Δεν αξίζει να ζεις …

-lal0jhr7e.jpg

Μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να ζούνε όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους που τους αγαπάνε.

Τις τελευταίες μέρες έτσι αισθάνομαι.

Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν αλλά δε ξέρω τι γίνεται και το κάνω.

Δε το κάνω από κακία αλλά το κάνω.

Δεν έχω ελαφρυντικά παρά μόνο την αγάπη που τους έχω

Όμως τους πληγώννω και αυτό έχει σημασία.

Φταίω το καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ να το αλλάξω

Advertisement

Δεν αξίζει να ζεις …

-lal0jhr7e.jpg

Μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να ζούνε όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους που τους αγαπάνε.

Τις τελευταίες μέρες έτσι αισθάνομαι.

Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν αλλά δε ξέρω τι γίνεται και το κάνω.

Δε το κάνω από κακία αλλά το κάνω.

Δεν έχω ελαφρυντικά παρά μόνο την αγάπη που τους έχω

Όμως τους πληγώννω και αυτό έχει σημασία.

Φταίω το καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ να το αλλάξω

Δεν αξίζει να ζεις …

-lal0jhr7e.jpg

Μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να ζούνε όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους που τους αγαπάνε.

Τις τελευταίες μέρες έτσι αισθάνομαι.

Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν αλλά δε ξέρω τι γίνεται και το κάνω.

Δε το κάνω από κακία αλλά το κάνω.

Δεν έχω ελαφρυντικά παρά μόνο την αγάπη που τους έχω

Όμως τους πληγώννω και αυτό έχει σημασία.

Φταίω το καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ να το αλλάξω

Δεν αξίζει να ζεις …

-lal0jhr7e.jpg

Μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να ζούνε όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους που τους αγαπάνε.

Τις τελευταίες μέρες έτσι αισθάνομαι.

Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν αλλά δε ξέρω τι γίνεται και το κάνω.

Δε το κάνω από κακία αλλά το κάνω.

Δεν έχω ελαφρυντικά παρά μόνο την αγάπη που τους έχω

Όμως τους πληγώννω και αυτό έχει σημασία.

Φταίω το καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ να το αλλάξω

Δεν αξίζει να ζεις …

-lal0jhr7e.jpg

Μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να ζούνε όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους που τους αγαπάνε.

Τις τελευταίες μέρες έτσι αισθάνομαι.

Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν αλλά δε ξέρω τι γίνεται και το κάνω.

Δε το κάνω από κακία αλλά το κάνω.

Δεν έχω ελαφρυντικά παρά μόνο την αγάπη που τους έχω

Όμως τους πληγώννω και αυτό έχει σημασία.

Φταίω το καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ να το αλλάξω

Δεν αξίζει να ζεις …

-lal0jhr7e.jpg

Μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να ζούνε όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους που τους αγαπάνε.

Τις τελευταίες μέρες έτσι αισθάνομαι.

Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν αλλά δε ξέρω τι γίνεται και το κάνω.

Δε το κάνω από κακία αλλά το κάνω.

Δεν έχω ελαφρυντικά παρά μόνο την αγάπη που τους έχω

Όμως τους πληγώννω και αυτό έχει σημασία.

Φταίω το καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ να το αλλάξω

Δεν αξίζει να ζεις …

-lal0jhr7e.jpg

Μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να ζούνε όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους που τους αγαπάνε.

Τις τελευταίες μέρες έτσι αισθάνομαι.

Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν αλλά δε ξέρω τι γίνεται και το κάνω.

Δε το κάνω από κακία αλλά το κάνω.

Δεν έχω ελαφρυντικά παρά μόνο την αγάπη που τους έχω

Όμως τους πληγώννω και αυτό έχει σημασία.

Φταίω το καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ να το αλλάξω

Δεν αξίζει να ζεις …

-lal0jhr7e.jpg

Μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να ζούνε όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους που τους αγαπάνε.

Τις τελευταίες μέρες έτσι αισθάνομαι.

Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν αλλά δε ξέρω τι γίνεται και το κάνω.

Δε το κάνω από κακία αλλά το κάνω.

Δεν έχω ελαφρυντικά παρά μόνο την αγάπη που τους έχω

Όμως τους πληγώννω και αυτό έχει σημασία.

Φταίω το καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ να το αλλάξω

Δεν αξίζει να ζεις …

-lal0jhr7e.jpg

Μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να ζούνε όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους που τους αγαπάνε.

Τις τελευταίες μέρες έτσι αισθάνομαι.

Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν αλλά δε ξέρω τι γίνεται και το κάνω.

Δε το κάνω από κακία αλλά το κάνω.

Δεν έχω ελαφρυντικά παρά μόνο την αγάπη που τους έχω

Όμως τους πληγώννω και αυτό έχει σημασία.

Φταίω το καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ να το αλλάξω

Δεν αξίζει να ζεις …

-lal0jhr7e.jpg

Μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να ζούνε όταν κάνουν κακό στους ανθρώπους που τους αγαπάνε.

Τις τελευταίες μέρες έτσι αισθάνομαι.

Δεν θέλω να πληγώνω κανέναν αλλά δε ξέρω τι γίνεται και το κάνω.

Δε το κάνω από κακία αλλά το κάνω.

Δεν έχω ελαφρυντικά παρά μόνο την αγάπη που τους έχω

Όμως τους πληγώννω και αυτό έχει σημασία.

Φταίω το καταλαβαίνω αλλά δε μπορώ να το αλλάξω