε κα εμείς ασχολιόμαστε

Για το αν θα φάνε αρνί ή κατσίκι.

Δεν είναι αδικία όλο αυτό;

Σκέψεις …

God1.gif

Με τη Σταύρωση και την ταφή του Χριστού μας

αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε

ανθρώπους να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.

Σκέφτομαι αυτές τις άγιες μέρες πόσα παιδάκια θα είναι μόνα τους

Πόσα παιδιά δε θα έχουνε να φάνε κα εμείς ασχολιόμαστε

Για το αν θα φάνε αρνί ή κατσίκι.

Δεν είναι αδικία όλο αυτό;

Σκέψεις …

God1.gif

Με τη Σταύρωση και την ταφή του Χριστού μας

αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε

ανθρώπους να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε.

Σκέφτομαι αυτές τις άγιες μέρες πόσα παιδάκια θα είναι μόνα τους

Πόσα παιδιά δε θα έχουνε να φάνε κα εμείς ασχολιόμαστε

Για το αν θα φάνε αρνί ή κατσίκι.

Δεν είναι αδικία όλο αυτό;