Καθώς η φλόγα δυναμώνει …

Μια νύχτα θεοσκότεινη

με πίσσα μαυρισμένη,

το πέπλο ήρθε του χιονιού

την άφησα ασπρισμένη.

Ψηλά τα άστρα τ’ ουρανού

την ομορφιά να θίξω,

σα διαμαντάκια λαμπερά

μου γνέφουν να τ’ αγγίξω.

Χρυσόσκονη σκορπίζεται,

τη θρυμματίζει η μαγεία

και πέφτει όλο το χρυσό

και δίνει ευτυχία.

Εκεί είναι οι φιγούρες

που ξάφνου γίνονται χρυσές,

ο έρωτας τις κυριεύει

και τις καίει τις καρδιές.

Καθώς η φλόγα δυναμώνει

το φεγγάρι ενεργεί,

το χιονάκι όλο λευκώνει,

το αστράκι ακολουθεί.

Οι ψυχές αναγαλλιάζουν

αφράτη σκέψη κυριαρχεί,

με τη λάμψη των ματιών

έρχεται και το φιλί.

Τα δυο χείλη ενωμένα

μάχονται για την αγάπη αυτή

και τα συντρίμμια διαλυμένα

προσκολλώνται για μια νέα αρχή…

Καθώς η φλόγα δυναμώνει …

Μια νύχτα θεοσκότεινη

με πίσσα μαυρισμένη,

το πέπλο ήρθε του χιονιού

την άφησα ασπρισμένη.

Ψηλά τα άστρα τ’ ουρανού

την ομορφιά να θίξω,

σα διαμαντάκια λαμπερά

μου γνέφουν να τ’ αγγίξω.

Χρυσόσκονη σκορπίζεται,

τη θρυμματίζει η μαγεία

και πέφτει όλο το χρυσό

και δίνει ευτυχία.

Εκεί είναι οι φιγούρες

που ξάφνου γίνονται χρυσές,

ο έρωτας τις κυριεύει

και τις καίει τις καρδιές.

Καθώς η φλόγα δυναμώνει

το φεγγάρι ενεργεί,

το χιονάκι όλο λευκώνει,

το αστράκι ακολουθεί.

Οι ψυχές αναγαλλιάζουν

αφράτη σκέψη κυριαρχεί,

με τη λάμψη των ματιών

έρχεται και το φιλί.

Τα δυο χείλη ενωμένα

μάχονται για την αγάπη αυτή

και τα συντρίμμια διαλυμένα

προσκολλώνται για μια νέα αρχή…

Καθώς η φλόγα δυναμώνει …

Μια νύχτα θεοσκότεινη

με πίσσα μαυρισμένη,

το πέπλο ήρθε του χιονιού

την άφησα ασπρισμένη.

Ψηλά τα άστρα τ’ ουρανού

την ομορφιά να θίξω,

σα διαμαντάκια λαμπερά

μου γνέφουν να τ’ αγγίξω.

Χρυσόσκονη σκορπίζεται,

τη θρυμματίζει η μαγεία

και πέφτει όλο το χρυσό

και δίνει ευτυχία.

Εκεί είναι οι φιγούρες

που ξάφνου γίνονται χρυσές,

ο έρωτας τις κυριεύει

και τις καίει τις καρδιές.

Καθώς η φλόγα δυναμώνει

το φεγγάρι ενεργεί,

το χιονάκι όλο λευκώνει,

το αστράκι ακολουθεί.

Οι ψυχές αναγαλλιάζουν

αφράτη σκέψη κυριαρχεί,

με τη λάμψη των ματιών

έρχεται και το φιλί.

Τα δυο χείλη ενωμένα

μάχονται για την αγάπη αυτή

και τα συντρίμμια διαλυμένα

προσκολλώνται για μια νέα αρχή…

Καθώς η φλόγα δυναμώνει …

Μια νύχτα θεοσκότεινη

με πίσσα μαυρισμένη,

το πέπλο ήρθε του χιονιού

την άφησα ασπρισμένη.

Ψηλά τα άστρα τ’ ουρανού

την ομορφιά να θίξω,

σα διαμαντάκια λαμπερά

μου γνέφουν να τ’ αγγίξω.

