Μια συνουσία μυστική …


Στίχοι: Αυγή Κεφάλα & Μπάμπης Στόκας

Μουσική: Μπάμπης Στόκας & Τάκης Βούζας & Ανδρέας Τσέκος

Πρώτη εκτέλεση: Πυξ Λαξ

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιες που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μια συνουσία μυστική …


Στίχοι: Αυγή Κεφάλα & Μπάμπης Στόκας

Μουσική: Μπάμπης Στόκας & Τάκης Βούζας & Ανδρέας Τσέκος

Πρώτη εκτέλεση: Πυξ Λαξ

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιες που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μια συνουσία μυστική …


Στίχοι: Αυγή Κεφάλα & Μπάμπης Στόκας

Μουσική: Μπάμπης Στόκας & Τάκης Βούζας & Ανδρέας Τσέκος

Πρώτη εκτέλεση: Πυξ Λαξ

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιες που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μια συνουσία μυστική …


Στίχοι: Αυγή Κεφάλα & Μπάμπης Στόκας

Μουσική: Μπάμπης Στόκας & Τάκης Βούζας & Ανδρέας Τσέκος

Πρώτη εκτέλεση: Πυξ Λαξ

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιες που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μια συνουσία μυστική …


Στίχοι: Αυγή Κεφάλα & Μπάμπης Στόκας

Μουσική: Μπάμπης Στόκας & Τάκης Βούζας & Ανδρέας Τσέκος

Πρώτη εκτέλεση: Πυξ Λαξ

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιες που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μια συνουσία μυστική …


Στίχοι: Αυγή Κεφάλα & Μπάμπης Στόκας

Μουσική: Μπάμπης Στόκας & Τάκης Βούζας & Ανδρέας Τσέκος

Πρώτη εκτέλεση: Πυξ Λαξ

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιες που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μια συνουσία μυστική …


Στίχοι: Αυγή Κεφάλα & Μπάμπης Στόκας

Μουσική: Μπάμπης Στόκας & Τάκης Βούζας & Ανδρέας Τσέκος

Πρώτη εκτέλεση: Πυξ Λαξ

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιες που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μια συνουσία μυστική …


Στίχοι: Αυγή Κεφάλα & Μπάμπης Στόκας

Μουσική: Μπάμπης Στόκας & Τάκης Βούζας & Ανδρέας Τσέκος

Πρώτη εκτέλεση: Πυξ Λαξ

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιες που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μια συνουσία μυστική …


Στίχοι: Αυγή Κεφάλα & Μπάμπης Στόκας

Μουσική: Μπάμπης Στόκας & Τάκης Βούζας & Ανδρέας Τσέκος

Πρώτη εκτέλεση: Πυξ Λαξ

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιες που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ

Μια συνουσία μυστική …


Στίχοι: Αυγή Κεφάλα & Μπάμπης Στόκας

Μουσική: Μπάμπης Στόκας & Τάκης Βούζας & Ανδρέας Τσέκος

Πρώτη εκτέλεση: Πυξ Λαξ

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιες που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