Καληνύχτα … με μια μέρα βροχερή

790081.jpg

Αν κάποια μέρα βροχερή

βρεθείς σε μονοπάτι,

θλιμμένη από ζωή

και έρημη από αγάπη.

Προχώρησε σιγά σιγά

και όταν στο βάθος φτάσεις,

θα δεις σταυρό με άνθη λευκά

μην φύγεις μην τα χάσεις.

Σκύψε και φίλα τον σταυρό

κόψε και ένα λουλούδι,

βγάλε βαθύ αναστεναγμό

και αγάπης πες τραγούδι.

Δε μιας μπροστά απ’ το σταυρό

η πλάκα θα ταράξει

και μια σκιά απ’ το παρελθόν

εσένα θα κοιτάξει.

Δική μου θα ‘ναι η σκιά

η παιδική ψυχή μου,

που σ’ αγαπάει αληθινά

πιο πάνω απ’τη ζωή μου.

Καληνύχτα … με μια μέρα βροχερή

790081.jpg

Αν κάποια μέρα βροχερή

βρεθείς σε μονοπάτι,

θλιμμένη από ζωή

και έρημη από αγάπη.

Προχώρησε σιγά σιγά

και όταν στο βάθος φτάσεις,

θα δεις σταυρό με άνθη λευκά

μην φύγεις μην τα χάσεις.

Σκύψε και φίλα τον σταυρό

κόψε και ένα λουλούδι,

βγάλε βαθύ αναστεναγμό

και αγάπης πες τραγούδι.

Δε μιας μπροστά απ’ το σταυρό

η πλάκα θα ταράξει

και μια σκιά απ’ το παρελθόν

εσένα θα κοιτάξει.

Δική μου θα ‘ναι η σκιά

η παιδική ψυχή μου,

που σ’ αγαπάει αληθινά

πιο πάνω απ’τη ζωή μου.

Καληνύχτα … με μια μέρα βροχερή

790081.jpg

Αν κάποια μέρα βροχερή

βρεθείς σε μονοπάτι,

θλιμμένη από ζωή

και έρημη από αγάπη.

Προχώρησε σιγά σιγά

και όταν στο βάθος φτάσεις,

θα δεις σταυρό με άνθη λευκά

μην φύγεις μην τα χάσεις.

Σκύψε και φίλα τον σταυρό

κόψε και ένα λουλούδι,

βγάλε βαθύ αναστεναγμό

και αγάπης πες τραγούδι.

Δε μιας μπροστά απ’ το σταυρό

η πλάκα θα ταράξει

και μια σκιά απ’ το παρελθόν

εσένα θα κοιτάξει.

Δική μου θα ‘ναι η σκιά

η παιδική ψυχή μου,

που σ’ αγαπάει αληθινά

πιο πάνω απ’τη ζωή μου.

Καληνύχτα … με μια μέρα βροχερή

790081.jpg

Αν κάποια μέρα βροχερή

βρεθείς σε μονοπάτι,

θλιμμένη από ζωή

και έρημη από αγάπη.

Προχώρησε σιγά σιγά

και όταν στο βάθος φτάσεις,

θα δεις σταυρό με άνθη λευκά

μην φύγεις μην τα χάσεις.

Σκύψε και φίλα τον σταυρό

κόψε και ένα λουλούδι,

βγάλε βαθύ αναστεναγμό

και αγάπης πες τραγούδι.

Δε μιας μπροστά απ’ το σταυρό

η πλάκα θα ταράξει

και μια σκιά απ’ το παρελθόν

εσένα θα κοιτάξει.

Δική μου θα ‘ναι η σκιά

η παιδική ψυχή μου,

που σ’ αγαπάει αληθινά

πιο πάνω απ’τη ζωή μου.

Καληνύχτα … με μια μέρα βροχερή

790081.jpg

Αν κάποια μέρα βροχερή

βρεθείς σε μονοπάτι,

θλιμμένη από ζωή

και έρημη από αγάπη.

Προχώρησε σιγά σιγά

και όταν στο βάθος φτάσεις,

θα δεις σταυρό με άνθη λευκά

μην φύγεις μην τα χάσεις.

Σκύψε και φίλα τον σταυρό

κόψε και ένα λουλούδι,

βγάλε βαθύ αναστεναγμό

και αγάπης πες τραγούδι.

Δε μιας μπροστά απ’ το σταυρό

η πλάκα θα ταράξει

και μια σκιά απ’ το παρελθόν

εσένα θα κοιτάξει.

Δική μου θα ‘ναι η σκιά

η παιδική ψυχή μου,

που σ’ αγαπάει αληθινά

πιο πάνω απ’τη ζωή μου.

Καληνύχτα … με μια μέρα βροχερή

790081.jpg

Αν κάποια μέρα βροχερή

βρεθείς σε μονοπάτι,

θλιμμένη από ζωή

και έρημη από αγάπη.

Προχώρησε σιγά σιγά

και όταν στο βάθος φτάσεις,

θα δεις σταυρό με άνθη λευκά

μην φύγεις μην τα χάσεις.

Σκύψε και φίλα τον σταυρό

κόψε και ένα λουλούδι,

βγάλε βαθύ αναστεναγμό

και αγάπης πες τραγούδι.

Δε μιας μπροστά απ’ το σταυρό

η πλάκα θα ταράξει

και μια σκιά απ’ το παρελθόν

εσένα θα κοιτάξει.

Δική μου θα ‘ναι η σκιά

η παιδική ψυχή μου,

που σ’ αγαπάει αληθινά

πιο πάνω απ’τη ζωή μου.

Καληνύχτα … με μια μέρα βροχερή

790081.jpg

Αν κάποια μέρα βροχερή

βρεθείς σε μονοπάτι,

θλιμμένη από ζωή

και έρημη από αγάπη.

Προχώρησε σιγά σιγά

και όταν στο βάθος φτάσεις,

θα δεις σταυρό με άνθη λευκά

μην φύγεις μην τα χάσεις.

Σκύψε και φίλα τον σταυρό

κόψε και ένα λουλούδι,

βγάλε βαθύ αναστεναγμό

και αγάπης πες τραγούδι.

Δε μιας μπροστά απ’ το σταυρό

η πλάκα θα ταράξει

και μια σκιά απ’ το παρελθόν

εσένα θα κοιτάξει.

Δική μου θα ‘ναι η σκιά

η παιδική ψυχή μου,

που σ’ αγαπάει αληθινά

πιο πάνω απ’τη ζωή μου.