Χρυσόσκονη σκορπίζεται,

τη θρυμματίζει η μαγεία

και πέφτει όλο το χρυσό

και δίνει ευτυχία.

Εκεί είναι οι φιγούρες

που ξάφνου γίνονται χρυσές,

ο έρωτας τις κυριεύει

και τις καίει τις καρδιές.

Καθώς η φλόγα δυναμώνει

το φεγγάρι ενεργεί,

το χιονάκι όλο λευκώνει,

το αστράκι ακολουθεί.

Οι ψυχές αναγαλλιάζουν

αφράτη σκέψη κυριαρχεί,

με τη λάμψη των ματιών

έρχεται και το φιλί.

Τα δυο χείλη ενωμένα

μάχονται για την αγάπη αυτή

και τα συντρίμμια διαλυμένα

προσκολλώνται για μια νέα αρχή…

Καθώς η φλόγα δυναμώνει …

Μια νύχτα θεοσκότεινη

με πίσσα μαυρισμένη,

το πέπλο ήρθε του χιονιού

την άφησα ασπρισμένη.

Ψηλά τα άστρα τ’ ουρανού

την ομορφιά να θίξω,

σα διαμαντάκια λαμπερά

μου γνέφουν να τ’ αγγίξω.

Χρυσόσκονη σκορπίζεται,

τη θρυμματίζει η μαγεία

και πέφτει όλο το χρυσό

και δίνει ευτυχία.

Εκεί είναι οι φιγούρες

που ξάφνου γίνονται χρυσές,

ο έρωτας τις κυριεύει

και τις καίει τις καρδιές.

Καθώς η φλόγα δυναμώνει

το φεγγάρι ενεργεί,

το χιονάκι όλο λευκώνει,

το αστράκι ακολουθεί.

Οι ψυχές αναγαλλιάζουν

αφράτη σκέψη κυριαρχεί,

με τη λάμψη των ματιών

έρχεται και το φιλί.

Τα δυο χείλη ενωμένα

μάχονται για την αγάπη αυτή

και τα συντρίμμια διαλυμένα

προσκολλώνται για μια νέα αρχή…

Καθώς η φλόγα δυναμώνει …

Μια νύχτα θεοσκότεινη

με πίσσα μαυρισμένη,

το πέπλο ήρθε του χιονιού

την άφησα ασπρισμένη.

Ψηλά τα άστρα τ’ ουρανού

την ομορφιά να θίξω,

σα διαμαντάκια λαμπερά

μου γνέφουν να τ’ αγγίξω.

Χρυσόσκονη σκορπίζεται,

τη θρυμματίζει η μαγεία

και πέφτει όλο το χρυσό

και δίνει ευτυχία.

Εκεί είναι οι φιγούρες

που ξάφνου γίνονται χρυσές,

ο έρωτας τις κυριεύει

και τις καίει τις καρδιές.

Καθώς η φλόγα δυναμώνει

το φεγγάρι ενεργεί,

το χιονάκι όλο λευκώνει,

το αστράκι ακολουθεί.

Οι ψυχές αναγαλλιάζουν

αφράτη σκέψη κυριαρχεί,

με τη λάμψη των ματιών

έρχεται και το φιλί.

Τα δυο χείλη ενωμένα

μάχονται για την αγάπη αυτή

και τα συντρίμμια διαλυμένα

προσκολλώνται για μια νέα αρχή…

Καθώς η φλόγα δυναμώνει …

Μια νύχτα θεοσκότεινη

με πίσσα μαυρισμένη,

το πέπλο ήρθε του χιονιού

την άφησα ασπρισμένη.

Ψηλά τα άστρα τ’ ουρανού

την ομορφιά να θίξω,

σα διαμαντάκια λαμπερά

μου γνέφουν να τ’ αγγίξω.

Χρυσόσκονη σκορπίζεται,

τη θρυμματίζει η μαγεία

και πέφτει όλο το χρυσό

και δίνει ευτυχία.

Εκεί είναι οι φιγούρες

που ξάφνου γίνονται χρυσές,

ο έρωτας τις κυριεύει

και τις καίει τις καρδιές.

Καθώς η φλόγα δυναμώνει

το φεγγάρι ενεργεί,

το χιονάκι όλο λευκώνει,

το αστράκι ακολουθεί.

