Σκέφτομαι …

384013.jpg

Κατά την διάρκεια που βρέχει εγώ σκέφτομαι πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα κορμιά.

Το καλοκαιράκι που μας έφυγε μέσα από τα χέρια και θα περιμένουμε τόσους μήνες να μας ξαναεπισκεφτεί.

Λέτε να έχω κάποιο πρόβλημα;

Advertisement

Σκέφτομαι …

384013.jpg

Κατά την διάρκεια που βρέχει εγώ σκέφτομαι πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα κορμιά.

Το καλοκαιράκι που μας έφυγε μέσα από τα χέρια και θα περιμένουμε τόσους μήνες να μας ξαναεπισκεφτεί.

Λέτε να έχω κάποιο πρόβλημα;

Σκέφτομαι …

384013.jpg

Κατά την διάρκεια που βρέχει εγώ σκέφτομαι πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα κορμιά.

Το καλοκαιράκι που μας έφυγε μέσα από τα χέρια και θα περιμένουμε τόσους μήνες να μας ξαναεπισκεφτεί.

Λέτε να έχω κάποιο πρόβλημα;

Σκέφτομαι …

384013.jpg

Κατά την διάρκεια που βρέχει εγώ σκέφτομαι πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα κορμιά.

Το καλοκαιράκι που μας έφυγε μέσα από τα χέρια και θα περιμένουμε τόσους μήνες να μας ξαναεπισκεφτεί.

Λέτε να έχω κάποιο πρόβλημα;

Σκέφτομαι …

384013.jpg

Κατά την διάρκεια που βρέχει εγώ σκέφτομαι πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα κορμιά.

Το καλοκαιράκι που μας έφυγε μέσα από τα χέρια και θα περιμένουμε τόσους μήνες να μας ξαναεπισκεφτεί.

Λέτε να έχω κάποιο πρόβλημα;

Σκέφτομαι …

384013.jpg

Κατά την διάρκεια που βρέχει εγώ σκέφτομαι πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα κορμιά.

Το καλοκαιράκι που μας έφυγε μέσα από τα χέρια και θα περιμένουμε τόσους μήνες να μας ξαναεπισκεφτεί.

Λέτε να έχω κάποιο πρόβλημα;

Σκέφτομαι …

384013.jpg

Κατά την διάρκεια που βρέχει εγώ σκέφτομαι πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα κορμιά.

Το καλοκαιράκι που μας έφυγε μέσα από τα χέρια και θα περιμένουμε τόσους μήνες να μας ξαναεπισκεφτεί.

Λέτε να έχω κάποιο πρόβλημα;

Σκέφτομαι …

384013.jpg

Κατά την διάρκεια που βρέχει εγώ σκέφτομαι πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα κορμιά.

Το καλοκαιράκι που μας έφυγε μέσα από τα χέρια και θα περιμένουμε τόσους μήνες να μας ξαναεπισκεφτεί.

Λέτε να έχω κάποιο πρόβλημα;

Σκέφτομαι …

384013.jpg

Κατά την διάρκεια που βρέχει εγώ σκέφτομαι πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα κορμιά.

Το καλοκαιράκι που μας έφυγε μέσα από τα χέρια και θα περιμένουμε τόσους μήνες να μας ξαναεπισκεφτεί.

Λέτε να έχω κάποιο πρόβλημα;

Σκέφτομαι …

384013.jpg

Κατά την διάρκεια που βρέχει εγώ σκέφτομαι πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα κορμιά.

Το καλοκαιράκι που μας έφυγε μέσα από τα χέρια και θα περιμένουμε τόσους μήνες να μας ξαναεπισκεφτεί.

Λέτε να έχω κάποιο πρόβλημα;