Για Καληνύχτα …

Είσαι μια αγάπη

που δε μοιάζει με τις άλλες

και εμφανίστηκες μπροστά μου,

φέρνοντας θύελλες μεγάλες.

Είσαι ένα φαινόμενο

που δεν μπορώ να το εξηγήσω

και η καρδιά μου λέει,

προχωρά και μην κάνεις πίσω.

Αν προσπαθούσα να σου γράψω

μέσα σε λίγες γραμμές για ‘σένα,

ποτέ δεν θα το κατάφερνα

αφού θα ήμουν συνεχώς έξω από το θέμα.

Θα σου έγραφα μονάχα

πως σε αγαπώ πολύ

και ότι να ‘μαι μαζί σου,

μόνο αυτό ζητώ.

Ακόμα θα σου έγραφα

πως κοντά μου θέλω να σε έχω,

μα αν περάσει μέρα

χωρίς να ακούσω τη φωνή σου δεν αντέχω.

Όταν συναντιόμαστε θέλω να σου δείξω

πως σε αγαπώ πολύ.

Μα εσύ με παίρνεις και με φέρνεις

χωρίς ένα σου φιλί.

Νομίζω πως δεν θέλεις να δείξεις

δημόσια πόσο με αγαπάς,

μα όταν είμαστε μοναχοί

τα αισθήματα σου αφήνεις και ξεσπάς.

Ελπίζω ότι η αγάπη μας

δεν θα τελειώσει ποτέ,

γιατί αν κάποτε φύγω μακριά από ‘σένα

αυτό θα είναι το τέλος για ‘μένα.

Για Καληνύχτα …

Είσαι μια αγάπη

που δε μοιάζει με τις άλλες

και εμφανίστηκες μπροστά μου,

φέρνοντας θύελλες μεγάλες.

Είσαι ένα φαινόμενο

που δεν μπορώ να το εξηγήσω

και η καρδιά μου λέει,

προχωρά και μην κάνεις πίσω.

Αν προσπαθούσα να σου γράψω

μέσα σε λίγες γραμμές για ‘σένα,

ποτέ δεν θα το κατάφερνα

αφού θα ήμουν συνεχώς έξω από το θέμα.

Θα σου έγραφα μονάχα

πως σε αγαπώ πολύ

και ότι να ‘μαι μαζί σου,

μόνο αυτό ζητώ.

Ακόμα θα σου έγραφα

πως κοντά μου θέλω να σε έχω,

μα αν περάσει μέρα

χωρίς να ακούσω τη φωνή σου δεν αντέχω.

Όταν συναντιόμαστε θέλω να σου δείξω

πως σε αγαπώ πολύ.

Μα εσύ με παίρνεις και με φέρνεις

χωρίς ένα σου φιλί.

Νομίζω πως δεν θέλεις να δείξεις

δημόσια πόσο με αγαπάς,

μα όταν είμαστε μοναχοί

τα αισθήματα σου αφήνεις και ξεσπάς.

Ελπίζω ότι η αγάπη μας

δεν θα τελειώσει ποτέ,

γιατί αν κάποτε φύγω μακριά από ‘σένα

αυτό θα είναι το τέλος για ‘μένα.

Για Καληνύχτα …

Είσαι μια αγάπη

που δε μοιάζει με τις άλλες

και εμφανίστηκες μπροστά μου,

φέρνοντας θύελλες μεγάλες.

Είσαι ένα φαινόμενο

που δεν μπορώ να το εξηγήσω

και η καρδιά μου λέει,

προχωρά και μην κάνεις πίσω.

Αν προσπαθούσα να σου γράψω

μέσα σε λίγες γραμμές για ‘σένα,

ποτέ δεν θα το κατάφερνα

αφού θα ήμουν συνεχώς έξω από το θέμα.

Θα σου έγραφα μονάχα

πως σε αγαπώ πολύ

και ότι να ‘μαι μαζί σου,

μόνο αυτό ζητώ.

Ακόμα θα σου έγραφα

πως κοντά μου θέλω να σε έχω,

μα αν περάσει μέρα

χωρίς να ακούσω τη φωνή σου δεν αντέχω.

Όταν συναντιόμαστε θέλω να σου δείξω

πως σε αγαπώ πολύ.

Μα εσύ με παίρνεις και με φέρνεις

χωρίς ένα σου φιλί.

Νομίζω πως δεν θέλεις να δείξεις

δημόσια πόσο με αγαπάς,

μα όταν είμαστε μοναχοί

τα αισθήματα σου αφήνεις και ξεσπάς.

Ελπίζω ότι η αγάπη μας

δεν θα τελειώσει ποτέ,

γιατί αν κάποτε φύγω μακριά από ‘σένα

αυτό θα είναι το τέλος για ‘μένα.

Για Καληνύχτα …

Είσαι μια αγάπη

που δε μοιάζει με τις άλλες

και εμφανίστηκες μπροστά μου,

φέρνοντας θύελλες μεγάλες.

Είσαι ένα φαινόμενο

που δεν μπορώ να το εξηγήσω

και η καρδιά μου λέει,

προχωρά και μην κάνεις πίσω.

Αν προσπαθούσα να σου γράψω

μέσα σε λίγες γραμμές για ‘σένα,

ποτέ δεν θα το κατάφερνα

αφού θα ήμουν συνεχώς έξω από το θέμα.

Θα σου έγραφα μονάχα

πως σε αγαπώ πολύ

και ότι να ‘μαι μαζί σου,

μόνο αυτό ζητώ.

Ακόμα θα σου έγραφα

πως κοντά μου θέλω να σε έχω,

μα αν περάσει μέρα

χωρίς να ακούσω τη φωνή σου δεν αντέχω.

Όταν συναντιόμαστε θέλω να σου δείξω

πως σε αγαπώ πολύ.

Μα εσύ με παίρνεις και με φέρνεις

χωρίς ένα σου φιλί.

Νομίζω πως δεν θέλεις να δείξεις

δημόσια πόσο με αγαπάς,

μα όταν είμαστε μοναχοί

τα αισθήματα σου αφήνεις και ξεσπάς.

Ελπίζω ότι η αγάπη μας

δεν θα τελειώσει ποτέ,

γιατί αν κάποτε φύγω μακριά από ‘σένα

αυτό θα είναι το τέλος για ‘μένα.

Για Καληνύχτα …

Είσαι μια αγάπη

που δε μοιάζει με τις άλλες

και εμφανίστηκες μπροστά μου,

φέρνοντας θύελλες μεγάλες.

Είσαι ένα φαινόμενο

που δεν μπορώ να το εξηγήσω

και η καρδιά μου λέει,

προχωρά και μην κάνεις πίσω.

Αν προσπαθούσα να σου γράψω

μέσα σε λίγες γραμμές για ‘σένα,

ποτέ δεν θα το κατάφερνα

αφού θα ήμουν συνεχώς έξω από το θέμα.

Θα σου έγραφα μονάχα

πως σε αγαπώ πολύ

και ότι να ‘μαι μαζί σου,

μόνο αυτό ζητώ.

Ακόμα θα σου έγραφα

πως κοντά μου θέλω να σε έχω,

μα αν περάσει μέρα

χωρίς να ακούσω τη φωνή σου δεν αντέχω.

Όταν συναντιόμαστε θέλω να σου δείξω

πως σε αγαπώ πολύ.

Μα εσύ με παίρνεις και με φέρνεις

χωρίς ένα σου φιλί.

Νομίζω πως δεν θέλεις να δείξεις

δημόσια πόσο με αγαπάς,

μα όταν είμαστε μοναχοί

τα αισθήματα σου αφήνεις και ξεσπάς.

Ελπίζω ότι η αγάπη μας

δεν θα τελειώσει ποτέ,

γιατί αν κάποτε φύγω μακριά από ‘σένα

αυτό θα είναι το τέλος για ‘μένα.