Οι ψυχές αναγαλλιάζουν

αφράτη σκέψη κυριαρχεί,

με τη λάμψη των ματιών

έρχεται και το φιλί.

Τα δυο χείλη ενωμένα

μάχονται για την αγάπη αυτή

και τα συντρίμμια διαλυμένα

προσκολλώνται για μια νέα αρχή…

Καθώς η φλόγα δυναμώνει …

Μια νύχτα θεοσκότεινη

με πίσσα μαυρισμένη,

το πέπλο ήρθε του χιονιού

την άφησα ασπρισμένη.

Ψηλά τα άστρα τ’ ουρανού

την ομορφιά να θίξω,

σα διαμαντάκια λαμπερά

μου γνέφουν να τ’ αγγίξω.

Χρυσόσκονη σκορπίζεται,

τη θρυμματίζει η μαγεία

και πέφτει όλο το χρυσό

και δίνει ευτυχία.

Εκεί είναι οι φιγούρες

που ξάφνου γίνονται χρυσές,

ο έρωτας τις κυριεύει

και τις καίει τις καρδιές.

Καθώς η φλόγα δυναμώνει

το φεγγάρι ενεργεί,

το χιονάκι όλο λευκώνει,

το αστράκι ακολουθεί.

Οι ψυχές αναγαλλιάζουν

αφράτη σκέψη κυριαρχεί,

με τη λάμψη των ματιών

έρχεται και το φιλί.

Τα δυο χείλη ενωμένα

μάχονται για την αγάπη αυτή

και τα συντρίμμια διαλυμένα

προσκολλώνται για μια νέα αρχή…

Καθώς η φλόγα δυναμώνει …

Μια νύχτα θεοσκότεινη

με πίσσα μαυρισμένη,

το πέπλο ήρθε του χιονιού

την άφησα ασπρισμένη.

Ψηλά τα άστρα τ’ ουρανού

την ομορφιά να θίξω,

σα διαμαντάκια λαμπερά

μου γνέφουν να τ’ αγγίξω.

Χρυσόσκονη σκορπίζεται,

τη θρυμματίζει η μαγεία

και πέφτει όλο το χρυσό

και δίνει ευτυχία.

Εκεί είναι οι φιγούρες

που ξάφνου γίνονται χρυσές,

ο έρωτας τις κυριεύει

και τις καίει τις καρδιές.

Καθώς η φλόγα δυναμώνει

το φεγγάρι ενεργεί,

το χιονάκι όλο λευκώνει,

το αστράκι ακολουθεί.

Οι ψυχές αναγαλλιάζουν

αφράτη σκέψη κυριαρχεί,

με τη λάμψη των ματιών

έρχεται και το φιλί.

Τα δυο χείλη ενωμένα

μάχονται για την αγάπη αυτή

και τα συντρίμμια διαλυμένα

προσκολλώνται για μια νέα αρχή…

Καθώς η φλόγα δυναμώνει …

Μια νύχτα θεοσκότεινη

με πίσσα μαυρισμένη,

το πέπλο ήρθε του χιονιού

την άφησα ασπρισμένη.

Ψηλά τα άστρα τ’ ουρανού

την ομορφιά να θίξω,

σα διαμαντάκια λαμπερά

μου γνέφουν να τ’ αγγίξω.

Χρυσόσκονη σκορπίζεται,

τη θρυμματίζει η μαγεία

και πέφτει όλο το χρυσό

και δίνει ευτυχία.

Εκεί είναι οι φιγούρες

που ξάφνου γίνονται χρυσές,

ο έρωτας τις κυριεύει

και τις καίει τις καρδιές.

Καθώς η φλόγα δυναμώνει

το φεγγάρι ενεργεί,

το χιονάκι όλο λευκώνει,

το αστράκι ακολουθεί.

Οι ψυχές αναγαλλιάζουν

αφράτη σκέψη κυριαρχεί,

με τη λάμψη των ματιών

έρχεται και το φιλί.

Τα δυο χείλη ενωμένα

μάχονται για την αγάπη αυτή

και τα συντρίμμια διαλυμένα

προσκολλώνται για μια νέα αρχή…