Καληνύχτα μωρό μου …

God.gif

Καληνύχτα μωρό μου

Μην ξεχνάς εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα.

Σε φροντίζω, σε αγαπάω και δεν θ’ αφήσω

ποτε να πάθεις κανενα κακό.

Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου …

Advertisement

Καληνύχτα μωρό μου …

God.gif

Καληνύχτα μωρό μου

Μην ξεχνάς εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα.

Σε φροντίζω, σε αγαπάω και δεν θ’ αφήσω

ποτε να πάθεις κανενα κακό.

Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου …

Καληνύχτα μωρό μου …

God.gif

Καληνύχτα μωρό μου

Μην ξεχνάς εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα.

Σε φροντίζω, σε αγαπάω και δεν θ’ αφήσω

ποτε να πάθεις κανενα κακό.

Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου …

Καληνύχτα μωρό μου …

God.gif

Καληνύχτα μωρό μου

Μην ξεχνάς εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα.

Σε φροντίζω, σε αγαπάω και δεν θ’ αφήσω

ποτε να πάθεις κανενα κακό.

Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου …

Καληνύχτα μωρό μου …

God.gif

Καληνύχτα μωρό μου

Μην ξεχνάς εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα.

Σε φροντίζω, σε αγαπάω και δεν θ’ αφήσω

ποτε να πάθεις κανενα κακό.

Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου …

Καληνύχτα μωρό μου …

God.gif

Καληνύχτα μωρό μου

Μην ξεχνάς εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα.

Σε φροντίζω, σε αγαπάω και δεν θ’ αφήσω

ποτε να πάθεις κανενα κακό.

Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου …

Καληνύχτα μωρό μου …

God.gif

Καληνύχτα μωρό μου

Μην ξεχνάς εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα.

Σε φροντίζω, σε αγαπάω και δεν θ’ αφήσω

ποτε να πάθεις κανενα κακό.

Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου …

Καληνύχτα μωρό μου …

God.gif

Καληνύχτα μωρό μου

Μην ξεχνάς εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα.

Σε φροντίζω, σε αγαπάω και δεν θ’ αφήσω

ποτε να πάθεις κανενα κακό.

Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου …

Καληνύχτα μωρό μου …

God.gif

Καληνύχτα μωρό μου

Μην ξεχνάς εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα.

Σε φροντίζω, σε αγαπάω και δεν θ’ αφήσω

ποτε να πάθεις κανενα κακό.

Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου …

Καληνύχτα μωρό μου …

God.gif

Καληνύχτα μωρό μου

Μην ξεχνάς εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα.

Σε φροντίζω, σε αγαπάω και δεν θ’ αφήσω

ποτε να πάθεις κανενα κακό.

Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου …