Στη μοναδική μου αγάπη!

Ξαφνικά σε συνάντησα

χωρίς να σε περιμένω

και όλα άλλαξαν σε μια στιγμή

χωρίς να το θέλω.

Ένα αίσθημα παράξενο

ξύπνησε μέσα στην καρδιά μου

και κατάλαβα ότι βρήκα tον άντρα

που έψαχνα στα όνειρά μου.

Αν και η απόσταση

μας χωρίζει στο υπόσχομαι,

ότι δεν θα σε αφήσω

ότι και να γίνει.

Μερικές φορές νομίζω θα με αφήσεις

και τότε όλα γύρω μου διαλύονται,

ξέροντας ότι δεν υπάρχει

νόημα στην ζωή μου αν φύγεις.

Εγώ πάντως σε αγαπώ

και δεν θέλω να σε χάσω,

γιατί αγάπη μου να το ξέρεις

αν σε χάσω θα χαθώ.

Στη μοναδική μου αγάπη!

Ξαφνικά σε συνάντησα

χωρίς να σε περιμένω

και όλα άλλαξαν σε μια στιγμή

χωρίς να το θέλω.

Ένα αίσθημα παράξενο

ξύπνησε μέσα στην καρδιά μου

και κατάλαβα ότι βρήκα tον άντρα

που έψαχνα στα όνειρά μου.

Αν και η απόσταση

μας χωρίζει στο υπόσχομαι,

ότι δεν θα σε αφήσω

ότι και να γίνει.

Μερικές φορές νομίζω θα με αφήσεις

και τότε όλα γύρω μου διαλύονται,

ξέροντας ότι δεν υπάρχει

νόημα στην ζωή μου αν φύγεις.

Εγώ πάντως σε αγαπώ

και δεν θέλω να σε χάσω,

γιατί αγάπη μου να το ξέρεις

αν σε χάσω θα χαθώ.

Στη μοναδική μου αγάπη!

Ξαφνικά σε συνάντησα

χωρίς να σε περιμένω

και όλα άλλαξαν σε μια στιγμή

χωρίς να το θέλω.

Ένα αίσθημα παράξενο

ξύπνησε μέσα στην καρδιά μου

και κατάλαβα ότι βρήκα tον άντρα

που έψαχνα στα όνειρά μου.

Αν και η απόσταση

μας χωρίζει στο υπόσχομαι,

ότι δεν θα σε αφήσω

ότι και να γίνει.

Μερικές φορές νομίζω θα με αφήσεις

και τότε όλα γύρω μου διαλύονται,

ξέροντας ότι δεν υπάρχει

νόημα στην ζωή μου αν φύγεις.

Εγώ πάντως σε αγαπώ

και δεν θέλω να σε χάσω,

γιατί αγάπη μου να το ξέρεις

αν σε χάσω θα χαθώ.

Στη μοναδική μου αγάπη!

Ξαφνικά σε συνάντησα

χωρίς να σε περιμένω

και όλα άλλαξαν σε μια στιγμή

χωρίς να το θέλω.

Ένα αίσθημα παράξενο

ξύπνησε μέσα στην καρδιά μου

και κατάλαβα ότι βρήκα tον άντρα

που έψαχνα στα όνειρά μου.

Αν και η απόσταση

μας χωρίζει στο υπόσχομαι,

ότι δεν θα σε αφήσω

ότι και να γίνει.

Μερικές φορές νομίζω θα με αφήσεις

και τότε όλα γύρω μου διαλύονται,

ξέροντας ότι δεν υπάρχει

νόημα στην ζωή μου αν φύγεις.

Εγώ πάντως σε αγαπώ

και δεν θέλω να σε χάσω,

γιατί αγάπη μου να το ξέρεις

αν σε χάσω θα χαθώ.

Στη μοναδική μου αγάπη!

Ξαφνικά σε συνάντησα

χωρίς να σε περιμένω

και όλα άλλαξαν σε μια στιγμή

χωρίς να το θέλω.

Ένα αίσθημα παράξενο

ξύπνησε μέσα στην καρδιά μου

και κατάλαβα ότι βρήκα tον άντρα

που έψαχνα στα όνειρά μου.

Αν και η απόσταση

μας χωρίζει στο υπόσχομαι,

ότι δεν θα σε αφήσω

ότι και να γίνει.

Μερικές φορές νομίζω θα με αφήσεις

και τότε όλα γύρω μου διαλύονται,

ξέροντας ότι δεν υπάρχει

νόημα στην ζωή μου αν φύγεις.

Εγώ πάντως σε αγαπώ

και δεν θέλω να σε χάσω,

γιατί αγάπη μου να το ξέρεις

αν σε χάσω θα χαθώ.

Στη μοναδική μου αγάπη!

Ξαφνικά σε συνάντησα

χωρίς να σε περιμένω

και όλα άλλαξαν σε μια στιγμή

χωρίς να το θέλω.

Ένα αίσθημα παράξενο

ξύπνησε μέσα στην καρδιά μου

και κατάλαβα ότι βρήκα tον άντρα

που έψαχνα στα όνειρά μου.

Αν και η απόσταση

μας χωρίζει στο υπόσχομαι,

ότι δεν θα σε αφήσω

ότι και να γίνει.

Μερικές φορές νομίζω θα με αφήσεις

και τότε όλα γύρω μου διαλύονται,

ξέροντας ότι δεν υπάρχει

νόημα στην ζωή μου αν φύγεις.

Εγώ πάντως σε αγαπώ

και δεν θέλω να σε χάσω,

γιατί αγάπη μου να το ξέρεις

αν σε χάσω θα χαθώ.

Στη μοναδική μου αγάπη!

Ξαφνικά σε συνάντησα

χωρίς να σε περιμένω

και όλα άλλαξαν σε μια στιγμή

χωρίς να το θέλω.

Ένα αίσθημα παράξενο

ξύπνησε μέσα στην καρδιά μου

και κατάλαβα ότι βρήκα tον άντρα

που έψαχνα στα όνειρά μου.

Αν και η απόσταση

μας χωρίζει στο υπόσχομαι,

ότι δεν θα σε αφήσω

ότι και να γίνει.

Μερικές φορές νομίζω θα με αφήσεις

και τότε όλα γύρω μου διαλύονται,

ξέροντας ότι δεν υπάρχει

νόημα στην ζωή μου αν φύγεις.

Εγώ πάντως σε αγαπώ

και δεν θέλω να σε χάσω,

γιατί αγάπη μου να το ξέρεις

αν σε χάσω θα χαθώ.