Εσείς τι πιστεύετε;

Afraid.jpg

Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας αυτό δε θα το ξανακάνω και μετά από λίγο κάνετε το ίδιο λάθος;

Εγώ για να μην πω ψέμματα πάρα πολλές φορές αλλά δε μετανιώνω για τίποτα απ΄όσα ζήσει.

Το κάθε πράγμα που έζησα ήταν τόσο μοναδικό που αν δε το ζούσα δε θα ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Δε θέλω να φοβάμαι ν’ αγαπήσω για να μην πληγωθώ.

Ούτε να φοβάμαι να εμπιστευτώ κάποιο άνθρωπο για τον ίδιο λόγο.

Θέλω μ΄νο να κάνω τα διάφορα λάθη μου γιατί μέσα απ΄αυτά μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου.

Εσείς τι πιστεύετε;

Advertisement

Εσείς τι πιστεύετε;

Afraid.jpg

Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας αυτό δε θα το ξανακάνω και μετά από λίγο κάνετε το ίδιο λάθος;

Εγώ για να μην πω ψέμματα πάρα πολλές φορές αλλά δε μετανιώνω για τίποτα απ΄όσα ζήσει.

Το κάθε πράγμα που έζησα ήταν τόσο μοναδικό που αν δε το ζούσα δε θα ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Δε θέλω να φοβάμαι ν’ αγαπήσω για να μην πληγωθώ.

Ούτε να φοβάμαι να εμπιστευτώ κάποιο άνθρωπο για τον ίδιο λόγο.

Θέλω μ΄νο να κάνω τα διάφορα λάθη μου γιατί μέσα απ΄αυτά μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου.

Εσείς τι πιστεύετε;

Εσείς τι πιστεύετε;

Afraid.jpg

Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας αυτό δε θα το ξανακάνω και μετά από λίγο κάνετε το ίδιο λάθος;

Εγώ για να μην πω ψέμματα πάρα πολλές φορές αλλά δε μετανιώνω για τίποτα απ΄όσα ζήσει.

Το κάθε πράγμα που έζησα ήταν τόσο μοναδικό που αν δε το ζούσα δε θα ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Δε θέλω να φοβάμαι ν’ αγαπήσω για να μην πληγωθώ.

Ούτε να φοβάμαι να εμπιστευτώ κάποιο άνθρωπο για τον ίδιο λόγο.

Θέλω μ΄νο να κάνω τα διάφορα λάθη μου γιατί μέσα απ΄αυτά μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου.

Εσείς τι πιστεύετε;

Εσείς τι πιστεύετε;

Afraid.jpg

Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας αυτό δε θα το ξανακάνω και μετά από λίγο κάνετε το ίδιο λάθος;

Εγώ για να μην πω ψέμματα πάρα πολλές φορές αλλά δε μετανιώνω για τίποτα απ΄όσα ζήσει.

Το κάθε πράγμα που έζησα ήταν τόσο μοναδικό που αν δε το ζούσα δε θα ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Δε θέλω να φοβάμαι ν’ αγαπήσω για να μην πληγωθώ.

Ούτε να φοβάμαι να εμπιστευτώ κάποιο άνθρωπο για τον ίδιο λόγο.

Θέλω μ΄νο να κάνω τα διάφορα λάθη μου γιατί μέσα απ΄αυτά μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου.

Εσείς τι πιστεύετε;

Εσείς τι πιστεύετε;

Afraid.jpg

Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας αυτό δε θα το ξανακάνω και μετά από λίγο κάνετε το ίδιο λάθος;

Εγώ για να μην πω ψέμματα πάρα πολλές φορές αλλά δε μετανιώνω για τίποτα απ΄όσα ζήσει.

Το κάθε πράγμα που έζησα ήταν τόσο μοναδικό που αν δε το ζούσα δε θα ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Δε θέλω να φοβάμαι ν’ αγαπήσω για να μην πληγωθώ.

Ούτε να φοβάμαι να εμπιστευτώ κάποιο άνθρωπο για τον ίδιο λόγο.

Θέλω μ΄νο να κάνω τα διάφορα λάθη μου γιατί μέσα απ΄αυτά μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου.

