Πόσο πολύ Σ’ αγαπώ …

xcvz.gif

Θέλω να στο προσφέρω και να σου πω πόσο Σ’ αγαπώ.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι μαζί σου.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι στην γλυκιά σου αγκαλίτσα.

Πόσο τρελάινομαι να με φιλάς.

Πόσο αγαπώ να μου λές ΜΑΜΑΚΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.

Advertisement

Πόσο πολύ Σ’ αγαπώ …

xcvz.gif

Θέλω να στο προσφέρω και να σου πω πόσο Σ’ αγαπώ.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι μαζί σου.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι στην γλυκιά σου αγκαλίτσα.

Πόσο τρελάινομαι να με φιλάς.

Πόσο αγαπώ να μου λές ΜΑΜΑΚΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.

Πόσο πολύ Σ’ αγαπώ …

xcvz.gif

Θέλω να στο προσφέρω και να σου πω πόσο Σ’ αγαπώ.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι μαζί σου.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι στην γλυκιά σου αγκαλίτσα.

Πόσο τρελάινομαι να με φιλάς.

Πόσο αγαπώ να μου λές ΜΑΜΑΚΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.

Πόσο πολύ Σ’ αγαπώ …

xcvz.gif

Θέλω να στο προσφέρω και να σου πω πόσο Σ’ αγαπώ.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι μαζί σου.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι στην γλυκιά σου αγκαλίτσα.

Πόσο τρελάινομαι να με φιλάς.

Πόσο αγαπώ να μου λές ΜΑΜΑΚΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.

Πόσο πολύ Σ’ αγαπώ …

xcvz.gif

Θέλω να στο προσφέρω και να σου πω πόσο Σ’ αγαπώ.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι μαζί σου.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι στην γλυκιά σου αγκαλίτσα.

Πόσο τρελάινομαι να με φιλάς.

Πόσο αγαπώ να μου λές ΜΑΜΑΚΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.

Πόσο πολύ Σ’ αγαπώ …

xcvz.gif

Θέλω να στο προσφέρω και να σου πω πόσο Σ’ αγαπώ.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι μαζί σου.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι στην γλυκιά σου αγκαλίτσα.

Πόσο τρελάινομαι να με φιλάς.

Πόσο αγαπώ να μου λές ΜΑΜΑΚΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.

Πόσο πολύ Σ’ αγαπώ …

xcvz.gif

Θέλω να στο προσφέρω και να σου πω πόσο Σ’ αγαπώ.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι μαζί σου.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι στην γλυκιά σου αγκαλίτσα.

Πόσο τρελάινομαι να με φιλάς.

Πόσο αγαπώ να μου λές ΜΑΜΑΚΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.

Πόσο πολύ Σ’ αγαπώ …

xcvz.gif

Θέλω να στο προσφέρω και να σου πω πόσο Σ’ αγαπώ.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι μαζί σου.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι στην γλυκιά σου αγκαλίτσα.

Πόσο τρελάινομαι να με φιλάς.

Πόσο αγαπώ να μου λές ΜΑΜΑΚΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.

Πόσο πολύ Σ’ αγαπώ …

xcvz.gif

Θέλω να στο προσφέρω και να σου πω πόσο Σ’ αγαπώ.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι μαζί σου.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι στην γλυκιά σου αγκαλίτσα.

Πόσο τρελάινομαι να με φιλάς.

Πόσο αγαπώ να μου λές ΜΑΜΑΚΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.

Πόσο πολύ Σ’ αγαπώ …

xcvz.gif

Θέλω να στο προσφέρω και να σου πω πόσο Σ’ αγαπώ.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι μαζί σου.

Πόσο μου αρέσει να βρίσκομαι στην γλυκιά σου αγκαλίτσα.

Πόσο τρελάινομαι να με φιλάς.

Πόσο αγαπώ να μου λές ΜΑΜΑΚΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ.