Το Σ’ αγαπώ μπορεί …

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

πες μου σ’ αγαπώ τίποτα άλλο

τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά,καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

ένα σ’ αγαπώ θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά, καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει…

Advertisement

Το Σ’ αγαπώ μπορεί …

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

πες μου σ’ αγαπώ τίποτα άλλο

τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά,καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

ένα σ’ αγαπώ θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά, καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει…

Το Σ’ αγαπώ μπορεί …

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

πες μου σ’ αγαπώ τίποτα άλλο

τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά,καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

ένα σ’ αγαπώ θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά, καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει…

Το Σ’ αγαπώ μπορεί …

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

πες μου σ’ αγαπώ τίποτα άλλο

τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά,καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

ένα σ’ αγαπώ θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά, καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει…

Το Σ’ αγαπώ μπορεί …

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

πες μου σ’ αγαπώ τίποτα άλλο

τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά,καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

ένα σ’ αγαπώ θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά, καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει…

Το Σ’ αγαπώ μπορεί …

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

πες μου σ’ αγαπώ τίποτα άλλο

τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά,καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

ένα σ’ αγαπώ θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά, καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει…

Το Σ’ αγαπώ μπορεί …

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

πες μου σ’ αγαπώ τίποτα άλλο

τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά,καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

ένα σ’ αγαπώ θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά, καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει…

Το Σ’ αγαπώ μπορεί …

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

πες μου σ’ αγαπώ τίποτα άλλο

τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά,καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

ένα σ’ αγαπώ θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά, καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει…

Το Σ’ αγαπώ μπορεί …

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

πες μου σ’ αγαπώ τίποτα άλλο

τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά,καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

ένα σ’ αγαπώ θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά, καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει…

Το Σ’ αγαπώ μπορεί …

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

πες μου σ’ αγαπώ τίποτα άλλο

τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά,καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει

Μη μου δικαιολογηθείς μη μου εξηγείς

ένα σ’ αγαπώ θέλω μόνο

τίποτα άλλο μη μου λες, κλείνει τις πληγές

μόνο ένα απλό σ’ αγαπώ

Τι θες ν’ ακούσω πια

τώρα που καμιά, καμιά συγγνώμη δε φτάνει

το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί

μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει…