Νύχτες μοναξιάς …

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μάλλον μου πάει αναφέρει παρακάτω. Αυτό είναι οι Νύχτες Μοναξιάς σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και εκτέλεση Αντώνη Ρέμου.


Πέρασε τόσος καιρός

και ακόμα μοιάζουν ψέμα

Κάθε λέξη κεραυνός

και το παγερό σου βλέμμα

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς

που δεν ξημερώνουν

Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά

μέσα μου ματώνουν

Πέρασε τόσος καιρός

που το θέμα έχει κλείσει

Που ο έρωτας αυτός

δεν μπορεί να με διαλύσει

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Νύχτες μοναξιάς …

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μάλλον μου πάει αναφέρει παρακάτω. Αυτό είναι οι Νύχτες Μοναξιάς σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και εκτέλεση Αντώνη Ρέμου.


Πέρασε τόσος καιρός

και ακόμα μοιάζουν ψέμα

Κάθε λέξη κεραυνός

και το παγερό σου βλέμμα

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς

που δεν ξημερώνουν

Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά

μέσα μου ματώνουν

Πέρασε τόσος καιρός

που το θέμα έχει κλείσει

Που ο έρωτας αυτός

δεν μπορεί να με διαλύσει

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Νύχτες μοναξιάς …

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μάλλον μου πάει αναφέρει παρακάτω. Αυτό είναι οι Νύχτες Μοναξιάς σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και εκτέλεση Αντώνη Ρέμου.


Πέρασε τόσος καιρός

και ακόμα μοιάζουν ψέμα

Κάθε λέξη κεραυνός

και το παγερό σου βλέμμα

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς

που δεν ξημερώνουν

Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά

μέσα μου ματώνουν

Πέρασε τόσος καιρός

που το θέμα έχει κλείσει

Που ο έρωτας αυτός

δεν μπορεί να με διαλύσει

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Νύχτες μοναξιάς …

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μάλλον μου πάει αναφέρει παρακάτω. Αυτό είναι οι Νύχτες Μοναξιάς σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και εκτέλεση Αντώνη Ρέμου.


Πέρασε τόσος καιρός

και ακόμα μοιάζουν ψέμα

Κάθε λέξη κεραυνός

και το παγερό σου βλέμμα

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς

που δεν ξημερώνουν

Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά

μέσα μου ματώνουν

Πέρασε τόσος καιρός

που το θέμα έχει κλείσει

Που ο έρωτας αυτός

δεν μπορεί να με διαλύσει

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Νύχτες μοναξιάς …

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μάλλον μου πάει αναφέρει παρακάτω. Αυτό είναι οι Νύχτες Μοναξιάς σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και εκτέλεση Αντώνη Ρέμου.


Πέρασε τόσος καιρός

και ακόμα μοιάζουν ψέμα

Κάθε λέξη κεραυνός

και το παγερό σου βλέμμα

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς

που δεν ξημερώνουν

Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά

μέσα μου ματώνουν

Πέρασε τόσος καιρός

που το θέμα έχει κλείσει

Που ο έρωτας αυτός

δεν μπορεί να με διαλύσει

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Νύχτες μοναξιάς …

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μάλλον μου πάει αναφέρει παρακάτω. Αυτό είναι οι Νύχτες Μοναξιάς σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και εκτέλεση Αντώνη Ρέμου.


Πέρασε τόσος καιρός

και ακόμα μοιάζουν ψέμα

Κάθε λέξη κεραυνός

και το παγερό σου βλέμμα

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς

που δεν ξημερώνουν

Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά

μέσα μου ματώνουν

Πέρασε τόσος καιρός

που το θέμα έχει κλείσει

Που ο έρωτας αυτός

δεν μπορεί να με διαλύσει

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Νύχτες μοναξιάς …

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μάλλον μου πάει αναφέρει παρακάτω. Αυτό είναι οι Νύχτες Μοναξιάς σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και εκτέλεση Αντώνη Ρέμου.


Πέρασε τόσος καιρός

και ακόμα μοιάζουν ψέμα

Κάθε λέξη κεραυνός

και το παγερό σου βλέμμα

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς

που δεν ξημερώνουν

Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά

μέσα μου ματώνουν

Πέρασε τόσος καιρός

που το θέμα έχει κλείσει

Που ο έρωτας αυτός

δεν μπορεί να με διαλύσει

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Νύχτες μοναξιάς …

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μάλλον μου πάει αναφέρει παρακάτω. Αυτό είναι οι Νύχτες Μοναξιάς σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και εκτέλεση Αντώνη Ρέμου.


Πέρασε τόσος καιρός

και ακόμα μοιάζουν ψέμα

Κάθε λέξη κεραυνός

και το παγερό σου βλέμμα

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς

που δεν ξημερώνουν

Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά

μέσα μου ματώνουν

Πέρασε τόσος καιρός

που το θέμα έχει κλείσει

Που ο έρωτας αυτός

δεν μπορεί να με διαλύσει

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Νύχτες μοναξιάς …

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μάλλον μου πάει αναφέρει παρακάτω. Αυτό είναι οι Νύχτες Μοναξιάς σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και εκτέλεση Αντώνη Ρέμου.


Πέρασε τόσος καιρός

και ακόμα μοιάζουν ψέμα

Κάθε λέξη κεραυνός

και το παγερό σου βλέμμα

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς

που δεν ξημερώνουν

Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά

μέσα μου ματώνουν

Πέρασε τόσος καιρός

που το θέμα έχει κλείσει

Που ο έρωτας αυτός

δεν μπορεί να με διαλύσει

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Νύχτες μοναξιάς …

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μάλλον μου πάει αναφέρει παρακάτω. Αυτό είναι οι Νύχτες Μοναξιάς σε στίχους Ηλία Φιλίππου, μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και εκτέλεση Αντώνη Ρέμου.


Πέρασε τόσος καιρός

και ακόμα μοιάζουν ψέμα

Κάθε λέξη κεραυνός

και το παγερό σου βλέμμα

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει

Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς

που δεν ξημερώνουν

Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά

μέσα μου ματώνουν

Πέρασε τόσος καιρός

που το θέμα έχει κλείσει

Που ο έρωτας αυτός

δεν μπορεί να με διαλύσει

Στο ταξίδι της καρδιάς

άλλες έχουν πάρει θέση

Κλείνω πόρτα στα παλιά

η καρδιά να μην πονέσει