Μια ερώτηση για σένα …

PhedreSm.jpg

Ήθελα μόνο ένα χάδι.

Ένα γλυκό χάδι για να μου δείξεις πως μ’ αγαπάς.

Ίσως για σένα ήταν πάρα πολύ αλλά εγώ το χρειαζόμουν.

Το χρειαζόμουν σα το κορμί μου που χρειαζόταν το δικό σου κορμί.

Σαν την ανάσα μου που χρειαζόταν τη δικη σου ανάσα.

Και ένα φιλί χρειαζόμουν για να καταλάβω πως τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα δεν κατάλαβες και αναρωτιέμαι …

Μια ερώτηση έχω να σου κάνω

Ή μάλλον δύο.

Μ’ αγάπησες ποτέ;

Αισθάνθηκες για μένα αυτό το μαγικό συναίσθημα;

Advertisement

Μια ερώτηση για σένα …

PhedreSm.jpg

Ήθελα μόνο ένα χάδι.

Ένα γλυκό χάδι για να μου δείξεις πως μ’ αγαπάς.

Ίσως για σένα ήταν πάρα πολύ αλλά εγώ το χρειαζόμουν.

Το χρειαζόμουν σα το κορμί μου που χρειαζόταν το δικό σου κορμί.

Σαν την ανάσα μου που χρειαζόταν τη δικη σου ανάσα.

Και ένα φιλί χρειαζόμουν για να καταλάβω πως τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα δεν κατάλαβες και αναρωτιέμαι …

Μια ερώτηση έχω να σου κάνω

Ή μάλλον δύο.

Μ’ αγάπησες ποτέ;

Αισθάνθηκες για μένα αυτό το μαγικό συναίσθημα;

Μια ερώτηση για σένα …

PhedreSm.jpg

Ήθελα μόνο ένα χάδι.

Ένα γλυκό χάδι για να μου δείξεις πως μ’ αγαπάς.

Ίσως για σένα ήταν πάρα πολύ αλλά εγώ το χρειαζόμουν.

Το χρειαζόμουν σα το κορμί μου που χρειαζόταν το δικό σου κορμί.

Σαν την ανάσα μου που χρειαζόταν τη δικη σου ανάσα.

Και ένα φιλί χρειαζόμουν για να καταλάβω πως τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα δεν κατάλαβες και αναρωτιέμαι …

Μια ερώτηση έχω να σου κάνω

Ή μάλλον δύο.

Μ’ αγάπησες ποτέ;

Αισθάνθηκες για μένα αυτό το μαγικό συναίσθημα;

Μια ερώτηση για σένα …

PhedreSm.jpg

Ήθελα μόνο ένα χάδι.

Ένα γλυκό χάδι για να μου δείξεις πως μ’ αγαπάς.

Ίσως για σένα ήταν πάρα πολύ αλλά εγώ το χρειαζόμουν.

Το χρειαζόμουν σα το κορμί μου που χρειαζόταν το δικό σου κορμί.

Σαν την ανάσα μου που χρειαζόταν τη δικη σου ανάσα.

Και ένα φιλί χρειαζόμουν για να καταλάβω πως τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα δεν κατάλαβες και αναρωτιέμαι …

Μια ερώτηση έχω να σου κάνω

Ή μάλλον δύο.

Μ’ αγάπησες ποτέ;

Αισθάνθηκες για μένα αυτό το μαγικό συναίσθημα;

Μια ερώτηση για σένα …

PhedreSm.jpg

Ήθελα μόνο ένα χάδι.

Ένα γλυκό χάδι για να μου δείξεις πως μ’ αγαπάς.

Ίσως για σένα ήταν πάρα πολύ αλλά εγώ το χρειαζόμουν.

Το χρειαζόμουν σα το κορμί μου που χρειαζόταν το δικό σου κορμί.

Σαν την ανάσα μου που χρειαζόταν τη δικη σου ανάσα.

Και ένα φιλί χρειαζόμουν για να καταλάβω πως τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα δεν κατάλαβες και αναρωτιέμαι …

Μια ερώτηση έχω να σου κάνω

Ή μάλλον δύο.