Για Καληνύχτα …

Είσαι μια αγάπη

που δε μοιάζει με τις άλλες

και εμφανίστηκες μπροστά μου,

φέρνοντας θύελλες μεγάλες.

Είσαι ένα φαινόμενο

που δεν μπορώ να το εξηγήσω

και η καρδιά μου λέει,

προχωρά και μην κάνεις πίσω.

Αν προσπαθούσα να σου γράψω

μέσα σε λίγες γραμμές για ‘σένα,

ποτέ δεν θα το κατάφερνα

αφού θα ήμουν συνεχώς έξω από το θέμα.

Θα σου έγραφα μονάχα

πως σε αγαπώ πολύ

και ότι να ‘μαι μαζί σου,

μόνο αυτό ζητώ.

Ακόμα θα σου έγραφα

πως κοντά μου θέλω να σε έχω,

μα αν περάσει μέρα

χωρίς να ακούσω τη φωνή σου δεν αντέχω.

Όταν συναντιόμαστε θέλω να σου δείξω

πως σε αγαπώ πολύ.

Μα εσύ με παίρνεις και με φέρνεις

χωρίς ένα σου φιλί.

Νομίζω πως δεν θέλεις να δείξεις

δημόσια πόσο με αγαπάς,

μα όταν είμαστε μοναχοί

τα αισθήματα σου αφήνεις και ξεσπάς.

Ελπίζω ότι η αγάπη μας

δεν θα τελειώσει ποτέ,

γιατί αν κάποτε φύγω μακριά από ‘σένα

αυτό θα είναι το τέλος για ‘μένα.

Για Καληνύχτα …

Είσαι μια αγάπη

που δε μοιάζει με τις άλλες

και εμφανίστηκες μπροστά μου,

φέρνοντας θύελλες μεγάλες.

Είσαι ένα φαινόμενο

που δεν μπορώ να το εξηγήσω

και η καρδιά μου λέει,

προχωρά και μην κάνεις πίσω.

Αν προσπαθούσα να σου γράψω

μέσα σε λίγες γραμμές για ‘σένα,

ποτέ δεν θα το κατάφερνα

αφού θα ήμουν συνεχώς έξω από το θέμα.

Θα σου έγραφα μονάχα

πως σε αγαπώ πολύ

και ότι να ‘μαι μαζί σου,

μόνο αυτό ζητώ.

Ακόμα θα σου έγραφα

πως κοντά μου θέλω να σε έχω,

μα αν περάσει μέρα

χωρίς να ακούσω τη φωνή σου δεν αντέχω.

Όταν συναντιόμαστε θέλω να σου δείξω

πως σε αγαπώ πολύ.

Μα εσύ με παίρνεις και με φέρνεις

χωρίς ένα σου φιλί.

Νομίζω πως δεν θέλεις να δείξεις

δημόσια πόσο με αγαπάς,

μα όταν είμαστε μοναχοί

τα αισθήματα σου αφήνεις και ξεσπάς.

Ελπίζω ότι η αγάπη μας

δεν θα τελειώσει ποτέ,

γιατί αν κάποτε φύγω μακριά από ‘σένα

αυτό θα είναι το τέλος για ‘μένα.

Για Καληνύχτα …

Είσαι μια αγάπη

που δε μοιάζει με τις άλλες

και εμφανίστηκες μπροστά μου,

φέρνοντας θύελλες μεγάλες.

Είσαι ένα φαινόμενο

που δεν μπορώ να το εξηγήσω

και η καρδιά μου λέει,

προχωρά και μην κάνεις πίσω.

Αν προσπαθούσα να σου γράψω

μέσα σε λίγες γραμμές για ‘σένα,

ποτέ δεν θα το κατάφερνα

αφού θα ήμουν συνεχώς έξω από το θέμα.

Θα σου έγραφα μονάχα

πως σε αγαπώ πολύ

και ότι να ‘μαι μαζί σου,

μόνο αυτό ζητώ.

