Θέλω να σε δω …

CANDLE.JPG

Το θέλω τόσο πολύ.

Μακάρι να γινόταν.

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα τώρα παρά μόνο να σε δω.

Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και εκέι να μείνεις.

Να μην ξαναφύγεις ποτέ μακριά μου.

Να μην ξανακάνεις την καρδιά μου να πονέσει.

Θέλω να σε δώ σε παρακαλώ ΕΛΑ …

Θέλω να σε δω …

CANDLE.JPG

Το θέλω τόσο πολύ.

Μακάρι να γινόταν.

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα τώρα παρά μόνο να σε δω.

Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και εκέι να μείνεις.

Να μην ξαναφύγεις ποτέ μακριά μου.

Να μην ξανακάνεις την καρδιά μου να πονέσει.

Θέλω να σε δώ σε παρακαλώ ΕΛΑ …

Θέλω να σε δω …

CANDLE.JPG

Το θέλω τόσο πολύ.

Μακάρι να γινόταν.

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα τώρα παρά μόνο να σε δω.

Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και εκέι να μείνεις.

Να μην ξαναφύγεις ποτέ μακριά μου.

Να μην ξανακάνεις την καρδιά μου να πονέσει.

Θέλω να σε δώ σε παρακαλώ ΕΛΑ …

Θέλω να σε δω …

CANDLE.JPG

Το θέλω τόσο πολύ.

Μακάρι να γινόταν.

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα τώρα παρά μόνο να σε δω.

Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και εκέι να μείνεις.

Να μην ξαναφύγεις ποτέ μακριά μου.

Να μην ξανακάνεις την καρδιά μου να πονέσει.

Θέλω να σε δώ σε παρακαλώ ΕΛΑ …

Θέλω να σε δω …

CANDLE.JPG

Το θέλω τόσο πολύ.

Μακάρι να γινόταν.

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα τώρα παρά μόνο να σε δω.

Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και εκέι να μείνεις.

Να μην ξαναφύγεις ποτέ μακριά μου.

Να μην ξανακάνεις την καρδιά μου να πονέσει.

Θέλω να σε δώ σε παρακαλώ ΕΛΑ …

Θέλω να σε δω …

CANDLE.JPG

Το θέλω τόσο πολύ.

Μακάρι να γινόταν.

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα τώρα παρά μόνο να σε δω.

Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και εκέι να μείνεις.

Να μην ξαναφύγεις ποτέ μακριά μου.

Να μην ξανακάνεις την καρδιά μου να πονέσει.

Θέλω να σε δώ σε παρακαλώ ΕΛΑ …

Θέλω να σε δω …

CANDLE.JPG

Το θέλω τόσο πολύ.

Μακάρι να γινόταν.

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα τώρα παρά μόνο να σε δω.

Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και εκέι να μείνεις.

Να μην ξαναφύγεις ποτέ μακριά μου.

Να μην ξανακάνεις την καρδιά μου να πονέσει.

Θέλω να σε δώ σε παρακαλώ ΕΛΑ …

Θέλω να σε δω …

CANDLE.JPG

Το θέλω τόσο πολύ.

Μακάρι να γινόταν.

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα τώρα παρά μόνο να σε δω.

Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και εκέι να μείνεις.

Να μην ξαναφύγεις ποτέ μακριά μου.

Να μην ξανακάνεις την καρδιά μου να πονέσει.

Θέλω να σε δώ σε παρακαλώ ΕΛΑ …

Θέλω να σε δω …

CANDLE.JPG

Το θέλω τόσο πολύ.

Μακάρι να γινόταν.

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα τώρα παρά μόνο να σε δω.

Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και εκέι να μείνεις.

Να μην ξαναφύγεις ποτέ μακριά μου.

Να μην ξανακάνεις την καρδιά μου να πονέσει.

Θέλω να σε δώ σε παρακαλώ ΕΛΑ …

Θέλω να σε δω …

CANDLE.JPG

Το θέλω τόσο πολύ.

Μακάρι να γινόταν.

Δεν με ενδιαφέρει τίποτα τώρα παρά μόνο να σε δω.

Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και εκέι να μείνεις.

Να μην ξαναφύγεις ποτέ μακριά μου.

Να μην ξανακάνεις την καρδιά μου να πονέσει.

Θέλω να σε δώ σε παρακαλώ ΕΛΑ …