Δεν καταλαβαίνεις …

dfsfd.gif

Θέλω να πιστέψω πως δεν είσαι πια εδώ.

Πως έπαψες να με σκέφτεσαι.

Πως ξέχασες τις μέρες που περάσαμε μαζί.

Πως μ’ αγάπησες στο χιλιοστό που εγώ σε λάτρεψα.

Ίσως να ζητάω πάρα πολλά.

Ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις.

Όμως εγώ έχω πολύ ανάγκη από το αγγιγμά σου.

Έχω ανάγκη από το φιλί σου.

Έχω ανάγκη απ΄το Σ’ αγαπώ σου.

Δεν θα πάψω ποτέ να σου ζητάω αυτά που έχω ανάγκη.

Το ξέρω πως ποτέ δεν θα με καταλάβεις αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη να στο φωνάξω.

Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Δεν καταλαβαίνεις …

dfsfd.gif

Θέλω να πιστέψω πως δεν είσαι πια εδώ.

Πως έπαψες να με σκέφτεσαι.

Πως ξέχασες τις μέρες που περάσαμε μαζί.

Πως μ’ αγάπησες στο χιλιοστό που εγώ σε λάτρεψα.

Ίσως να ζητάω πάρα πολλά.

Ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις.

Όμως εγώ έχω πολύ ανάγκη από το αγγιγμά σου.

Έχω ανάγκη από το φιλί σου.

Έχω ανάγκη απ΄το Σ’ αγαπώ σου.

Δεν θα πάψω ποτέ να σου ζητάω αυτά που έχω ανάγκη.

Το ξέρω πως ποτέ δεν θα με καταλάβεις αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη να στο φωνάξω.

Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Δεν καταλαβαίνεις …

dfsfd.gif

Θέλω να πιστέψω πως δεν είσαι πια εδώ.

Πως έπαψες να με σκέφτεσαι.

Πως ξέχασες τις μέρες που περάσαμε μαζί.

Πως μ’ αγάπησες στο χιλιοστό που εγώ σε λάτρεψα.

Ίσως να ζητάω πάρα πολλά.

Ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις.

Όμως εγώ έχω πολύ ανάγκη από το αγγιγμά σου.

Έχω ανάγκη από το φιλί σου.

Έχω ανάγκη απ΄το Σ’ αγαπώ σου.

Δεν θα πάψω ποτέ να σου ζητάω αυτά που έχω ανάγκη.

Το ξέρω πως ποτέ δεν θα με καταλάβεις αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη να στο φωνάξω.

Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Δεν καταλαβαίνεις …

dfsfd.gif

Θέλω να πιστέψω πως δεν είσαι πια εδώ.

Πως έπαψες να με σκέφτεσαι.

Πως ξέχασες τις μέρες που περάσαμε μαζί.

Πως μ’ αγάπησες στο χιλιοστό που εγώ σε λάτρεψα.

Ίσως να ζητάω πάρα πολλά.

Ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις.

Όμως εγώ έχω πολύ ανάγκη από το αγγιγμά σου.

Έχω ανάγκη από το φιλί σου.

Έχω ανάγκη απ΄το Σ’ αγαπώ σου.

Δεν θα πάψω ποτέ να σου ζητάω αυτά που έχω ανάγκη.

Το ξέρω πως ποτέ δεν θα με καταλάβεις αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη να στο φωνάξω.

Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Δεν καταλαβαίνεις …

dfsfd.gif

Θέλω να πιστέψω πως δεν είσαι πια εδώ.

Πως έπαψες να με σκέφτεσαι.

Πως ξέχασες τις μέρες που περάσαμε μαζί.

Πως μ’ αγάπησες στο χιλιοστό που εγώ σε λάτρεψα.

Ίσως να ζητάω πάρα πολλά.

Ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις.

Όμως εγώ έχω πολύ ανάγκη από το αγγιγμά σου.

Έχω ανάγκη από το φιλί σου.

Έχω ανάγκη απ΄το Σ’ αγαπώ σου.

Δεν θα πάψω ποτέ να σου ζητάω αυτά που έχω ανάγκη.

Το ξέρω πως ποτέ δεν θα με καταλάβεις αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη να στο φωνάξω.

Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Δεν καταλαβαίνεις …

dfsfd.gif

Θέλω να πιστέψω πως δεν είσαι πια εδώ.

