Μια ευχή για σένα …

570053a.jpg

Να ‘ταν τα λόγια σου φιλιά,

να ‘μουν κι έγω κοντά σου,

να ‘χα έναν τρόπο να ‘βλεπα

τι κρύβεις στην καρδιά σου.

Να ‘χα τις ομορφιές της γης

κι όλες να στις χαρίζω,

να ‘μουν φεγγάρι να ‘διωχνα

της μοναξιάς το γκρίζο.

Δεν έχω τίποτα απ’ αυτά,

έχω μονάχα ένα

κι αυτό ειν’ η καρδούλα μου

που καίγεται για ‘σένα.

Μια ευχή για σένα …

570053a.jpg

Να ‘ταν τα λόγια σου φιλιά,

να ‘μουν κι έγω κοντά σου,

να ‘χα έναν τρόπο να ‘βλεπα

τι κρύβεις στην καρδιά σου.

Να ‘χα τις ομορφιές της γης

κι όλες να στις χαρίζω,

να ‘μουν φεγγάρι να ‘διωχνα

της μοναξιάς το γκρίζο.

Δεν έχω τίποτα απ’ αυτά,

έχω μονάχα ένα

κι αυτό ειν’ η καρδούλα μου

που καίγεται για ‘σένα.

Μια ευχή για σένα …

570053a.jpg

Να ‘ταν τα λόγια σου φιλιά,

να ‘μουν κι έγω κοντά σου,

να ‘χα έναν τρόπο να ‘βλεπα

τι κρύβεις στην καρδιά σου.

Να ‘χα τις ομορφιές της γης

κι όλες να στις χαρίζω,

να ‘μουν φεγγάρι να ‘διωχνα

της μοναξιάς το γκρίζο.

Δεν έχω τίποτα απ’ αυτά,

έχω μονάχα ένα

κι αυτό ειν’ η καρδούλα μου

που καίγεται για ‘σένα.

Μια ευχή για σένα …

570053a.jpg

Να ‘ταν τα λόγια σου φιλιά,

να ‘μουν κι έγω κοντά σου,

να ‘χα έναν τρόπο να ‘βλεπα

τι κρύβεις στην καρδιά σου.

Να ‘χα τις ομορφιές της γης

κι όλες να στις χαρίζω,

να ‘μουν φεγγάρι να ‘διωχνα

της μοναξιάς το γκρίζο.

Δεν έχω τίποτα απ’ αυτά,

έχω μονάχα ένα

κι αυτό ειν’ η καρδούλα μου

που καίγεται για ‘σένα.

Μια ευχή για σένα …

570053a.jpg

Να ‘ταν τα λόγια σου φιλιά,

να ‘μουν κι έγω κοντά σου,

να ‘χα έναν τρόπο να ‘βλεπα

τι κρύβεις στην καρδιά σου.

Να ‘χα τις ομορφιές της γης

κι όλες να στις χαρίζω,

να ‘μουν φεγγάρι να ‘διωχνα

της μοναξιάς το γκρίζο.

Δεν έχω τίποτα απ’ αυτά,

έχω μονάχα ένα

κι αυτό ειν’ η καρδούλα μου

που καίγεται για ‘σένα.

Μια ευχή για σένα …

570053a.jpg

Να ‘ταν τα λόγια σου φιλιά,

να ‘μουν κι έγω κοντά σου,

να ‘χα έναν τρόπο να ‘βλεπα

τι κρύβεις στην καρδιά σου.

Να ‘χα τις ομορφιές της γης

κι όλες να στις χαρίζω,

να ‘μουν φεγγάρι να ‘διωχνα

της μοναξιάς το γκρίζο.

Δεν έχω τίποτα απ’ αυτά,

έχω μονάχα ένα

κι αυτό ειν’ η καρδούλα μου

που καίγεται για ‘σένα.

Μια ευχή για σένα …

570053a.jpg

Να ‘ταν τα λόγια σου φιλιά,

να ‘μουν κι έγω κοντά σου,

να ‘χα έναν τρόπο να ‘βλεπα

τι κρύβεις στην καρδιά σου.

Να ‘χα τις ομορφιές της γης

κι όλες να στις χαρίζω,

να ‘μουν φεγγάρι να ‘διωχνα

της μοναξιάς το γκρίζο.

Δεν έχω τίποτα απ’ αυτά,

έχω μονάχα ένα

κι αυτό ειν’ η καρδούλα μου

που καίγεται για ‘σένα.