Μανούλα μου …

 

Μάνα, η ζωή σου γραμμένη στην καρδιά μου

η κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί

μοιραστήκαμε όλων των ειδών τις αναμνήσεις

γελάσαμε… κλάψαμε…

μου πρόσφερες τόσα δώρα

τα θυμάμαι καλά ένα προς ένα

και τώρα πάλι αναθυμάμαι εσένα

πόσο πολύ με φρόντιζες!

είμαι το παιδί σου και θα παραμείνω για πάντα

τίποτε δεν θ’ αλλάξει αυτήν την αλήθεια

το παιδί σου που σε χρειάζεται τόσο

έστω και αν δεν είναι στην πρώτη του νιότη

έχεις μια θέση στην καρδιά μου

κανείς άλλος δεν μπορεί να την καλύψει

έχεις την αγάπη μου

και θα την έχεις για πάντα…

Μανούλα μου …

 

Μάνα, η ζωή σου γραμμένη στην καρδιά μου

η κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί

μοιραστήκαμε όλων των ειδών τις αναμνήσεις

γελάσαμε… κλάψαμε…

μου πρόσφερες τόσα δώρα

τα θυμάμαι καλά ένα προς ένα

και τώρα πάλι αναθυμάμαι εσένα

πόσο πολύ με φρόντιζες!

είμαι το παιδί σου και θα παραμείνω για πάντα

τίποτε δεν θ’ αλλάξει αυτήν την αλήθεια

το παιδί σου που σε χρειάζεται τόσο

έστω και αν δεν είναι στην πρώτη του νιότη

έχεις μια θέση στην καρδιά μου

κανείς άλλος δεν μπορεί να την καλύψει

έχεις την αγάπη μου

και θα την έχεις για πάντα…

Μανούλα μου …

 

Μάνα, η ζωή σου γραμμένη στην καρδιά μου

η κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί

μοιραστήκαμε όλων των ειδών τις αναμνήσεις

γελάσαμε… κλάψαμε…

μου πρόσφερες τόσα δώρα

τα θυμάμαι καλά ένα προς ένα

και τώρα πάλι αναθυμάμαι εσένα

πόσο πολύ με φρόντιζες!

είμαι το παιδί σου και θα παραμείνω για πάντα

τίποτε δεν θ’ αλλάξει αυτήν την αλήθεια

το παιδί σου που σε χρειάζεται τόσο

έστω και αν δεν είναι στην πρώτη του νιότη

έχεις μια θέση στην καρδιά μου

κανείς άλλος δεν μπορεί να την καλύψει

έχεις την αγάπη μου

και θα την έχεις για πάντα…

Μανούλα μου …

 

Μάνα, η ζωή σου γραμμένη στην καρδιά μου

η κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί

μοιραστήκαμε όλων των ειδών τις αναμνήσεις

γελάσαμε… κλάψαμε…

μου πρόσφερες τόσα δώρα

τα θυμάμαι καλά ένα προς ένα

και τώρα πάλι αναθυμάμαι εσένα

πόσο πολύ με φρόντιζες!

είμαι το παιδί σου και θα παραμείνω για πάντα

τίποτε δεν θ’ αλλάξει αυτήν την αλήθεια

το παιδί σου που σε χρειάζεται τόσο

έστω και αν δεν είναι στην πρώτη του νιότη

έχεις μια θέση στην καρδιά μου

κανείς άλλος δεν μπορεί να την καλύψει

έχεις την αγάπη μου

και θα την έχεις για πάντα…

Μανούλα μου …

 

Μάνα, η ζωή σου γραμμένη στην καρδιά μου

η κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί

μοιραστήκαμε όλων των ειδών τις αναμνήσεις

γελάσαμε… κλάψαμε…

μου πρόσφερες τόσα δώρα

τα θυμάμαι καλά ένα προς ένα

και τώρα πάλι αναθυμάμαι εσένα

πόσο πολύ με φρόντιζες!

