Φοβάμαι απ΄την ένταση …

02610eb75d187a4c541a5a61b257378a.jpg

Θέλω να πω τόσα πολλά αλλά σιωπαίνω.

Ξέρω πως τίποτα κακό δεν έχει συμβεί.

Όμως ανησυχώ γιατί εσύ δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω να σε βρω αλλά δεν μπορώ

Σ’ αγαπάω μωρό μου τόσο πολύ που

Μερικές φορές φοβάμαι και εγώ από την ένταση.

Της τόσο μεγάλης αγάπης που σου έχω.

Advertisement

Φοβάμαι απ΄την ένταση …

02610eb75d187a4c541a5a61b257378a.jpg

Θέλω να πω τόσα πολλά αλλά σιωπαίνω.

Ξέρω πως τίποτα κακό δεν έχει συμβεί.

Όμως ανησυχώ γιατί εσύ δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω να σε βρω αλλά δεν μπορώ

Σ’ αγαπάω μωρό μου τόσο πολύ που

Μερικές φορές φοβάμαι και εγώ από την ένταση.

Της τόσο μεγάλης αγάπης που σου έχω.

Φοβάμαι απ΄την ένταση …

02610eb75d187a4c541a5a61b257378a.jpg

Θέλω να πω τόσα πολλά αλλά σιωπαίνω.

Ξέρω πως τίποτα κακό δεν έχει συμβεί.

Όμως ανησυχώ γιατί εσύ δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω να σε βρω αλλά δεν μπορώ

Σ’ αγαπάω μωρό μου τόσο πολύ που

Μερικές φορές φοβάμαι και εγώ από την ένταση.

Της τόσο μεγάλης αγάπης που σου έχω.

Φοβάμαι απ΄την ένταση …

02610eb75d187a4c541a5a61b257378a.jpg

Θέλω να πω τόσα πολλά αλλά σιωπαίνω.

Ξέρω πως τίποτα κακό δεν έχει συμβεί.

Όμως ανησυχώ γιατί εσύ δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω να σε βρω αλλά δεν μπορώ

Σ’ αγαπάω μωρό μου τόσο πολύ που

Μερικές φορές φοβάμαι και εγώ από την ένταση.

Της τόσο μεγάλης αγάπης που σου έχω.

Φοβάμαι απ΄την ένταση …

02610eb75d187a4c541a5a61b257378a.jpg

Θέλω να πω τόσα πολλά αλλά σιωπαίνω.

Ξέρω πως τίποτα κακό δεν έχει συμβεί.

Όμως ανησυχώ γιατί εσύ δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω να σε βρω αλλά δεν μπορώ

Σ’ αγαπάω μωρό μου τόσο πολύ που

Μερικές φορές φοβάμαι και εγώ από την ένταση.

Της τόσο μεγάλης αγάπης που σου έχω.

Φοβάμαι απ΄την ένταση …

02610eb75d187a4c541a5a61b257378a.jpg

Θέλω να πω τόσα πολλά αλλά σιωπαίνω.

Ξέρω πως τίποτα κακό δεν έχει συμβεί.

Όμως ανησυχώ γιατί εσύ δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω να σε βρω αλλά δεν μπορώ

Σ’ αγαπάω μωρό μου τόσο πολύ που

Μερικές φορές φοβάμαι και εγώ από την ένταση.

Της τόσο μεγάλης αγάπης που σου έχω.

Φοβάμαι απ΄την ένταση …

02610eb75d187a4c541a5a61b257378a.jpg

Θέλω να πω τόσα πολλά αλλά σιωπαίνω.

Ξέρω πως τίποτα κακό δεν έχει συμβεί.

Όμως ανησυχώ γιατί εσύ δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω να σε βρω αλλά δεν μπορώ

Σ’ αγαπάω μωρό μου τόσο πολύ που

Μερικές φορές φοβάμαι και εγώ από την ένταση.

Της τόσο μεγάλης αγάπης που σου έχω.

Φοβάμαι απ΄την ένταση …

02610eb75d187a4c541a5a61b257378a.jpg

Θέλω να πω τόσα πολλά αλλά σιωπαίνω.

Ξέρω πως τίποτα κακό δεν έχει συμβεί.

Όμως ανησυχώ γιατί εσύ δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω να σε βρω αλλά δεν μπορώ

Σ’ αγαπάω μωρό μου τόσο πολύ που

Μερικές φορές φοβάμαι και εγώ από την ένταση.

Της τόσο μεγάλης αγάπης που σου έχω.

Φοβάμαι απ΄την ένταση …

02610eb75d187a4c541a5a61b257378a.jpg

Θέλω να πω τόσα πολλά αλλά σιωπαίνω.

Ξέρω πως τίποτα κακό δεν έχει συμβεί.

Όμως ανησυχώ γιατί εσύ δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω να σε βρω αλλά δεν μπορώ

Σ’ αγαπάω μωρό μου τόσο πολύ που

Μερικές φορές φοβάμαι και εγώ από την ένταση.

Της τόσο μεγάλης αγάπης που σου έχω.

Φοβάμαι απ΄την ένταση …

02610eb75d187a4c541a5a61b257378a.jpg

Θέλω να πω τόσα πολλά αλλά σιωπαίνω.

Ξέρω πως τίποτα κακό δεν έχει συμβεί.

Όμως ανησυχώ γιατί εσύ δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω να σε βρω αλλά δεν μπορώ

Σ’ αγαπάω μωρό μου τόσο πολύ που

Μερικές φορές φοβάμαι και εγώ από την ένταση.

Της τόσο μεγάλης αγάπης που σου έχω.