Ατέλειωτο …

O8w0nXXC0E.jpg
Το κορμί μου ριγά στη θύμησή σου,

σε αναζητά σε κάθε του σημείο.

Τα σημάδια του έρωτά σου πάνω του,

μαρτυρούν τη γλυκιά λεηλασία σου.

Τα χείλη μου ψελλίζουν το όνομά σου,

στα όνειρά μου μόνο η μορφή σου.

Το είναι μου ζητά να ξανάρθεις

μακριά σου είναι ατέλειωτο το βράδυ.

Έλα πάλι κοντά μου

υπουδούλωσέ με στη ματιά σου.

Λιώσε με στην αγκαλιά σου,

κάψε με μες τα φιλιά σου.

Advertisement

Ατέλειωτο …

O8w0nXXC0E.jpg
Το κορμί μου ριγά στη θύμησή σου,

σε αναζητά σε κάθε του σημείο.

Τα σημάδια του έρωτά σου πάνω του,

μαρτυρούν τη γλυκιά λεηλασία σου.

Τα χείλη μου ψελλίζουν το όνομά σου,

στα όνειρά μου μόνο η μορφή σου.

Το είναι μου ζητά να ξανάρθεις

μακριά σου είναι ατέλειωτο το βράδυ.

Έλα πάλι κοντά μου

υπουδούλωσέ με στη ματιά σου.

Λιώσε με στην αγκαλιά σου,

κάψε με μες τα φιλιά σου.

Ατέλειωτο …

O8w0nXXC0E.jpg
Το κορμί μου ριγά στη θύμησή σου,

σε αναζητά σε κάθε του σημείο.

Τα σημάδια του έρωτά σου πάνω του,

μαρτυρούν τη γλυκιά λεηλασία σου.

Τα χείλη μου ψελλίζουν το όνομά σου,

στα όνειρά μου μόνο η μορφή σου.

Το είναι μου ζητά να ξανάρθεις

μακριά σου είναι ατέλειωτο το βράδυ.

Έλα πάλι κοντά μου

υπουδούλωσέ με στη ματιά σου.

Λιώσε με στην αγκαλιά σου,

κάψε με μες τα φιλιά σου.

Ατέλειωτο …

O8w0nXXC0E.jpg
Το κορμί μου ριγά στη θύμησή σου,

σε αναζητά σε κάθε του σημείο.

Τα σημάδια του έρωτά σου πάνω του,

μαρτυρούν τη γλυκιά λεηλασία σου.

Τα χείλη μου ψελλίζουν το όνομά σου,

στα όνειρά μου μόνο η μορφή σου.

Το είναι μου ζητά να ξανάρθεις

μακριά σου είναι ατέλειωτο το βράδυ.

Έλα πάλι κοντά μου

υπουδούλωσέ με στη ματιά σου.

Λιώσε με στην αγκαλιά σου,

κάψε με μες τα φιλιά σου.

Ατέλειωτο …

O8w0nXXC0E.jpg
Το κορμί μου ριγά στη θύμησή σου,

σε αναζητά σε κάθε του σημείο.

Τα σημάδια του έρωτά σου πάνω του,

μαρτυρούν τη γλυκιά λεηλασία σου.

Τα χείλη μου ψελλίζουν το όνομά σου,

στα όνειρά μου μόνο η μορφή σου.

Το είναι μου ζητά να ξανάρθεις

μακριά σου είναι ατέλειωτο το βράδυ.

Έλα πάλι κοντά μου

υπουδούλωσέ με στη ματιά σου.

Λιώσε με στην αγκαλιά σου,

κάψε με μες τα φιλιά σου.

Ατέλειωτο …

O8w0nXXC0E.jpg
Το κορμί μου ριγά στη θύμησή σου,

σε αναζητά σε κάθε του σημείο.

Τα σημάδια του έρωτά σου πάνω του,

μαρτυρούν τη γλυκιά λεηλασία σου.

Τα χείλη μου ψελλίζουν το όνομά σου,

στα όνειρά μου μόνο η μορφή σου.

Το είναι μου ζητά να ξανάρθεις

μακριά σου είναι ατέλειωτο το βράδυ.

Έλα πάλι κοντά μου

υπουδούλωσέ με στη ματιά σου.

Λιώσε με στην αγκαλιά σου,

κάψε με μες τα φιλιά σου.

Ατέλειωτο …

O8w0nXXC0E.jpg
Το κορμί μου ριγά στη θύμησή σου,

σε αναζητά σε κάθε του σημείο.

Τα σημάδια του έρωτά σου πάνω του,

μαρτυρούν τη γλυκιά λεηλασία σου.

Τα χείλη μου ψελλίζουν το όνομά σου,

στα όνειρά μου μόνο η μορφή σου.

Το είναι μου ζητά να ξανάρθεις

μακριά σου είναι ατέλειωτο το βράδυ.

Έλα πάλι κοντά μου

υπουδούλωσέ με στη ματιά σου.

Λιώσε με στην αγκαλιά σου,

κάψε με μες τα φιλιά σου.

Ατέλειωτο …

O8w0nXXC0E.jpg
Το κορμί μου ριγά στη θύμησή σου,

σε αναζητά σε κάθε του σημείο.

Τα σημάδια του έρωτά σου πάνω του,

μαρτυρούν τη γλυκιά λεηλασία σου.

Τα χείλη μου ψελλίζουν το όνομά σου,

στα όνειρά μου μόνο η μορφή σου.

Το είναι μου ζητά να ξανάρθεις

μακριά σου είναι ατέλειωτο το βράδυ.

Έλα πάλι κοντά μου

υπουδούλωσέ με στη ματιά σου.

Λιώσε με στην αγκαλιά σου,

κάψε με μες τα φιλιά σου.

Ατέλειωτο …

O8w0nXXC0E.jpg
Το κορμί μου ριγά στη θύμησή σου,

σε αναζητά σε κάθε του σημείο.

Τα σημάδια του έρωτά σου πάνω του,

μαρτυρούν τη γλυκιά λεηλασία σου.

Τα χείλη μου ψελλίζουν το όνομά σου,

στα όνειρά μου μόνο η μορφή σου.

Το είναι μου ζητά να ξανάρθεις

μακριά σου είναι ατέλειωτο το βράδυ.

Έλα πάλι κοντά μου

υπουδούλωσέ με στη ματιά σου.

Λιώσε με στην αγκαλιά σου,

κάψε με μες τα φιλιά σου.

Ατέλειωτο …

O8w0nXXC0E.jpg
Το κορμί μου ριγά στη θύμησή σου,

σε αναζητά σε κάθε του σημείο.

Τα σημάδια του έρωτά σου πάνω του,

μαρτυρούν τη γλυκιά λεηλασία σου.

Τα χείλη μου ψελλίζουν το όνομά σου,

στα όνειρά μου μόνο η μορφή σου.

Το είναι μου ζητά να ξανάρθεις

μακριά σου είναι ατέλειωτο το βράδυ.

Έλα πάλι κοντά μου

υπουδούλωσέ με στη ματιά σου.

Λιώσε με στην αγκαλιά σου,

κάψε με μες τα φιλιά σου.