Θα σου χάριζα τα πάντα …

angels123.gif
Θα ‘θελα να ήμουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

ν’ ακούω τις ευχές σου

ό,τι επιθυμείς να το έκανα δικό σου.

Τον ήλιο θα σου χάριζα

κρύο να μην νιώσεις,

ζεστά να είναι τα χαμόγελα

στο κόσμο σαν τα δώσεις.

Τα αστέρια μου θα πέφτανε

σε κάθε προσευχή σου,

όνειρο να αισθάνεσαι

πως είναι η ζωή σου.

Τα σύννεφα θα μάζευα βροχή

να μη σ’ αγγίξει,

και δάκρυ από τα μάτια σου

ποτέ να μην κυλήσει.

Την άνοιξη θα έφερνα

μες την αγκαλιά σου,

μήπως και κατάφερνα

να κλέψω μια ματιά σου.

Θα ‘θελα να ‘μουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

να ακούω τις ευχές σου

απάντηση να έδινα σ’ όλες τις προσευχές σου.

Advertisement

Θα σου χάριζα τα πάντα …

angels123.gif
Θα ‘θελα να ήμουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

ν’ ακούω τις ευχές σου

ό,τι επιθυμείς να το έκανα δικό σου.

Τον ήλιο θα σου χάριζα

κρύο να μην νιώσεις,

ζεστά να είναι τα χαμόγελα

στο κόσμο σαν τα δώσεις.

Τα αστέρια μου θα πέφτανε

σε κάθε προσευχή σου,

όνειρο να αισθάνεσαι

πως είναι η ζωή σου.

Τα σύννεφα θα μάζευα βροχή

να μη σ’ αγγίξει,

και δάκρυ από τα μάτια σου

ποτέ να μην κυλήσει.

Την άνοιξη θα έφερνα

μες την αγκαλιά σου,

μήπως και κατάφερνα

να κλέψω μια ματιά σου.

Θα ‘θελα να ‘μουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

να ακούω τις ευχές σου

απάντηση να έδινα σ’ όλες τις προσευχές σου.

Θα σου χάριζα τα πάντα …

angels123.gif
Θα ‘θελα να ήμουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

ν’ ακούω τις ευχές σου

ό,τι επιθυμείς να το έκανα δικό σου.

Τον ήλιο θα σου χάριζα

κρύο να μην νιώσεις,

ζεστά να είναι τα χαμόγελα

στο κόσμο σαν τα δώσεις.

Τα αστέρια μου θα πέφτανε

σε κάθε προσευχή σου,

όνειρο να αισθάνεσαι

πως είναι η ζωή σου.

Τα σύννεφα θα μάζευα βροχή

να μη σ’ αγγίξει,

και δάκρυ από τα μάτια σου

ποτέ να μην κυλήσει.

Την άνοιξη θα έφερνα

μες την αγκαλιά σου,

μήπως και κατάφερνα

να κλέψω μια ματιά σου.

Θα ‘θελα να ‘μουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

να ακούω τις ευχές σου

απάντηση να έδινα σ’ όλες τις προσευχές σου.

Θα σου χάριζα τα πάντα …

angels123.gif
Θα ‘θελα να ήμουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

ν’ ακούω τις ευχές σου

ό,τι επιθυμείς να το έκανα δικό σου.

Τον ήλιο θα σου χάριζα

κρύο να μην νιώσεις,

ζεστά να είναι τα χαμόγελα

στο κόσμο σαν τα δώσεις.

Τα αστέρια μου θα πέφτανε

σε κάθε προσευχή σου,

όνειρο να αισθάνεσαι

πως είναι η ζωή σου.

Τα σύννεφα θα μάζευα βροχή

να μη σ’ αγγίξει,

και δάκρυ από τα μάτια σου

ποτέ να μην κυλήσει.

Την άνοιξη θα έφερνα

μες την αγκαλιά σου,

μήπως και κατάφερνα

να κλέψω μια ματιά σου.

Θα ‘θελα να ‘μουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

να ακούω τις ευχές σου

απάντηση να έδινα σ’ όλες τις προσευχές σου.

Θα σου χάριζα τα πάντα …

angels123.gif
Θα ‘θελα να ήμουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

ν’ ακούω τις ευχές σου

ό,τι επιθυμείς να το έκανα δικό σου.

Τον ήλιο θα σου χάριζα

κρύο να μην νιώσεις,

ζεστά να είναι τα χαμόγελα

στο κόσμο σαν τα δώσεις.

Τα αστέρια μου θα πέφτανε

σε κάθε προσευχή σου,

όνειρο να αισθάνεσαι

πως είναι η ζωή σου.

Τα σύννεφα θα μάζευα βροχή

να μη σ’ αγγίξει,

και δάκρυ από τα μάτια σου

ποτέ να μην κυλήσει.

Την άνοιξη θα έφερνα

μες την αγκαλιά σου,

μήπως και κατάφερνα

να κλέψω μια ματιά σου.

Θα ‘θελα να ‘μουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

να ακούω τις ευχές σου

απάντηση να έδινα σ’ όλες τις προσευχές σου.

