Για αυτούς που φύγαν …

Μικρασιάτισσες κυράδες

νανουρίσματα ουσάκ

σατανάδες και παπάδες

τζιβαέρια και σαμπάχ

χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

στήσανε γιορτή

ήξερα το διπλανό μου

μ’ αγαπούσαν οι εχθροί

Κι όταν ήρθε το πρωί

οι ιστορικές κυράδες

ζητιανιά στους μαχαλάδες

πλιάτσικο οι πολιτευτάδες

οι ευσεβείς τάχα παπάδες

τεμενάδες σε φονιάδες

η ζωή μου συμπληγάδες

κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί

Ζεϊμπέκικο απτάλικο

για το κακό και τ’ άδικο

για το κακό και τ’ άδικο

χορεύει η ψυχή μου

σ’ ένα ντουνιά κατάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

και κλαίω απ’ τη ντροπή μου

Advertisement

Για αυτούς που φύγαν …

Μικρασιάτισσες κυράδες

νανουρίσματα ουσάκ

σατανάδες και παπάδες

τζιβαέρια και σαμπάχ

χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

στήσανε γιορτή

ήξερα το διπλανό μου

μ’ αγαπούσαν οι εχθροί

Κι όταν ήρθε το πρωί

οι ιστορικές κυράδες

ζητιανιά στους μαχαλάδες

πλιάτσικο οι πολιτευτάδες

οι ευσεβείς τάχα παπάδες

τεμενάδες σε φονιάδες

η ζωή μου συμπληγάδες

κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί

Ζεϊμπέκικο απτάλικο

για το κακό και τ’ άδικο

για το κακό και τ’ άδικο

χορεύει η ψυχή μου

σ’ ένα ντουνιά κατάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

και κλαίω απ’ τη ντροπή μου

Για αυτούς που φύγαν …

Μικρασιάτισσες κυράδες

νανουρίσματα ουσάκ

σατανάδες και παπάδες

τζιβαέρια και σαμπάχ

χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

στήσανε γιορτή

ήξερα το διπλανό μου

μ’ αγαπούσαν οι εχθροί

Κι όταν ήρθε το πρωί

οι ιστορικές κυράδες

ζητιανιά στους μαχαλάδες

πλιάτσικο οι πολιτευτάδες

οι ευσεβείς τάχα παπάδες

τεμενάδες σε φονιάδες

η ζωή μου συμπληγάδες

κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί

Ζεϊμπέκικο απτάλικο

για το κακό και τ’ άδικο

για το κακό και τ’ άδικο

χορεύει η ψυχή μου

σ’ ένα ντουνιά κατάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

και κλαίω απ’ τη ντροπή μου

Για αυτούς που φύγαν …

Μικρασιάτισσες κυράδες

νανουρίσματα ουσάκ

σατανάδες και παπάδες

τζιβαέρια και σαμπάχ

χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

στήσανε γιορτή

ήξερα το διπλανό μου

μ’ αγαπούσαν οι εχθροί

Κι όταν ήρθε το πρωί

οι ιστορικές κυράδες

ζητιανιά στους μαχαλάδες

πλιάτσικο οι πολιτευτάδες

οι ευσεβείς τάχα παπάδες

τεμενάδες σε φονιάδες

η ζωή μου συμπληγάδες

κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί

Ζεϊμπέκικο απτάλικο

για το κακό και τ’ άδικο

για το κακό και τ’ άδικο

χορεύει η ψυχή μου

σ’ ένα ντουνιά κατάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

και κλαίω απ’ τη ντροπή μου

Για αυτούς που φύγαν …

Μικρασιάτισσες κυράδες

νανουρίσματα ουσάκ

σατανάδες και παπάδες

τζιβαέρια και σαμπάχ

χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

στήσανε γιορτή

ήξερα το διπλανό μου

μ’ αγαπούσαν οι εχθροί

Κι όταν ήρθε το πρωί

οι ιστορικές κυράδες

ζητιανιά στους μαχαλάδες

πλιάτσικο οι πολιτευτάδες

οι ευσεβείς τάχα παπάδες

τεμενάδες σε φονιάδες

η ζωή μου συμπληγάδες

κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί

Ζεϊμπέκικο απτάλικο

για το κακό και τ’ άδικο

για το κακό και τ’ άδικο

χορεύει η ψυχή μου

σ’ ένα ντουνιά κατάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

και κλαίω απ’ τη ντροπή μου

