Ένα ανεκδοτάκι ακόμα …

Ήταν ένας τύπος, ναυαγός σε ένα νησί για κάνα δυο χρόνια. Μια μέρα βλέπει μια γυναικάρα με στολή κατάδυσης να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα και να τον πλησιάζει με βήμα λικνιστικό. Απορημένος αυτός τρέχει κοντά της:

– «Πως βρέθηκες εσύ εδώ;»

– «Δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να καπνίσεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια τσέπη της στολής και του δίνει ένα πακέτο τσιγάρα.

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να πιεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια άλλη τσέπη της στολής και και του δίνει ένα μπουκάλι κρασί. Αρχίζοντας να κατεβάζει το φερμουάρ της στολής:

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να διασκεδάσεις πραγματικά;»

– «Μην μου πεις ότι έχεις εκεί μέσα μπαστούνια του γκολφ, γιατί θα τρελαθώ!!!»

Ένα ανεκδοτάκι ακόμα …

Ήταν ένας τύπος, ναυαγός σε ένα νησί για κάνα δυο χρόνια. Μια μέρα βλέπει μια γυναικάρα με στολή κατάδυσης να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα και να τον πλησιάζει με βήμα λικνιστικό. Απορημένος αυτός τρέχει κοντά της:

– «Πως βρέθηκες εσύ εδώ;»

– «Δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να καπνίσεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια τσέπη της στολής και του δίνει ένα πακέτο τσιγάρα.

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να πιεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια άλλη τσέπη της στολής και και του δίνει ένα μπουκάλι κρασί. Αρχίζοντας να κατεβάζει το φερμουάρ της στολής:

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να διασκεδάσεις πραγματικά;»

– «Μην μου πεις ότι έχεις εκεί μέσα μπαστούνια του γκολφ, γιατί θα τρελαθώ!!!»

Ένα ανεκδοτάκι ακόμα …

Ήταν ένας τύπος, ναυαγός σε ένα νησί για κάνα δυο χρόνια. Μια μέρα βλέπει μια γυναικάρα με στολή κατάδυσης να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα και να τον πλησιάζει με βήμα λικνιστικό. Απορημένος αυτός τρέχει κοντά της:

– «Πως βρέθηκες εσύ εδώ;»

– «Δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να καπνίσεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια τσέπη της στολής και του δίνει ένα πακέτο τσιγάρα.

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να πιεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια άλλη τσέπη της στολής και και του δίνει ένα μπουκάλι κρασί. Αρχίζοντας να κατεβάζει το φερμουάρ της στολής:

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να διασκεδάσεις πραγματικά;»

– «Μην μου πεις ότι έχεις εκεί μέσα μπαστούνια του γκολφ, γιατί θα τρελαθώ!!!»

Ένα ανεκδοτάκι ακόμα …

Ήταν ένας τύπος, ναυαγός σε ένα νησί για κάνα δυο χρόνια. Μια μέρα βλέπει μια γυναικάρα με στολή κατάδυσης να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα και να τον πλησιάζει με βήμα λικνιστικό. Απορημένος αυτός τρέχει κοντά της:

– «Πως βρέθηκες εσύ εδώ;»

– «Δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να καπνίσεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια τσέπη της στολής και του δίνει ένα πακέτο τσιγάρα.

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να πιεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια άλλη τσέπη της στολής και και του δίνει ένα μπουκάλι κρασί. Αρχίζοντας να κατεβάζει το φερμουάρ της στολής:

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να διασκεδάσεις πραγματικά;»

– «Μην μου πεις ότι έχεις εκεί μέσα μπαστούνια του γκολφ, γιατί θα τρελαθώ!!!»

Ένα ανεκδοτάκι ακόμα …

Ήταν ένας τύπος, ναυαγός σε ένα νησί για κάνα δυο χρόνια. Μια μέρα βλέπει μια γυναικάρα με στολή κατάδυσης να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα και να τον πλησιάζει με βήμα λικνιστικό. Απορημένος αυτός τρέχει κοντά της:

– «Πως βρέθηκες εσύ εδώ;»

– «Δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να καπνίσεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια τσέπη της στολής και του δίνει ένα πακέτο τσιγάρα.

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να πιεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια άλλη τσέπη της στολής και και του δίνει ένα μπουκάλι κρασί. Αρχίζοντας να κατεβάζει το φερμουάρ της στολής:

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να διασκεδάσεις πραγματικά;»

– «Μην μου πεις ότι έχεις εκεί μέσα μπαστούνια του γκολφ, γιατί θα τρελαθώ!!!»

Ένα ανεκδοτάκι ακόμα …

Ήταν ένας τύπος, ναυαγός σε ένα νησί για κάνα δυο χρόνια. Μια μέρα βλέπει μια γυναικάρα με στολή κατάδυσης να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα και να τον πλησιάζει με βήμα λικνιστικό. Απορημένος αυτός τρέχει κοντά της:

– «Πως βρέθηκες εσύ εδώ;»

– «Δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να καπνίσεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια τσέπη της στολής και του δίνει ένα πακέτο τσιγάρα.

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να πιεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια άλλη τσέπη της στολής και και του δίνει ένα μπουκάλι κρασί. Αρχίζοντας να κατεβάζει το φερμουάρ της στολής:

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να διασκεδάσεις πραγματικά;»

– «Μην μου πεις ότι έχεις εκεί μέσα μπαστούνια του γκολφ, γιατί θα τρελαθώ!!!»

Ένα ανεκδοτάκι ακόμα …

Ήταν ένας τύπος, ναυαγός σε ένα νησί για κάνα δυο χρόνια. Μια μέρα βλέπει μια γυναικάρα με στολή κατάδυσης να ξεπροβάλλει από τη θάλασσα και να τον πλησιάζει με βήμα λικνιστικό. Απορημένος αυτός τρέχει κοντά της:

– «Πως βρέθηκες εσύ εδώ;»

– «Δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να καπνίσεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια τσέπη της στολής και του δίνει ένα πακέτο τσιγάρα.

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να πιεις;»

– «Ε, δεν θα ‘ναι και δυο χρόνια;»

Ανοίγει τότε αυτή μια άλλη τσέπη της στολής και και του δίνει ένα μπουκάλι κρασί. Αρχίζοντας να κατεβάζει το φερμουάρ της στολής:

– «Και δεν μου λες παίδαρε, από πότε έχεις να διασκεδάσεις πραγματικά;»

– «Μην μου πεις ότι έχεις εκεί μέσα μπαστούνια του γκολφ, γιατί θα τρελαθώ!!!»