Μεσόγειος μια ματιά …

beach.png

Μεσόγειος η ματιά σου μια θάλασσα

που μέσα στον βυθό σου εγώ ναυάγησα

δεν με πειράζει όμως γιατί μπόρεσα

για λίγο στο ονειρό σου και προχώρησα.

Μες των ματιών σου τον βυθό πλανεύτηκα

και σαν μικρό παιδί σ’ ερωτεύκα

μα εσυ ποτέ σου δεν κατάλαβες

τον ορισμό των λόγων μου που άκουγες.

Κι έφυγες βιαστικά, προσπέρασες

τα τόσα σ’αγαπώ μου τα διέγτραψες

τι κι αν ποτέ σου δεν μ’ αγαπησες

μου φτάνει τα ονειρά μου που ζωντάνεψες.

Καράβι η ματιά σου στη μεσόγειο

που ψάχνει απεγνωσμένα ενα όνειρο

κι εγώ ενας ναυαγός που με ταξίδεψες

και τις ψυχής τα θέλω μου τα βύθισες.

Advertisement

Μεσόγειος μια ματιά …

beach.png

Μεσόγειος η ματιά σου μια θάλασσα

που μέσα στον βυθό σου εγώ ναυάγησα

δεν με πειράζει όμως γιατί μπόρεσα

για λίγο στο ονειρό σου και προχώρησα.

Μες των ματιών σου τον βυθό πλανεύτηκα

και σαν μικρό παιδί σ’ ερωτεύκα

μα εσυ ποτέ σου δεν κατάλαβες

τον ορισμό των λόγων μου που άκουγες.

Κι έφυγες βιαστικά, προσπέρασες

τα τόσα σ’αγαπώ μου τα διέγτραψες

τι κι αν ποτέ σου δεν μ’ αγαπησες

μου φτάνει τα ονειρά μου που ζωντάνεψες.

Καράβι η ματιά σου στη μεσόγειο

που ψάχνει απεγνωσμένα ενα όνειρο

κι εγώ ενας ναυαγός που με ταξίδεψες

και τις ψυχής τα θέλω μου τα βύθισες.

Μεσόγειος μια ματιά …

beach.png

Μεσόγειος η ματιά σου μια θάλασσα

που μέσα στον βυθό σου εγώ ναυάγησα

δεν με πειράζει όμως γιατί μπόρεσα

για λίγο στο ονειρό σου και προχώρησα.

Μες των ματιών σου τον βυθό πλανεύτηκα

και σαν μικρό παιδί σ’ ερωτεύκα

μα εσυ ποτέ σου δεν κατάλαβες

τον ορισμό των λόγων μου που άκουγες.

Κι έφυγες βιαστικά, προσπέρασες

τα τόσα σ’αγαπώ μου τα διέγτραψες

τι κι αν ποτέ σου δεν μ’ αγαπησες

μου φτάνει τα ονειρά μου που ζωντάνεψες.

Καράβι η ματιά σου στη μεσόγειο

που ψάχνει απεγνωσμένα ενα όνειρο

κι εγώ ενας ναυαγός που με ταξίδεψες

και τις ψυχής τα θέλω μου τα βύθισες.

Μεσόγειος μια ματιά …

beach.png

Μεσόγειος η ματιά σου μια θάλασσα

που μέσα στον βυθό σου εγώ ναυάγησα

δεν με πειράζει όμως γιατί μπόρεσα

για λίγο στο ονειρό σου και προχώρησα.

Μες των ματιών σου τον βυθό πλανεύτηκα

και σαν μικρό παιδί σ’ ερωτεύκα

μα εσυ ποτέ σου δεν κατάλαβες

τον ορισμό των λόγων μου που άκουγες.

Κι έφυγες βιαστικά, προσπέρασες

τα τόσα σ’αγαπώ μου τα διέγτραψες

τι κι αν ποτέ σου δεν μ’ αγαπησες

μου φτάνει τα ονειρά μου που ζωντάνεψες.

Καράβι η ματιά σου στη μεσόγειο

που ψάχνει απεγνωσμένα ενα όνειρο

κι εγώ ενας ναυαγός που με ταξίδεψες

και τις ψυχής τα θέλω μου τα βύθισες.

Μεσόγειος μια ματιά …

beach.png

Μεσόγειος η ματιά σου μια θάλασσα

που μέσα στον βυθό σου εγώ ναυάγησα

δεν με πειράζει όμως γιατί μπόρεσα

για λίγο στο ονειρό σου και προχώρησα.

Μες των ματιών σου τον βυθό πλανεύτηκα

και σαν μικρό παιδί σ’ ερωτεύκα

μα εσυ ποτέ σου δεν κατάλαβες

τον ορισμό των λόγων μου που άκουγες.

Κι έφυγες βιαστικά, προσπέρασες

τα τόσα σ’αγαπώ μου τα διέγτραψες

τι κι αν ποτέ σου δεν μ’ αγαπησες

μου φτάνει τα ονειρά μου που ζωντάνεψες.

Καράβι η ματιά σου στη μεσόγειο

που ψάχνει απεγνωσμένα ενα όνειρο

κι εγώ ενας ναυαγός που με ταξίδεψες

και τις ψυχής τα θέλω μου τα βύθισες.