Για αυτούς που φύγαν …

Μικρασιάτισσες κυράδες

νανουρίσματα ουσάκ

σατανάδες και παπάδες

τζιβαέρια και σαμπάχ

χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

στήσανε γιορτή

ήξερα το διπλανό μου

μ’ αγαπούσαν οι εχθροί

Κι όταν ήρθε το πρωί

οι ιστορικές κυράδες

ζητιανιά στους μαχαλάδες

πλιάτσικο οι πολιτευτάδες

οι ευσεβείς τάχα παπάδες

τεμενάδες σε φονιάδες

η ζωή μου συμπληγάδες

κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί

Ζεϊμπέκικο απτάλικο

για το κακό και τ’ άδικο

για το κακό και τ’ άδικο

χορεύει η ψυχή μου

σ’ ένα ντουνιά κατάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

και κλαίω απ’ τη ντροπή μου

Για αυτούς που φύγαν …

Μικρασιάτισσες κυράδες

νανουρίσματα ουσάκ

σατανάδες και παπάδες

τζιβαέρια και σαμπάχ

χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

στήσανε γιορτή

ήξερα το διπλανό μου

μ’ αγαπούσαν οι εχθροί

Κι όταν ήρθε το πρωί

οι ιστορικές κυράδες

ζητιανιά στους μαχαλάδες

πλιάτσικο οι πολιτευτάδες

οι ευσεβείς τάχα παπάδες

τεμενάδες σε φονιάδες

η ζωή μου συμπληγάδες

κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί

Ζεϊμπέκικο απτάλικο

για το κακό και τ’ άδικο

για το κακό και τ’ άδικο

χορεύει η ψυχή μου

σ’ ένα ντουνιά κατάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

και κλαίω απ’ τη ντροπή μου

Για αυτούς που φύγαν …

Μικρασιάτισσες κυράδες

νανουρίσματα ουσάκ

σατανάδες και παπάδες

τζιβαέρια και σαμπάχ

χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

στήσανε γιορτή

ήξερα το διπλανό μου

μ’ αγαπούσαν οι εχθροί

Κι όταν ήρθε το πρωί

οι ιστορικές κυράδες

ζητιανιά στους μαχαλάδες

πλιάτσικο οι πολιτευτάδες

οι ευσεβείς τάχα παπάδες

τεμενάδες σε φονιάδες

η ζωή μου συμπληγάδες

κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί

Ζεϊμπέκικο απτάλικο

για το κακό και τ’ άδικο

για το κακό και τ’ άδικο

χορεύει η ψυχή μου

σ’ ένα ντουνιά κατάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

και κλαίω απ’ τη ντροπή μου

Για αυτούς που φύγαν …

Μικρασιάτισσες κυράδες

νανουρίσματα ουσάκ

σατανάδες και παπάδες

τζιβαέρια και σαμπάχ

χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

στήσανε γιορτή

ήξερα το διπλανό μου

μ’ αγαπούσαν οι εχθροί

Κι όταν ήρθε το πρωί

οι ιστορικές κυράδες

ζητιανιά στους μαχαλάδες

πλιάτσικο οι πολιτευτάδες

οι ευσεβείς τάχα παπάδες

τεμενάδες σε φονιάδες

η ζωή μου συμπληγάδες

κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί

Ζεϊμπέκικο απτάλικο

για το κακό και τ’ άδικο

για το κακό και τ’ άδικο

χορεύει η ψυχή μου

σ’ ένα ντουνιά κατάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

και κλαίω απ’ τη ντροπή μου

Για αυτούς που φύγαν …

Μικρασιάτισσες κυράδες

νανουρίσματα ουσάκ

σατανάδες και παπάδες

τζιβαέρια και σαμπάχ

χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου

στήσανε γιορτή

ήξερα το διπλανό μου

μ’ αγαπούσαν οι εχθροί

Κι όταν ήρθε το πρωί

οι ιστορικές κυράδες

ζητιανιά στους μαχαλάδες

πλιάτσικο οι πολιτευτάδες

οι ευσεβείς τάχα παπάδες

τεμενάδες σε φονιάδες

η ζωή μου συμπληγάδες

κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί

Ζεϊμπέκικο απτάλικο

για το κακό και τ’ άδικο

για το κακό και τ’ άδικο

χορεύει η ψυχή μου

σ’ ένα ντουνιά κατάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

της εθνικής σκυλάδικο

και κλαίω απ’ τη ντροπή μου