Δεν με νοιάζει …

love77.jpg
Advertisement

Κάθε στιγμή …

sky%u03C4%u03C5%u03C4.jpg
Κάθε στιγμή που η θύμησή σου με αγγίζει,

κάθε στιγμή που θα σε έχω στο μυαλό

το μόνο πράγμα που ακούω απ’ τη φωνή σου,

είναι εκείνο το μοιραίο «σ’ αγαπώ.»

Μπορεί η αγάπη μας εμπόδια να περνάει

μα η καρδιά μας παραμένει δυνατή,

όλα τα άσχημα εσύ να τα διαγράψεις

για να ξανάρθουμε εμείς οι δυο μαζί.

Τα σώματα μας είναι ενωμένα

κάτω απ’ την ίδια στέγη, την παλιά,

και την ημέρα μας γεμάτη θα περνάμε

με αγαπούλες και με χάδια τρυφερά.

Κάθε στιγμή …

sky%u03C4%u03C5%u03C4.jpg
Κάθε στιγμή που η θύμησή σου με αγγίζει,

κάθε στιγμή που θα σε έχω στο μυαλό

το μόνο πράγμα που ακούω απ’ τη φωνή σου,

είναι εκείνο το μοιραίο «σ’ αγαπώ.»

Μπορεί η αγάπη μας εμπόδια να περνάει

μα η καρδιά μας παραμένει δυνατή,

όλα τα άσχημα εσύ να τα διαγράψεις

για να ξανάρθουμε εμείς οι δυο μαζί.

Τα σώματα μας είναι ενωμένα

κάτω απ’ την ίδια στέγη, την παλιά,

και την ημέρα μας γεμάτη θα περνάμε

με αγαπούλες και με χάδια τρυφερά.

Κάθε στιγμή …

sky%u03C4%u03C5%u03C4.jpg
Κάθε στιγμή που η θύμησή σου με αγγίζει,

κάθε στιγμή που θα σε έχω στο μυαλό

το μόνο πράγμα που ακούω απ’ τη φωνή σου,

είναι εκείνο το μοιραίο «σ’ αγαπώ.»

Μπορεί η αγάπη μας εμπόδια να περνάει

μα η καρδιά μας παραμένει δυνατή,

όλα τα άσχημα εσύ να τα διαγράψεις

για να ξανάρθουμε εμείς οι δυο μαζί.

Τα σώματα μας είναι ενωμένα

κάτω απ’ την ίδια στέγη, την παλιά,

και την ημέρα μας γεμάτη θα περνάμε

με αγαπούλες και με χάδια τρυφερά.

Κάθε στιγμή …

sky%u03C4%u03C5%u03C4.jpg
Κάθε στιγμή που η θύμησή σου με αγγίζει,

κάθε στιγμή που θα σε έχω στο μυαλό

το μόνο πράγμα που ακούω απ’ τη φωνή σου,

είναι εκείνο το μοιραίο «σ’ αγαπώ.»

Μπορεί η αγάπη μας εμπόδια να περνάει

μα η καρδιά μας παραμένει δυνατή,

όλα τα άσχημα εσύ να τα διαγράψεις

για να ξανάρθουμε εμείς οι δυο μαζί.

Τα σώματα μας είναι ενωμένα

κάτω απ’ την ίδια στέγη, την παλιά,

και την ημέρα μας γεμάτη θα περνάμε

με αγαπούλες και με χάδια τρυφερά.

Κάθε στιγμή …

sky%u03C4%u03C5%u03C4.jpg
Κάθε στιγμή που η θύμησή σου με αγγίζει,

κάθε στιγμή που θα σε έχω στο μυαλό

το μόνο πράγμα που ακούω απ’ τη φωνή σου,

είναι εκείνο το μοιραίο «σ’ αγαπώ.»

Μπορεί η αγάπη μας εμπόδια να περνάει

μα η καρδιά μας παραμένει δυνατή,

όλα τα άσχημα εσύ να τα διαγράψεις

για να ξανάρθουμε εμείς οι δυο μαζί.

Τα σώματα μας είναι ενωμένα

κάτω απ’ την ίδια στέγη, την παλιά,

και την ημέρα μας γεμάτη θα περνάμε

με αγαπούλες και με χάδια τρυφερά.

Κάθε στιγμή …

sky%u03C4%u03C5%u03C4.jpg
Κάθε στιγμή που η θύμησή σου με αγγίζει,

κάθε στιγμή που θα σε έχω στο μυαλό

το μόνο πράγμα που ακούω απ’ τη φωνή σου,

είναι εκείνο το μοιραίο «σ’ αγαπώ.»

Μπορεί η αγάπη μας εμπόδια να περνάει

μα η καρδιά μας παραμένει δυνατή,

όλα τα άσχημα εσύ να τα διαγράψεις

για να ξανάρθουμε εμείς οι δυο μαζί.

Τα σώματα μας είναι ενωμένα

κάτω απ’ την ίδια στέγη, την παλιά,

και την ημέρα μας γεμάτη θα περνάμε

με αγαπούλες και με χάδια τρυφερά.

Κάθε στιγμή …

sky%u03C4%u03C5%u03C4.jpg
Κάθε στιγμή που η θύμησή σου με αγγίζει,

κάθε στιγμή που θα σε έχω στο μυαλό

το μόνο πράγμα που ακούω απ’ τη φωνή σου,

είναι εκείνο το μοιραίο «σ’ αγαπώ.»

Μπορεί η αγάπη μας εμπόδια να περνάει

μα η καρδιά μας παραμένει δυνατή,

όλα τα άσχημα εσύ να τα διαγράψεις

για να ξανάρθουμε εμείς οι δυο μαζί.

Τα σώματα μας είναι ενωμένα

κάτω απ’ την ίδια στέγη, την παλιά,

και την ημέρα μας γεμάτη θα περνάμε

με αγαπούλες και με χάδια τρυφερά.

Κάθε στιγμή …

sky%u03C4%u03C5%u03C4.jpg
Κάθε στιγμή που η θύμησή σου με αγγίζει,

κάθε στιγμή που θα σε έχω στο μυαλό

το μόνο πράγμα που ακούω απ’ τη φωνή σου,

είναι εκείνο το μοιραίο «σ’ αγαπώ.»

Μπορεί η αγάπη μας εμπόδια να περνάει

μα η καρδιά μας παραμένει δυνατή,

όλα τα άσχημα εσύ να τα διαγράψεις

για να ξανάρθουμε εμείς οι δυο μαζί.

Τα σώματα μας είναι ενωμένα

κάτω απ’ την ίδια στέγη, την παλιά,

και την ημέρα μας γεμάτη θα περνάμε

με αγαπούλες και με χάδια τρυφερά.

Κάθε στιγμή …

sky%u03C4%u03C5%u03C4.jpg
Κάθε στιγμή που η θύμησή σου με αγγίζει,

κάθε στιγμή που θα σε έχω στο μυαλό

το μόνο πράγμα που ακούω απ’ τη φωνή σου,

είναι εκείνο το μοιραίο «σ’ αγαπώ.»

Μπορεί η αγάπη μας εμπόδια να περνάει

μα η καρδιά μας παραμένει δυνατή,

όλα τα άσχημα εσύ να τα διαγράψεις

για να ξανάρθουμε εμείς οι δυο μαζί.

Τα σώματα μας είναι ενωμένα

κάτω απ’ την ίδια στέγη, την παλιά,

και την ημέρα μας γεμάτη θα περνάμε

με αγαπούλες και με χάδια τρυφερά.