Πως έπαψες να με σκέφτεσαι.

Πως ξέχασες τις μέρες που περάσαμε μαζί.

Πως μ’ αγάπησες στο χιλιοστό που εγώ σε λάτρεψα.

Ίσως να ζητάω πάρα πολλά.

Ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις.

Όμως εγώ έχω πολύ ανάγκη από το αγγιγμά σου.

Έχω ανάγκη από το φιλί σου.

Έχω ανάγκη απ΄το Σ’ αγαπώ σου.

Δεν θα πάψω ποτέ να σου ζητάω αυτά που έχω ανάγκη.

Το ξέρω πως ποτέ δεν θα με καταλάβεις αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη να στο φωνάξω.

Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Δεν καταλαβαίνεις …

dfsfd.gif

Θέλω να πιστέψω πως δεν είσαι πια εδώ.

Πως έπαψες να με σκέφτεσαι.

Πως ξέχασες τις μέρες που περάσαμε μαζί.

Πως μ’ αγάπησες στο χιλιοστό που εγώ σε λάτρεψα.

Ίσως να ζητάω πάρα πολλά.

Ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις.

Όμως εγώ έχω πολύ ανάγκη από το αγγιγμά σου.

Έχω ανάγκη από το φιλί σου.

Έχω ανάγκη απ΄το Σ’ αγαπώ σου.

Δεν θα πάψω ποτέ να σου ζητάω αυτά που έχω ανάγκη.

Το ξέρω πως ποτέ δεν θα με καταλάβεις αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη να στο φωνάξω.

Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Δεν καταλαβαίνεις …

dfsfd.gif

Θέλω να πιστέψω πως δεν είσαι πια εδώ.

Πως έπαψες να με σκέφτεσαι.

Πως ξέχασες τις μέρες που περάσαμε μαζί.

Πως μ’ αγάπησες στο χιλιοστό που εγώ σε λάτρεψα.

Ίσως να ζητάω πάρα πολλά.

Ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις.

Όμως εγώ έχω πολύ ανάγκη από το αγγιγμά σου.

Έχω ανάγκη από το φιλί σου.

Έχω ανάγκη απ΄το Σ’ αγαπώ σου.

Δεν θα πάψω ποτέ να σου ζητάω αυτά που έχω ανάγκη.

Το ξέρω πως ποτέ δεν θα με καταλάβεις αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη να στο φωνάξω.

Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Δεν καταλαβαίνεις …

dfsfd.gif

Θέλω να πιστέψω πως δεν είσαι πια εδώ.

Πως έπαψες να με σκέφτεσαι.

Πως ξέχασες τις μέρες που περάσαμε μαζί.

Πως μ’ αγάπησες στο χιλιοστό που εγώ σε λάτρεψα.

Ίσως να ζητάω πάρα πολλά.

Ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις.

Όμως εγώ έχω πολύ ανάγκη από το αγγιγμά σου.

Έχω ανάγκη από το φιλί σου.

Έχω ανάγκη απ΄το Σ’ αγαπώ σου.

Δεν θα πάψω ποτέ να σου ζητάω αυτά που έχω ανάγκη.

Το ξέρω πως ποτέ δεν θα με καταλάβεις αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη να στο φωνάξω.

Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.

Δεν καταλαβαίνεις …

dfsfd.gif

Θέλω να πιστέψω πως δεν είσαι πια εδώ.

Πως έπαψες να με σκέφτεσαι.

Πως ξέχασες τις μέρες που περάσαμε μαζί.

Πως μ’ αγάπησες στο χιλιοστό που εγώ σε λάτρεψα.

Ίσως να ζητάω πάρα πολλά.

Ίσως να μην μπορείς να καταλάβεις.

Όμως εγώ έχω πολύ ανάγκη από το αγγιγμά σου.

Έχω ανάγκη από το φιλί σου.

Έχω ανάγκη απ΄το Σ’ αγαπώ σου.

Δεν θα πάψω ποτέ να σου ζητάω αυτά που έχω ανάγκη.

Το ξέρω πως ποτέ δεν θα με καταλάβεις αλλά εγώ έχω πολύ ανάγκη να στο φωνάξω.

Σ’ αγαπώ και θα Σ’ αγαπώ μέχρι την τελευταία μου πνοή.