ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!!!

Είμαι αυτή που τόσα χρόνια σ’ αγαπούσε

μα όμως την καρδιά μου κομμάτιασες.

Είμαι αυτή που μες στα μάτια την κοιτούσες,

είμαι αυτή που έκανες και δάκρυζε.

Με πρόδωσες, με άφησες, με ξέχασες,

μα εγώ ότι κι αν κάνεις σ’ αγαπώ.

Με τη φυγή σου τα όνειρά μου γκρέμισες

μα εγώ μόνο για ‘σένα ακόμα ζω.

Είμαι αυτή που έλεγες πως δε θ’ αφήσεις,

είμαι αυτή που τόσα χρόνια θυσιάζομαι,

είμαι αυτή που σου ζητάει να γυρίσεις,

είμαι αυτή που σου φωνάζει «σε χρειάζομαι.»

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!!!

Είμαι αυτή που τόσα χρόνια σ’ αγαπούσε

μα όμως την καρδιά μου κομμάτιασες.

Είμαι αυτή που μες στα μάτια την κοιτούσες,

είμαι αυτή που έκανες και δάκρυζε.

Με πρόδωσες, με άφησες, με ξέχασες,

μα εγώ ότι κι αν κάνεις σ’ αγαπώ.

Με τη φυγή σου τα όνειρά μου γκρέμισες

μα εγώ μόνο για ‘σένα ακόμα ζω.

Είμαι αυτή που έλεγες πως δε θ’ αφήσεις,

είμαι αυτή που τόσα χρόνια θυσιάζομαι,

είμαι αυτή που σου ζητάει να γυρίσεις,

είμαι αυτή που σου φωνάζει «σε χρειάζομαι.»

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!!!

Είμαι αυτή που τόσα χρόνια σ’ αγαπούσε

μα όμως την καρδιά μου κομμάτιασες.

Είμαι αυτή που μες στα μάτια την κοιτούσες,

είμαι αυτή που έκανες και δάκρυζε.

Με πρόδωσες, με άφησες, με ξέχασες,

μα εγώ ότι κι αν κάνεις σ’ αγαπώ.

Με τη φυγή σου τα όνειρά μου γκρέμισες

μα εγώ μόνο για ‘σένα ακόμα ζω.

Είμαι αυτή που έλεγες πως δε θ’ αφήσεις,

είμαι αυτή που τόσα χρόνια θυσιάζομαι,

είμαι αυτή που σου ζητάει να γυρίσεις,

είμαι αυτή που σου φωνάζει «σε χρειάζομαι.»

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!!!

Είμαι αυτή που τόσα χρόνια σ’ αγαπούσε

μα όμως την καρδιά μου κομμάτιασες.

Είμαι αυτή που μες στα μάτια την κοιτούσες,

είμαι αυτή που έκανες και δάκρυζε.

Με πρόδωσες, με άφησες, με ξέχασες,

μα εγώ ότι κι αν κάνεις σ’ αγαπώ.

Με τη φυγή σου τα όνειρά μου γκρέμισες

μα εγώ μόνο για ‘σένα ακόμα ζω.

Είμαι αυτή που έλεγες πως δε θ’ αφήσεις,

είμαι αυτή που τόσα χρόνια θυσιάζομαι,

είμαι αυτή που σου ζητάει να γυρίσεις,

είμαι αυτή που σου φωνάζει «σε χρειάζομαι.»

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!!!

Είμαι αυτή που τόσα χρόνια σ’ αγαπούσε

μα όμως την καρδιά μου κομμάτιασες.

Είμαι αυτή που μες στα μάτια την κοιτούσες,

είμαι αυτή που έκανες και δάκρυζε.

Με πρόδωσες, με άφησες, με ξέχασες,

μα εγώ ότι κι αν κάνεις σ’ αγαπώ.

Με τη φυγή σου τα όνειρά μου γκρέμισες

μα εγώ μόνο για ‘σένα ακόμα ζω.

Είμαι αυτή που έλεγες πως δε θ’ αφήσεις,

είμαι αυτή που τόσα χρόνια θυσιάζομαι,

είμαι αυτή που σου ζητάει να γυρίσεις,

είμαι αυτή που σου φωνάζει «σε χρειάζομαι.»

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!!!