Θα σου χάριζα τα πάντα …

angels123.gif
Θα ‘θελα να ήμουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

ν’ ακούω τις ευχές σου

ό,τι επιθυμείς να το έκανα δικό σου.

Τον ήλιο θα σου χάριζα

κρύο να μην νιώσεις,

ζεστά να είναι τα χαμόγελα

στο κόσμο σαν τα δώσεις.

Τα αστέρια μου θα πέφτανε

σε κάθε προσευχή σου,

όνειρο να αισθάνεσαι

πως είναι η ζωή σου.

Τα σύννεφα θα μάζευα βροχή

να μη σ’ αγγίξει,

και δάκρυ από τα μάτια σου

ποτέ να μην κυλήσει.

Την άνοιξη θα έφερνα

μες την αγκαλιά σου,

μήπως και κατάφερνα

να κλέψω μια ματιά σου.

Θα ‘θελα να ‘μουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

να ακούω τις ευχές σου

απάντηση να έδινα σ’ όλες τις προσευχές σου.

Θα σου χάριζα τα πάντα …

angels123.gif
Θα ‘θελα να ήμουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

ν’ ακούω τις ευχές σου

ό,τι επιθυμείς να το έκανα δικό σου.

Τον ήλιο θα σου χάριζα

κρύο να μην νιώσεις,

ζεστά να είναι τα χαμόγελα

στο κόσμο σαν τα δώσεις.

Τα αστέρια μου θα πέφτανε

σε κάθε προσευχή σου,

όνειρο να αισθάνεσαι

πως είναι η ζωή σου.

Τα σύννεφα θα μάζευα βροχή

να μη σ’ αγγίξει,

και δάκρυ από τα μάτια σου

ποτέ να μην κυλήσει.

Την άνοιξη θα έφερνα

μες την αγκαλιά σου,

μήπως και κατάφερνα

να κλέψω μια ματιά σου.

Θα ‘θελα να ‘μουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

να ακούω τις ευχές σου

απάντηση να έδινα σ’ όλες τις προσευχές σου.

Θα σου χάριζα τα πάντα …

angels123.gif
Θα ‘θελα να ήμουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

ν’ ακούω τις ευχές σου

ό,τι επιθυμείς να το έκανα δικό σου.

Τον ήλιο θα σου χάριζα

κρύο να μην νιώσεις,

ζεστά να είναι τα χαμόγελα

στο κόσμο σαν τα δώσεις.

Τα αστέρια μου θα πέφτανε

σε κάθε προσευχή σου,

όνειρο να αισθάνεσαι

πως είναι η ζωή σου.

Τα σύννεφα θα μάζευα βροχή

να μη σ’ αγγίξει,

και δάκρυ από τα μάτια σου

ποτέ να μην κυλήσει.

Την άνοιξη θα έφερνα

μες την αγκαλιά σου,

μήπως και κατάφερνα

να κλέψω μια ματιά σου.

Θα ‘θελα να ‘μουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

να ακούω τις ευχές σου

απάντηση να έδινα σ’ όλες τις προσευχές σου.

Θα σου χάριζα τα πάντα …

angels123.gif
Θα ‘θελα να ήμουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

ν’ ακούω τις ευχές σου

ό,τι επιθυμείς να το έκανα δικό σου.

Τον ήλιο θα σου χάριζα

κρύο να μην νιώσεις,

ζεστά να είναι τα χαμόγελα

στο κόσμο σαν τα δώσεις.

Τα αστέρια μου θα πέφτανε

σε κάθε προσευχή σου,

όνειρο να αισθάνεσαι

πως είναι η ζωή σου.

Τα σύννεφα θα μάζευα βροχή

να μη σ’ αγγίξει,

και δάκρυ από τα μάτια σου

ποτέ να μην κυλήσει.

Την άνοιξη θα έφερνα

μες την αγκαλιά σου,

μήπως και κατάφερνα

να κλέψω μια ματιά σου.

Θα ‘θελα να ‘μουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

να ακούω τις ευχές σου

απάντηση να έδινα σ’ όλες τις προσευχές σου.

Θα σου χάριζα τα πάντα …

angels123.gif
Θα ‘θελα να ήμουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

ν’ ακούω τις ευχές σου

ό,τι επιθυμείς να το έκανα δικό σου.

Τον ήλιο θα σου χάριζα

κρύο να μην νιώσεις,

ζεστά να είναι τα χαμόγελα

στο κόσμο σαν τα δώσεις.

Τα αστέρια μου θα πέφτανε

σε κάθε προσευχή σου,

όνειρο να αισθάνεσαι

πως είναι η ζωή σου.

Τα σύννεφα θα μάζευα βροχή

να μη σ’ αγγίξει,

και δάκρυ από τα μάτια σου

ποτέ να μην κυλήσει.

Την άνοιξη θα έφερνα

μες την αγκαλιά σου,

μήπως και κατάφερνα

να κλέψω μια ματιά σου.

Θα ‘θελα να ‘μουν ουρανός

να μου ανήκουν τ’ αστέρια και το φως,

να ακούω τις ευχές σου

απάντηση να έδινα σ’ όλες τις προσευχές σου.