είμαι το παιδί σου και θα παραμείνω για πάντα

τίποτε δεν θ’ αλλάξει αυτήν την αλήθεια

το παιδί σου που σε χρειάζεται τόσο

έστω και αν δεν είναι στην πρώτη του νιότη

έχεις μια θέση στην καρδιά μου

κανείς άλλος δεν μπορεί να την καλύψει

έχεις την αγάπη μου

και θα την έχεις για πάντα…

Μανούλα μου …

 

Μάνα, η ζωή σου γραμμένη στην καρδιά μου

η κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί

μοιραστήκαμε όλων των ειδών τις αναμνήσεις

γελάσαμε… κλάψαμε…

μου πρόσφερες τόσα δώρα

τα θυμάμαι καλά ένα προς ένα

και τώρα πάλι αναθυμάμαι εσένα

πόσο πολύ με φρόντιζες!

είμαι το παιδί σου και θα παραμείνω για πάντα

τίποτε δεν θ’ αλλάξει αυτήν την αλήθεια

το παιδί σου που σε χρειάζεται τόσο

έστω και αν δεν είναι στην πρώτη του νιότη

έχεις μια θέση στην καρδιά μου

κανείς άλλος δεν μπορεί να την καλύψει

έχεις την αγάπη μου

και θα την έχεις για πάντα…

Μανούλα μου …

 

Μάνα, η ζωή σου γραμμένη στην καρδιά μου

η κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί

μοιραστήκαμε όλων των ειδών τις αναμνήσεις

γελάσαμε… κλάψαμε…

μου πρόσφερες τόσα δώρα

τα θυμάμαι καλά ένα προς ένα

και τώρα πάλι αναθυμάμαι εσένα

πόσο πολύ με φρόντιζες!

είμαι το παιδί σου και θα παραμείνω για πάντα

τίποτε δεν θ’ αλλάξει αυτήν την αλήθεια

το παιδί σου που σε χρειάζεται τόσο

έστω και αν δεν είναι στην πρώτη του νιότη

έχεις μια θέση στην καρδιά μου

κανείς άλλος δεν μπορεί να την καλύψει

έχεις την αγάπη μου

και θα την έχεις για πάντα…

Μανούλα μου …

 

Μάνα, η ζωή σου γραμμένη στην καρδιά μου

η κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί

μοιραστήκαμε όλων των ειδών τις αναμνήσεις

γελάσαμε… κλάψαμε…

μου πρόσφερες τόσα δώρα

τα θυμάμαι καλά ένα προς ένα

και τώρα πάλι αναθυμάμαι εσένα

πόσο πολύ με φρόντιζες!

είμαι το παιδί σου και θα παραμείνω για πάντα

τίποτε δεν θ’ αλλάξει αυτήν την αλήθεια

το παιδί σου που σε χρειάζεται τόσο

έστω και αν δεν είναι στην πρώτη του νιότη

έχεις μια θέση στην καρδιά μου

κανείς άλλος δεν μπορεί να την καλύψει

έχεις την αγάπη μου

και θα την έχεις για πάντα…

Μανούλα μου …

 

Μάνα, η ζωή σου γραμμένη στην καρδιά μου

η κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί

μοιραστήκαμε όλων των ειδών τις αναμνήσεις

γελάσαμε… κλάψαμε…

μου πρόσφερες τόσα δώρα

τα θυμάμαι καλά ένα προς ένα

και τώρα πάλι αναθυμάμαι εσένα

πόσο πολύ με φρόντιζες!

είμαι το παιδί σου και θα παραμείνω για πάντα

τίποτε δεν θ’ αλλάξει αυτήν την αλήθεια

το παιδί σου που σε χρειάζεται τόσο

έστω και αν δεν είναι στην πρώτη του νιότη

έχεις μια θέση στην καρδιά μου

κανείς άλλος δεν μπορεί να την καλύψει

έχεις την αγάπη μου

και θα την έχεις για πάντα…

Μανούλα μου …

 

Μάνα, η ζωή σου γραμμένη στην καρδιά μου

η κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί

μοιραστήκαμε όλων των ειδών τις αναμνήσεις

γελάσαμε… κλάψαμε…

μου πρόσφερες τόσα δώρα

τα θυμάμαι καλά ένα προς ένα

και τώρα πάλι αναθυμάμαι εσένα

πόσο πολύ με φρόντιζες!

είμαι το παιδί σου και θα παραμείνω για πάντα

τίποτε δεν θ’ αλλάξει αυτήν την αλήθεια

το παιδί σου που σε χρειάζεται τόσο

έστω και αν δεν είναι στην πρώτη του νιότη

έχεις μια θέση στην καρδιά μου

κανείς άλλος δεν μπορεί να την καλύψει

έχεις την αγάπη μου

και θα την έχεις για πάντα…