Ακόμα θα σου έγραφα

πως κοντά μου θέλω να σε έχω,

μα αν περάσει μέρα

χωρίς να ακούσω τη φωνή σου δεν αντέχω.

Όταν συναντιόμαστε θέλω να σου δείξω

πως σε αγαπώ πολύ.

Μα εσύ με παίρνεις και με φέρνεις

χωρίς ένα σου φιλί.

Νομίζω πως δεν θέλεις να δείξεις

δημόσια πόσο με αγαπάς,

μα όταν είμαστε μοναχοί

τα αισθήματα σου αφήνεις και ξεσπάς.

Ελπίζω ότι η αγάπη μας

δεν θα τελειώσει ποτέ,

γιατί αν κάποτε φύγω μακριά από ‘σένα

αυτό θα είναι το τέλος για ‘μένα.

Για Καληνύχτα …

Είσαι μια αγάπη

που δε μοιάζει με τις άλλες

και εμφανίστηκες μπροστά μου,

φέρνοντας θύελλες μεγάλες.

Είσαι ένα φαινόμενο

που δεν μπορώ να το εξηγήσω

και η καρδιά μου λέει,

προχωρά και μην κάνεις πίσω.

Αν προσπαθούσα να σου γράψω

μέσα σε λίγες γραμμές για ‘σένα,

ποτέ δεν θα το κατάφερνα

αφού θα ήμουν συνεχώς έξω από το θέμα.

Θα σου έγραφα μονάχα

πως σε αγαπώ πολύ

και ότι να ‘μαι μαζί σου,

μόνο αυτό ζητώ.

Ακόμα θα σου έγραφα

πως κοντά μου θέλω να σε έχω,

μα αν περάσει μέρα

χωρίς να ακούσω τη φωνή σου δεν αντέχω.

Όταν συναντιόμαστε θέλω να σου δείξω

πως σε αγαπώ πολύ.

Μα εσύ με παίρνεις και με φέρνεις

χωρίς ένα σου φιλί.

Νομίζω πως δεν θέλεις να δείξεις

δημόσια πόσο με αγαπάς,

μα όταν είμαστε μοναχοί

τα αισθήματα σου αφήνεις και ξεσπάς.

Ελπίζω ότι η αγάπη μας

δεν θα τελειώσει ποτέ,

γιατί αν κάποτε φύγω μακριά από ‘σένα

αυτό θα είναι το τέλος για ‘μένα.

Για Καληνύχτα …

Είσαι μια αγάπη

που δε μοιάζει με τις άλλες

και εμφανίστηκες μπροστά μου,

φέρνοντας θύελλες μεγάλες.

Είσαι ένα φαινόμενο

που δεν μπορώ να το εξηγήσω

και η καρδιά μου λέει,

προχωρά και μην κάνεις πίσω.

Αν προσπαθούσα να σου γράψω

μέσα σε λίγες γραμμές για ‘σένα,

ποτέ δεν θα το κατάφερνα

αφού θα ήμουν συνεχώς έξω από το θέμα.

Θα σου έγραφα μονάχα

πως σε αγαπώ πολύ

και ότι να ‘μαι μαζί σου,

μόνο αυτό ζητώ.

Ακόμα θα σου έγραφα

πως κοντά μου θέλω να σε έχω,

μα αν περάσει μέρα

χωρίς να ακούσω τη φωνή σου δεν αντέχω.

Όταν συναντιόμαστε θέλω να σου δείξω

πως σε αγαπώ πολύ.

Μα εσύ με παίρνεις και με φέρνεις

χωρίς ένα σου φιλί.

Νομίζω πως δεν θέλεις να δείξεις

δημόσια πόσο με αγαπάς,

μα όταν είμαστε μοναχοί

τα αισθήματα σου αφήνεις και ξεσπάς.

Ελπίζω ότι η αγάπη μας

δεν θα τελειώσει ποτέ,

γιατί αν κάποτε φύγω μακριά από ‘σένα

αυτό θα είναι το τέλος για ‘μένα.