Είμαι αυτή που τόσα χρόνια σ’ αγαπούσε

μα όμως την καρδιά μου κομμάτιασες.

Είμαι αυτή που μες στα μάτια την κοιτούσες,

είμαι αυτή που έκανες και δάκρυζε.

Με πρόδωσες, με άφησες, με ξέχασες,

μα εγώ ότι κι αν κάνεις σ’ αγαπώ.

Με τη φυγή σου τα όνειρά μου γκρέμισες

μα εγώ μόνο για ‘σένα ακόμα ζω.

Είμαι αυτή που έλεγες πως δε θ’ αφήσεις,

είμαι αυτή που τόσα χρόνια θυσιάζομαι,

είμαι αυτή που σου ζητάει να γυρίσεις,

είμαι αυτή που σου φωνάζει «σε χρειάζομαι.»

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!!!

Είμαι αυτή που τόσα χρόνια σ’ αγαπούσε

μα όμως την καρδιά μου κομμάτιασες.

Είμαι αυτή που μες στα μάτια την κοιτούσες,

είμαι αυτή που έκανες και δάκρυζε.

Με πρόδωσες, με άφησες, με ξέχασες,

μα εγώ ότι κι αν κάνεις σ’ αγαπώ.

Με τη φυγή σου τα όνειρά μου γκρέμισες

μα εγώ μόνο για ‘σένα ακόμα ζω.

Είμαι αυτή που έλεγες πως δε θ’ αφήσεις,

είμαι αυτή που τόσα χρόνια θυσιάζομαι,

είμαι αυτή που σου ζητάει να γυρίσεις,

είμαι αυτή που σου φωνάζει «σε χρειάζομαι.»

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!!!

Είμαι αυτή που τόσα χρόνια σ’ αγαπούσε

μα όμως την καρδιά μου κομμάτιασες.

Είμαι αυτή που μες στα μάτια την κοιτούσες,

είμαι αυτή που έκανες και δάκρυζε.

Με πρόδωσες, με άφησες, με ξέχασες,

μα εγώ ότι κι αν κάνεις σ’ αγαπώ.

Με τη φυγή σου τα όνειρά μου γκρέμισες

μα εγώ μόνο για ‘σένα ακόμα ζω.

Είμαι αυτή που έλεγες πως δε θ’ αφήσεις,

είμαι αυτή που τόσα χρόνια θυσιάζομαι,

είμαι αυτή που σου ζητάει να γυρίσεις,

είμαι αυτή που σου φωνάζει «σε χρειάζομαι.»

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!!!

Είμαι αυτή που τόσα χρόνια σ’ αγαπούσε

μα όμως την καρδιά μου κομμάτιασες.

Είμαι αυτή που μες στα μάτια την κοιτούσες,

είμαι αυτή που έκανες και δάκρυζε.

Με πρόδωσες, με άφησες, με ξέχασες,

μα εγώ ότι κι αν κάνεις σ’ αγαπώ.

Με τη φυγή σου τα όνειρά μου γκρέμισες

μα εγώ μόνο για ‘σένα ακόμα ζω.

Είμαι αυτή που έλεγες πως δε θ’ αφήσεις,

είμαι αυτή που τόσα χρόνια θυσιάζομαι,

είμαι αυτή που σου ζητάει να γυρίσεις,

είμαι αυτή που σου φωνάζει «σε χρειάζομαι.»

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΠΟΛΥ !!!!!!!!!!!

Είμαι αυτή που τόσα χρόνια σ’ αγαπούσε

μα όμως την καρδιά μου κομμάτιασες.

Είμαι αυτή που μες στα μάτια την κοιτούσες,

είμαι αυτή που έκανες και δάκρυζε.

Με πρόδωσες, με άφησες, με ξέχασες,

μα εγώ ότι κι αν κάνεις σ’ αγαπώ.

Με τη φυγή σου τα όνειρά μου γκρέμισες

μα εγώ μόνο για ‘σένα ακόμα ζω.

Είμαι αυτή που έλεγες πως δε θ’ αφήσεις,

είμαι αυτή που τόσα χρόνια θυσιάζομαι,

είμαι αυτή που σου ζητάει να γυρίσεις,

είμαι αυτή που σου φωνάζει «σε χρειάζομαι.»