Εσείς τι πιστεύετε;

Εσείς τι πιστεύετε;

Afraid.jpg

Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας αυτό δε θα το ξανακάνω και μετά από λίγο κάνετε το ίδιο λάθος;

Εγώ για να μην πω ψέμματα πάρα πολλές φορές αλλά δε μετανιώνω για τίποτα απ΄όσα ζήσει.

Το κάθε πράγμα που έζησα ήταν τόσο μοναδικό που αν δε το ζούσα δε θα ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Δε θέλω να φοβάμαι ν’ αγαπήσω για να μην πληγωθώ.

Ούτε να φοβάμαι να εμπιστευτώ κάποιο άνθρωπο για τον ίδιο λόγο.

Θέλω μ΄νο να κάνω τα διάφορα λάθη μου γιατί μέσα απ΄αυτά μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου.

Εσείς τι πιστεύετε;

Εσείς τι πιστεύετε;

Afraid.jpg

Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας αυτό δε θα το ξανακάνω και μετά από λίγο κάνετε το ίδιο λάθος;

Εγώ για να μην πω ψέμματα πάρα πολλές φορές αλλά δε μετανιώνω για τίποτα απ΄όσα ζήσει.

Το κάθε πράγμα που έζησα ήταν τόσο μοναδικό που αν δε το ζούσα δε θα ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Δε θέλω να φοβάμαι ν’ αγαπήσω για να μην πληγωθώ.

Ούτε να φοβάμαι να εμπιστευτώ κάποιο άνθρωπο για τον ίδιο λόγο.

Θέλω μ΄νο να κάνω τα διάφορα λάθη μου γιατί μέσα απ΄αυτά μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου.

Εσείς τι πιστεύετε;

Εσείς τι πιστεύετε;

Afraid.jpg

Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας αυτό δε θα το ξανακάνω και μετά από λίγο κάνετε το ίδιο λάθος;

Εγώ για να μην πω ψέμματα πάρα πολλές φορές αλλά δε μετανιώνω για τίποτα απ΄όσα ζήσει.

Το κάθε πράγμα που έζησα ήταν τόσο μοναδικό που αν δε το ζούσα δε θα ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Δε θέλω να φοβάμαι ν’ αγαπήσω για να μην πληγωθώ.

Ούτε να φοβάμαι να εμπιστευτώ κάποιο άνθρωπο για τον ίδιο λόγο.

Θέλω μ΄νο να κάνω τα διάφορα λάθη μου γιατί μέσα απ΄αυτά μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου.

Εσείς τι πιστεύετε;

Εσείς τι πιστεύετε;

Afraid.jpg

Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας αυτό δε θα το ξανακάνω και μετά από λίγο κάνετε το ίδιο λάθος;

Εγώ για να μην πω ψέμματα πάρα πολλές φορές αλλά δε μετανιώνω για τίποτα απ΄όσα ζήσει.

Το κάθε πράγμα που έζησα ήταν τόσο μοναδικό που αν δε το ζούσα δε θα ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Δε θέλω να φοβάμαι ν’ αγαπήσω για να μην πληγωθώ.

Ούτε να φοβάμαι να εμπιστευτώ κάποιο άνθρωπο για τον ίδιο λόγο.

Θέλω μ΄νο να κάνω τα διάφορα λάθη μου γιατί μέσα απ΄αυτά μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου.

Εσείς τι πιστεύετε;

Εσείς τι πιστεύετε;

Afraid.jpg

Πόσες φορές έχετε πει στον εαυτό σας αυτό δε θα το ξανακάνω και μετά από λίγο κάνετε το ίδιο λάθος;

Εγώ για να μην πω ψέμματα πάρα πολλές φορές αλλά δε μετανιώνω για τίποτα απ΄όσα ζήσει.

Το κάθε πράγμα που έζησα ήταν τόσο μοναδικό που αν δε το ζούσα δε θα ήμουνα ο άνθρωπος που είμαι τώρα.

Δε θέλω να φοβάμαι ν’ αγαπήσω για να μην πληγωθώ.

Ούτε να φοβάμαι να εμπιστευτώ κάποιο άνθρωπο για τον ίδιο λόγο.

Θέλω μ΄νο να κάνω τα διάφορα λάθη μου γιατί μέσα απ΄αυτά μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου.

Εσείς τι πιστεύετε;