Σ’ αγαπώ καρδούλα μου …

Είχα κάποτε και ‘γω μια τέτοια αγάπη

που της χάρισα τα πάντα στη ζωή.

Μα με άφησε μια μέρα μες στο δάκρυ

και αγάπη αλλού πήγε για να βρει.

Είχα κάποτε και ‘γω ένα πιστεύω,

είχα κάποτε και ‘γω ιδανικά.

Μα μου έμαθε εκείνος που αγαπούσα

ότι ζουν στα παραμύθια όλα αυτά.

Δεν αξίζει να πονάς και να δακρύζεις,

ότι αγαπάς ποτέ δεν το ορίζεις.

Δεν αξίζει να πονάς και τυρρανιέσαι,

όταν εσύ που αγαπάς δεν αγαπιέσαι.

Εδώ τελειώνει και η δική μου ιστορία

μα με σένα μένει πάντα η απορία.

Άραγε μ’ αγάπησες όπως σ’ αγάπησα και ‘γω

ή όλα είναι μέσα στο δικό μου το μυαλό;

Όχι αγάπη μου δεν θέλω να λυπάσαι

τώρα που έφυγες και είμαι μοναχή,

θέλω μονάχα να θυμάσαι πως κάποτε

σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ πολύ!!

Σ’ αγαπώ καρδούλα μου …

Είχα κάποτε και ‘γω μια τέτοια αγάπη

που της χάρισα τα πάντα στη ζωή.

Μα με άφησε μια μέρα μες στο δάκρυ

και αγάπη αλλού πήγε για να βρει.

Είχα κάποτε και ‘γω ένα πιστεύω,

είχα κάποτε και ‘γω ιδανικά.

Μα μου έμαθε εκείνος που αγαπούσα

ότι ζουν στα παραμύθια όλα αυτά.

Δεν αξίζει να πονάς και να δακρύζεις,

ότι αγαπάς ποτέ δεν το ορίζεις.

Δεν αξίζει να πονάς και τυρρανιέσαι,

όταν εσύ που αγαπάς δεν αγαπιέσαι.

Εδώ τελειώνει και η δική μου ιστορία

μα με σένα μένει πάντα η απορία.

Άραγε μ’ αγάπησες όπως σ’ αγάπησα και ‘γω

ή όλα είναι μέσα στο δικό μου το μυαλό;

Όχι αγάπη μου δεν θέλω να λυπάσαι

τώρα που έφυγες και είμαι μοναχή,

θέλω μονάχα να θυμάσαι πως κάποτε

σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ πολύ!!

Σ’ αγαπώ καρδούλα μου …

Είχα κάποτε και ‘γω μια τέτοια αγάπη

που της χάρισα τα πάντα στη ζωή.

Μα με άφησε μια μέρα μες στο δάκρυ

και αγάπη αλλού πήγε για να βρει.

Είχα κάποτε και ‘γω ένα πιστεύω,

είχα κάποτε και ‘γω ιδανικά.

Μα μου έμαθε εκείνος που αγαπούσα

ότι ζουν στα παραμύθια όλα αυτά.

Δεν αξίζει να πονάς και να δακρύζεις,

ότι αγαπάς ποτέ δεν το ορίζεις.

Δεν αξίζει να πονάς και τυρρανιέσαι,

όταν εσύ που αγαπάς δεν αγαπιέσαι.

Εδώ τελειώνει και η δική μου ιστορία

μα με σένα μένει πάντα η απορία.

Άραγε μ’ αγάπησες όπως σ’ αγάπησα και ‘γω

ή όλα είναι μέσα στο δικό μου το μυαλό;

Όχι αγάπη μου δεν θέλω να λυπάσαι

τώρα που έφυγες και είμαι μοναχή,

θέλω μονάχα να θυμάσαι πως κάποτε

σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ πολύ!!

Σ’ αγαπώ καρδούλα μου …

Είχα κάποτε και ‘γω μια τέτοια αγάπη

που της χάρισα τα πάντα στη ζωή.

Μα με άφησε μια μέρα μες στο δάκρυ

και αγάπη αλλού πήγε για να βρει.

Είχα κάποτε και ‘γω ένα πιστεύω,

είχα κάποτε και ‘γω ιδανικά.

Μα μου έμαθε εκείνος που αγαπούσα

ότι ζουν στα παραμύθια όλα αυτά.

Δεν αξίζει να πονάς και να δακρύζεις,

ότι αγαπάς ποτέ δεν το ορίζεις.

