Σ’ αγαπώ πολύ καρδούλα μου …

345017.jpg
Έξω βρέχει και εγω ακόμα σε περιμένω.
Μου λείπεις καθημερινά και περισσότερο.
Μακαρι να ησουν εδώ να έβλεπα τα ματάκια σου.
Να γευόμουν τα χειλάκια σου.
Να αισθανόμουν τα χέρια σου επάνω στο κορμί μου.
Όμως πάλι δεν είσαι εδώ και μου λείπεις.
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ.

Σ’ αγαπώ πολύ καρδούλα μου …

345017.jpg
Έξω βρέχει και εγω ακόμα σε περιμένω.
Μου λείπεις καθημερινά και περισσότερο.
Μακαρι να ησουν εδώ να έβλεπα τα ματάκια σου.
Να γευόμουν τα χειλάκια σου.
Να αισθανόμουν τα χέρια σου επάνω στο κορμί μου.
Όμως πάλι δεν είσαι εδώ και μου λείπεις.
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ.

Σ’ αγαπώ πολύ καρδούλα μου …

345017.jpg
Έξω βρέχει και εγω ακόμα σε περιμένω.
Μου λείπεις καθημερινά και περισσότερο.
Μακαρι να ησουν εδώ να έβλεπα τα ματάκια σου.
Να γευόμουν τα χειλάκια σου.
Να αισθανόμουν τα χέρια σου επάνω στο κορμί μου.
Όμως πάλι δεν είσαι εδώ και μου λείπεις.
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ.

Σ’ αγαπώ πολύ καρδούλα μου …

345017.jpg
Έξω βρέχει και εγω ακόμα σε περιμένω.
Μου λείπεις καθημερινά και περισσότερο.
Μακαρι να ησουν εδώ να έβλεπα τα ματάκια σου.
Να γευόμουν τα χειλάκια σου.
Να αισθανόμουν τα χέρια σου επάνω στο κορμί μου.
Όμως πάλι δεν είσαι εδώ και μου λείπεις.
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ.

Σ’ αγαπώ πολύ καρδούλα μου …

345017.jpg
Έξω βρέχει και εγω ακόμα σε περιμένω.
Μου λείπεις καθημερινά και περισσότερο.
Μακαρι να ησουν εδώ να έβλεπα τα ματάκια σου.
Να γευόμουν τα χειλάκια σου.
Να αισθανόμουν τα χέρια σου επάνω στο κορμί μου.
Όμως πάλι δεν είσαι εδώ και μου λείπεις.
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ.

Σ’ αγαπώ πολύ καρδούλα μου …

345017.jpg
Έξω βρέχει και εγω ακόμα σε περιμένω.
Μου λείπεις καθημερινά και περισσότερο.
Μακαρι να ησουν εδώ να έβλεπα τα ματάκια σου.
Να γευόμουν τα χειλάκια σου.
Να αισθανόμουν τα χέρια σου επάνω στο κορμί μου.
Όμως πάλι δεν είσαι εδώ και μου λείπεις.
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ.

Σ’ αγαπώ πολύ καρδούλα μου …

345017.jpg
Έξω βρέχει και εγω ακόμα σε περιμένω.
Μου λείπεις καθημερινά και περισσότερο.
Μακαρι να ησουν εδώ να έβλεπα τα ματάκια σου.
Να γευόμουν τα χειλάκια σου.
Να αισθανόμουν τα χέρια σου επάνω στο κορμί μου.
Όμως πάλι δεν είσαι εδώ και μου λείπεις.
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ.

Σ’ αγαπώ πολύ καρδούλα μου …

345017.jpg
Έξω βρέχει και εγω ακόμα σε περιμένω.
Μου λείπεις καθημερινά και περισσότερο.
Μακαρι να ησουν εδώ να έβλεπα τα ματάκια σου.
Να γευόμουν τα χειλάκια σου.
Να αισθανόμουν τα χέρια σου επάνω στο κορμί μου.
Όμως πάλι δεν είσαι εδώ και μου λείπεις.
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ.

Σ’ αγαπώ πολύ καρδούλα μου …

345017.jpg
Έξω βρέχει και εγω ακόμα σε περιμένω.
Μου λείπεις καθημερινά και περισσότερο.
Μακαρι να ησουν εδώ να έβλεπα τα ματάκια σου.
Να γευόμουν τα χειλάκια σου.
Να αισθανόμουν τα χέρια σου επάνω στο κορμί μου.
Όμως πάλι δεν είσαι εδώ και μου λείπεις.
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ.

Σ’ αγαπώ πολύ καρδούλα μου …

345017.jpg
Έξω βρέχει και εγω ακόμα σε περιμένω.
Μου λείπεις καθημερινά και περισσότερο.
Μακαρι να ησουν εδώ να έβλεπα τα ματάκια σου.
Να γευόμουν τα χειλάκια σου.
Να αισθανόμουν τα χέρια σου επάνω στο κορμί μου.
Όμως πάλι δεν είσαι εδώ και μου λείπεις.
Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ.