Για την Μαρκέλλα μου …

image016.gifΌταν γεννήθηακε η Μαρκέλλα στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 ήμουνα τόσο χαρούμενη. Έτσι τύπωσα κάρτες με φωτογραφία αυτό το καρότσι και μοίρασα σε όλους όσους με επισκέφτηκαν στο μαιευτήριο που έλεγαν τ’ ακόλουθα:

Το μαγικό ταξίδι που ξεκίνησε με την σύλληψη του παιδιού μας διάρκεσε 9 μήνες και λέγεται εγκυμοσύνη έφτασε στο τέλος του. Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι πριν από λίγες ώρες  γεννήθηκε η κόρη μας και έφερε  μεγάλη χαρά στο σπιτικό μας.

 

Θ & Μ

Advertisements

Για την Μαρκέλλα μου …

image016.gifΌταν γεννήθηακε η Μαρκέλλα στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 ήμουνα τόσο χαρούμενη. Έτσι τύπωσα κάρτες με φωτογραφία αυτό το καρότσι και μοίρασα σε όλους όσους με επισκέφτηκαν στο μαιευτήριο που έλεγαν τ’ ακόλουθα:

Το μαγικό ταξίδι που ξεκίνησε με την σύλληψη του παιδιού μας διάρκεσε 9 μήνες και λέγεται εγκυμοσύνη έφτασε στο τέλος του. Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι πριν από λίγες ώρες  γεννήθηκε η κόρη μας και έφερε  μεγάλη χαρά στο σπιτικό μας.

 

Θ & Μ

Για την Μαρκέλλα μου …

image016.gifΌταν γεννήθηακε η Μαρκέλλα στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 ήμουνα τόσο χαρούμενη. Έτσι τύπωσα κάρτες με φωτογραφία αυτό το καρότσι και μοίρασα σε όλους όσους με επισκέφτηκαν στο μαιευτήριο που έλεγαν τ’ ακόλουθα:

Το μαγικό ταξίδι που ξεκίνησε με την σύλληψη του παιδιού μας διάρκεσε 9 μήνες και λέγεται εγκυμοσύνη έφτασε στο τέλος του. Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι πριν από λίγες ώρες  γεννήθηκε η κόρη μας και έφερε  μεγάλη χαρά στο σπιτικό μας.

 

Θ & Μ

Για την Μαρκέλλα μου …

image016.gifΌταν γεννήθηακε η Μαρκέλλα στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 ήμουνα τόσο χαρούμενη. Έτσι τύπωσα κάρτες με φωτογραφία αυτό το καρότσι και μοίρασα σε όλους όσους με επισκέφτηκαν στο μαιευτήριο που έλεγαν τ’ ακόλουθα:

Το μαγικό ταξίδι που ξεκίνησε με την σύλληψη του παιδιού μας διάρκεσε 9 μήνες και λέγεται εγκυμοσύνη έφτασε στο τέλος του. Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι πριν από λίγες ώρες  γεννήθηκε η κόρη μας και έφερε  μεγάλη χαρά στο σπιτικό μας.

 

Θ & Μ

Για την Μαρκέλλα μου …

image016.gifΌταν γεννήθηακε η Μαρκέλλα στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 ήμουνα τόσο χαρούμενη. Έτσι τύπωσα κάρτες με φωτογραφία αυτό το καρότσι και μοίρασα σε όλους όσους με επισκέφτηκαν στο μαιευτήριο που έλεγαν τ’ ακόλουθα:

Το μαγικό ταξίδι που ξεκίνησε με την σύλληψη του παιδιού μας διάρκεσε 9 μήνες και λέγεται εγκυμοσύνη έφτασε στο τέλος του. Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι πριν από λίγες ώρες  γεννήθηκε η κόρη μας και έφερε  μεγάλη χαρά στο σπιτικό μας.

 

Θ & Μ

Για την Μαρκέλλα μου …

image016.gifΌταν γεννήθηακε η Μαρκέλλα στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 ήμουνα τόσο χαρούμενη. Έτσι τύπωσα κάρτες με φωτογραφία αυτό το καρότσι και μοίρασα σε όλους όσους με επισκέφτηκαν στο μαιευτήριο που έλεγαν τ’ ακόλουθα:

Το μαγικό ταξίδι που ξεκίνησε με την σύλληψη του παιδιού μας διάρκεσε 9 μήνες και λέγεται εγκυμοσύνη έφτασε στο τέλος του. Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι πριν από λίγες ώρες  γεννήθηκε η κόρη μας και έφερε  μεγάλη χαρά στο σπιτικό μας.

 

Θ & Μ

Για την Μαρκέλλα μου …

image016.gifΌταν γεννήθηακε η Μαρκέλλα στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 ήμουνα τόσο χαρούμενη. Έτσι τύπωσα κάρτες με φωτογραφία αυτό το καρότσι και μοίρασα σε όλους όσους με επισκέφτηκαν στο μαιευτήριο που έλεγαν τ’ ακόλουθα:

Το μαγικό ταξίδι που ξεκίνησε με την σύλληψη του παιδιού μας διάρκεσε 9 μήνες και λέγεται εγκυμοσύνη έφτασε στο τέλος του. Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι πριν από λίγες ώρες  γεννήθηκε η κόρη μας και έφερε  μεγάλη χαρά στο σπιτικό μας.

 

Θ & Μ