Δεν αξίζει να πονάς και τυρρανιέσαι,

όταν εσύ που αγαπάς δεν αγαπιέσαι.

Εδώ τελειώνει και η δική μου ιστορία

μα με σένα μένει πάντα η απορία.

Άραγε μ’ αγάπησες όπως σ’ αγάπησα και ‘γω

ή όλα είναι μέσα στο δικό μου το μυαλό;

Όχι αγάπη μου δεν θέλω να λυπάσαι

τώρα που έφυγες και είμαι μοναχή,

θέλω μονάχα να θυμάσαι πως κάποτε

σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ πολύ!!

Σ’ αγαπώ καρδούλα μου …

Είχα κάποτε και ‘γω μια τέτοια αγάπη

που της χάρισα τα πάντα στη ζωή.

Μα με άφησε μια μέρα μες στο δάκρυ

και αγάπη αλλού πήγε για να βρει.

Είχα κάποτε και ‘γω ένα πιστεύω,

είχα κάποτε και ‘γω ιδανικά.

Μα μου έμαθε εκείνος που αγαπούσα

ότι ζουν στα παραμύθια όλα αυτά.

Δεν αξίζει να πονάς και να δακρύζεις,

ότι αγαπάς ποτέ δεν το ορίζεις.

Δεν αξίζει να πονάς και τυρρανιέσαι,

όταν εσύ που αγαπάς δεν αγαπιέσαι.

Εδώ τελειώνει και η δική μου ιστορία

μα με σένα μένει πάντα η απορία.

Άραγε μ’ αγάπησες όπως σ’ αγάπησα και ‘γω

ή όλα είναι μέσα στο δικό μου το μυαλό;

Όχι αγάπη μου δεν θέλω να λυπάσαι

τώρα που έφυγες και είμαι μοναχή,

θέλω μονάχα να θυμάσαι πως κάποτε

σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ πολύ!!

Σ’ αγαπώ καρδούλα μου …

Είχα κάποτε και ‘γω μια τέτοια αγάπη

που της χάρισα τα πάντα στη ζωή.

Μα με άφησε μια μέρα μες στο δάκρυ

και αγάπη αλλού πήγε για να βρει.

Είχα κάποτε και ‘γω ένα πιστεύω,

είχα κάποτε και ‘γω ιδανικά.

Μα μου έμαθε εκείνος που αγαπούσα

ότι ζουν στα παραμύθια όλα αυτά.

Δεν αξίζει να πονάς και να δακρύζεις,

ότι αγαπάς ποτέ δεν το ορίζεις.

Δεν αξίζει να πονάς και τυρρανιέσαι,

όταν εσύ που αγαπάς δεν αγαπιέσαι.

Εδώ τελειώνει και η δική μου ιστορία

μα με σένα μένει πάντα η απορία.

Άραγε μ’ αγάπησες όπως σ’ αγάπησα και ‘γω

ή όλα είναι μέσα στο δικό μου το μυαλό;

Όχι αγάπη μου δεν θέλω να λυπάσαι

τώρα που έφυγες και είμαι μοναχή,

θέλω μονάχα να θυμάσαι πως κάποτε

σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ πολύ!!

Σ’ αγαπώ καρδούλα μου …

Είχα κάποτε και ‘γω μια τέτοια αγάπη

που της χάρισα τα πάντα στη ζωή.

Μα με άφησε μια μέρα μες στο δάκρυ

και αγάπη αλλού πήγε για να βρει.

Είχα κάποτε και ‘γω ένα πιστεύω,

είχα κάποτε και ‘γω ιδανικά.

Μα μου έμαθε εκείνος που αγαπούσα

ότι ζουν στα παραμύθια όλα αυτά.

Δεν αξίζει να πονάς και να δακρύζεις,

ότι αγαπάς ποτέ δεν το ορίζεις.

Δεν αξίζει να πονάς και τυρρανιέσαι,

όταν εσύ που αγαπάς δεν αγαπιέσαι.

Εδώ τελειώνει και η δική μου ιστορία

μα με σένα μένει πάντα η απορία.

Άραγε μ’ αγάπησες όπως σ’ αγάπησα και ‘γω

ή όλα είναι μέσα στο δικό μου το μυαλό;

Όχι αγάπη μου δεν θέλω να λυπάσαι

τώρα που έφυγες και είμαι μοναχή,

θέλω μονάχα να θυμάσαι πως κάποτε

σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ πολύ!!