Μεσόγειος μια ματιά …

beach.png

Μεσόγειος η ματιά σου μια θάλασσα

που μέσα στον βυθό σου εγώ ναυάγησα

δεν με πειράζει όμως γιατί μπόρεσα

για λίγο στο ονειρό σου και προχώρησα.

Μες των ματιών σου τον βυθό πλανεύτηκα

και σαν μικρό παιδί σ’ ερωτεύκα

μα εσυ ποτέ σου δεν κατάλαβες

τον ορισμό των λόγων μου που άκουγες.

Κι έφυγες βιαστικά, προσπέρασες

τα τόσα σ’αγαπώ μου τα διέγτραψες

τι κι αν ποτέ σου δεν μ’ αγαπησες

μου φτάνει τα ονειρά μου που ζωντάνεψες.

Καράβι η ματιά σου στη μεσόγειο

που ψάχνει απεγνωσμένα ενα όνειρο

κι εγώ ενας ναυαγός που με ταξίδεψες

και τις ψυχής τα θέλω μου τα βύθισες.

Μεσόγειος μια ματιά …

beach.png

Μεσόγειος η ματιά σου μια θάλασσα

που μέσα στον βυθό σου εγώ ναυάγησα

δεν με πειράζει όμως γιατί μπόρεσα

για λίγο στο ονειρό σου και προχώρησα.

Μες των ματιών σου τον βυθό πλανεύτηκα

και σαν μικρό παιδί σ’ ερωτεύκα

μα εσυ ποτέ σου δεν κατάλαβες

τον ορισμό των λόγων μου που άκουγες.

Κι έφυγες βιαστικά, προσπέρασες

τα τόσα σ’αγαπώ μου τα διέγτραψες

τι κι αν ποτέ σου δεν μ’ αγαπησες

μου φτάνει τα ονειρά μου που ζωντάνεψες.

Καράβι η ματιά σου στη μεσόγειο

που ψάχνει απεγνωσμένα ενα όνειρο

κι εγώ ενας ναυαγός που με ταξίδεψες

και τις ψυχής τα θέλω μου τα βύθισες.

Μεσόγειος μια ματιά …

beach.png

Μεσόγειος η ματιά σου μια θάλασσα

που μέσα στον βυθό σου εγώ ναυάγησα

δεν με πειράζει όμως γιατί μπόρεσα

για λίγο στο ονειρό σου και προχώρησα.

Μες των ματιών σου τον βυθό πλανεύτηκα

και σαν μικρό παιδί σ’ ερωτεύκα

μα εσυ ποτέ σου δεν κατάλαβες

τον ορισμό των λόγων μου που άκουγες.

Κι έφυγες βιαστικά, προσπέρασες

τα τόσα σ’αγαπώ μου τα διέγτραψες

τι κι αν ποτέ σου δεν μ’ αγαπησες

μου φτάνει τα ονειρά μου που ζωντάνεψες.

Καράβι η ματιά σου στη μεσόγειο

που ψάχνει απεγνωσμένα ενα όνειρο

κι εγώ ενας ναυαγός που με ταξίδεψες

και τις ψυχής τα θέλω μου τα βύθισες.

Μεσόγειος μια ματιά …

beach.png

Μεσόγειος η ματιά σου μια θάλασσα

που μέσα στον βυθό σου εγώ ναυάγησα

δεν με πειράζει όμως γιατί μπόρεσα

για λίγο στο ονειρό σου και προχώρησα.

Μες των ματιών σου τον βυθό πλανεύτηκα

και σαν μικρό παιδί σ’ ερωτεύκα

μα εσυ ποτέ σου δεν κατάλαβες

τον ορισμό των λόγων μου που άκουγες.

Κι έφυγες βιαστικά, προσπέρασες

τα τόσα σ’αγαπώ μου τα διέγτραψες

τι κι αν ποτέ σου δεν μ’ αγαπησες

μου φτάνει τα ονειρά μου που ζωντάνεψες.

Καράβι η ματιά σου στη μεσόγειο

που ψάχνει απεγνωσμένα ενα όνειρο

κι εγώ ενας ναυαγός που με ταξίδεψες

και τις ψυχής τα θέλω μου τα βύθισες.

Μεσόγειος μια ματιά …

beach.png

Μεσόγειος η ματιά σου μια θάλασσα

που μέσα στον βυθό σου εγώ ναυάγησα

δεν με πειράζει όμως γιατί μπόρεσα

για λίγο στο ονειρό σου και προχώρησα.

Μες των ματιών σου τον βυθό πλανεύτηκα

και σαν μικρό παιδί σ’ ερωτεύκα

μα εσυ ποτέ σου δεν κατάλαβες

τον ορισμό των λόγων μου που άκουγες.

Κι έφυγες βιαστικά, προσπέρασες

τα τόσα σ’αγαπώ μου τα διέγτραψες

τι κι αν ποτέ σου δεν μ’ αγαπησες

μου φτάνει τα ονειρά μου που ζωντάνεψες.

Καράβι η ματιά σου στη μεσόγειο

που ψάχνει απεγνωσμένα ενα όνειρο

κι εγώ ενας ναυαγός που με ταξίδεψες

και τις ψυχής τα θέλω μου τα βύθισες.