Μ’ αγάπησες ποτέ;

Αισθάνθηκες για μένα αυτό το μαγικό συναίσθημα;

Μια ερώτηση για σένα …

PhedreSm.jpg

Ήθελα μόνο ένα χάδι.

Ένα γλυκό χάδι για να μου δείξεις πως μ’ αγαπάς.

Ίσως για σένα ήταν πάρα πολύ αλλά εγώ το χρειαζόμουν.

Το χρειαζόμουν σα το κορμί μου που χρειαζόταν το δικό σου κορμί.

Σαν την ανάσα μου που χρειαζόταν τη δικη σου ανάσα.

Και ένα φιλί χρειαζόμουν για να καταλάβω πως τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα δεν κατάλαβες και αναρωτιέμαι …

Μια ερώτηση έχω να σου κάνω

Ή μάλλον δύο.

Μ’ αγάπησες ποτέ;

Αισθάνθηκες για μένα αυτό το μαγικό συναίσθημα;

Μια ερώτηση για σένα …

PhedreSm.jpg

Ήθελα μόνο ένα χάδι.

Ένα γλυκό χάδι για να μου δείξεις πως μ’ αγαπάς.

Ίσως για σένα ήταν πάρα πολύ αλλά εγώ το χρειαζόμουν.

Το χρειαζόμουν σα το κορμί μου που χρειαζόταν το δικό σου κορμί.

Σαν την ανάσα μου που χρειαζόταν τη δικη σου ανάσα.

Και ένα φιλί χρειαζόμουν για να καταλάβω πως τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα δεν κατάλαβες και αναρωτιέμαι …

Μια ερώτηση έχω να σου κάνω

Ή μάλλον δύο.

Μ’ αγάπησες ποτέ;

Αισθάνθηκες για μένα αυτό το μαγικό συναίσθημα;

Μια ερώτηση για σένα …

PhedreSm.jpg

Ήθελα μόνο ένα χάδι.

Ένα γλυκό χάδι για να μου δείξεις πως μ’ αγαπάς.

Ίσως για σένα ήταν πάρα πολύ αλλά εγώ το χρειαζόμουν.

Το χρειαζόμουν σα το κορμί μου που χρειαζόταν το δικό σου κορμί.

Σαν την ανάσα μου που χρειαζόταν τη δικη σου ανάσα.

Και ένα φιλί χρειαζόμουν για να καταλάβω πως τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα δεν κατάλαβες και αναρωτιέμαι …

Μια ερώτηση έχω να σου κάνω

Ή μάλλον δύο.

Μ’ αγάπησες ποτέ;

Αισθάνθηκες για μένα αυτό το μαγικό συναίσθημα;

Μια ερώτηση για σένα …

PhedreSm.jpg

Ήθελα μόνο ένα χάδι.

Ένα γλυκό χάδι για να μου δείξεις πως μ’ αγαπάς.

Ίσως για σένα ήταν πάρα πολύ αλλά εγώ το χρειαζόμουν.

Το χρειαζόμουν σα το κορμί μου που χρειαζόταν το δικό σου κορμί.

Σαν την ανάσα μου που χρειαζόταν τη δικη σου ανάσα.

Και ένα φιλί χρειαζόμουν για να καταλάβω πως τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα δεν κατάλαβες και αναρωτιέμαι …

Μια ερώτηση έχω να σου κάνω

Ή μάλλον δύο.

Μ’ αγάπησες ποτέ;

Αισθάνθηκες για μένα αυτό το μαγικό συναίσθημα;

Μια ερώτηση για σένα …

PhedreSm.jpg

Ήθελα μόνο ένα χάδι.

Ένα γλυκό χάδι για να μου δείξεις πως μ’ αγαπάς.

Ίσως για σένα ήταν πάρα πολύ αλλά εγώ το χρειαζόμουν.

Το χρειαζόμουν σα το κορμί μου που χρειαζόταν το δικό σου κορμί.

Σαν την ανάσα μου που χρειαζόταν τη δικη σου ανάσα.

Και ένα φιλί χρειαζόμουν για να καταλάβω πως τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα δεν κατάλαβες και αναρωτιέμαι …

Μια ερώτηση έχω να σου κάνω

Ή μάλλον δύο.

Μ’ αγάπησες ποτέ;

Αισθάνθηκες για μένα αυτό το μαγικό συναίσθημα;