Καληνύχτα αγάπη μου μοναδική …

image002.jpg

Στον άνθρωπο που εδώ και 9 χρόνια που τον γνώρισα αποφάσισα να είμαι μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 2 χρόνια μοιράστηκα την ζωή μου μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 14 μήνες μου έκανε το ομορφότερο δώρο.

Στον άντρα μου που τον αγάπησα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάρα πολύ όσα χρόνια και να περάσουν.

Αγάπη μου  η κάθε μέρα αλλά και η κάθε  νύχτα μαζί σου είναι μια αποκάλυψη.

 

Σ’ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ  ΜΟΥ.

 

Καληνύχτα αγάπη μου μοναδική …

image002.jpg

Στον άνθρωπο που εδώ και 9 χρόνια που τον γνώρισα αποφάσισα να είμαι μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 2 χρόνια μοιράστηκα την ζωή μου μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 14 μήνες μου έκανε το ομορφότερο δώρο.

Στον άντρα μου που τον αγάπησα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάρα πολύ όσα χρόνια και να περάσουν.

Αγάπη μου  η κάθε μέρα αλλά και η κάθε  νύχτα μαζί σου είναι μια αποκάλυψη.

 

Σ’ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ  ΜΟΥ.

 

Καληνύχτα αγάπη μου μοναδική …

image002.jpg

Στον άνθρωπο που εδώ και 9 χρόνια που τον γνώρισα αποφάσισα να είμαι μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 2 χρόνια μοιράστηκα την ζωή μου μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 14 μήνες μου έκανε το ομορφότερο δώρο.

Στον άντρα μου που τον αγάπησα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάρα πολύ όσα χρόνια και να περάσουν.

Αγάπη μου  η κάθε μέρα αλλά και η κάθε  νύχτα μαζί σου είναι μια αποκάλυψη.

 

Σ’ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ  ΜΟΥ.

 

Καληνύχτα αγάπη μου μοναδική …

image002.jpg

Στον άνθρωπο που εδώ και 9 χρόνια που τον γνώρισα αποφάσισα να είμαι μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 2 χρόνια μοιράστηκα την ζωή μου μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 14 μήνες μου έκανε το ομορφότερο δώρο.

Στον άντρα μου που τον αγάπησα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάρα πολύ όσα χρόνια και να περάσουν.

Αγάπη μου  η κάθε μέρα αλλά και η κάθε  νύχτα μαζί σου είναι μια αποκάλυψη.

 

Σ’ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ  ΜΟΥ.

 

Καληνύχτα αγάπη μου μοναδική …

image002.jpg

Στον άνθρωπο που εδώ και 9 χρόνια που τον γνώρισα αποφάσισα να είμαι μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 2 χρόνια μοιράστηκα την ζωή μου μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 14 μήνες μου έκανε το ομορφότερο δώρο.

Στον άντρα μου που τον αγάπησα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάρα πολύ όσα χρόνια και να περάσουν.

Αγάπη μου  η κάθε μέρα αλλά και η κάθε  νύχτα μαζί σου είναι μια αποκάλυψη.

 

Σ’ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ  ΜΟΥ.

 

Καληνύχτα αγάπη μου μοναδική …

image002.jpg

Στον άνθρωπο που εδώ και 9 χρόνια που τον γνώρισα αποφάσισα να είμαι μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 2 χρόνια μοιράστηκα την ζωή μου μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 14 μήνες μου έκανε το ομορφότερο δώρο.

Στον άντρα μου που τον αγάπησα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάρα πολύ όσα χρόνια και να περάσουν.

Αγάπη μου  η κάθε μέρα αλλά και η κάθε  νύχτα μαζί σου είναι μια αποκάλυψη.

 

Σ’ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ  ΜΟΥ.

 

Καληνύχτα αγάπη μου μοναδική …

image002.jpg

Στον άνθρωπο που εδώ και 9 χρόνια που τον γνώρισα αποφάσισα να είμαι μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 2 χρόνια μοιράστηκα την ζωή μου μαζί του.

Στον άνθρωπο που εδώ και 14 μήνες μου έκανε το ομορφότερο δώρο.

Στον άντρα μου που τον αγάπησα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάρα πολύ όσα χρόνια και να περάσουν.

Αγάπη μου  η κάθε μέρα αλλά και η κάθε  νύχτα μαζί σου είναι μια αποκάλυψη.

 

Σ’ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ  ΜΟΥ.