Για την Κύπρο …

Μεγάλη και αναπόσπαστη αγάπη.

Η κύπρος πρέπει να ξαναγίνει ελληνική.

Αχ τι φανταστικό νησί και τόσο ταλαιπωρημένο.

ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