Να ‘σουν εδώ …

image002.jpg

Tι δεν θα έδινα καρδιά μου να ήσουν πάλι εδώ    

Τι δε θα έδινα κι απόψε πάλι να σε δω
μοναξιές χάρες κλεμμένες γέλιο δανεικό
Η ζωή μου μακριά σου σαν μηδενικό
Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά
Πως είμαι κοντά σου
Πως με φιλάς με δύο χείλη ζεστά
και χάνομαι στην αγκαλιά σου
Δεν θέλω να το σκεφτώ
Ότι εσύ δεν είσαι εδώ
Αναρωτιέμαι πως το μπορείς
Κι έτσι σκληρά με τιμωρείς

Να ‘σουν εδώ …

image002.jpg

Tι δεν θα έδινα καρδιά μου να ήσουν πάλι εδώ    

Τι δε θα έδινα κι απόψε πάλι να σε δω
μοναξιές χάρες κλεμμένες γέλιο δανεικό
Η ζωή μου μακριά σου σαν μηδενικό
Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά
Πως είμαι κοντά σου
Πως με φιλάς με δύο χείλη ζεστά
και χάνομαι στην αγκαλιά σου
Δεν θέλω να το σκεφτώ
Ότι εσύ δεν είσαι εδώ
Αναρωτιέμαι πως το μπορείς
Κι έτσι σκληρά με τιμωρείς

Να ‘σουν εδώ …

image002.jpg

Tι δεν θα έδινα καρδιά μου να ήσουν πάλι εδώ    

Τι δε θα έδινα κι απόψε πάλι να σε δω
μοναξιές χάρες κλεμμένες γέλιο δανεικό
Η ζωή μου μακριά σου σαν μηδενικό
Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά
Πως είμαι κοντά σου
Πως με φιλάς με δύο χείλη ζεστά
και χάνομαι στην αγκαλιά σου
Δεν θέλω να το σκεφτώ
Ότι εσύ δεν είσαι εδώ
Αναρωτιέμαι πως το μπορείς
Κι έτσι σκληρά με τιμωρείς

Να ‘σουν εδώ …

image002.jpg

Tι δεν θα έδινα καρδιά μου να ήσουν πάλι εδώ    

Τι δε θα έδινα κι απόψε πάλι να σε δω
μοναξιές χάρες κλεμμένες γέλιο δανεικό
Η ζωή μου μακριά σου σαν μηδενικό
Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά
Πως είμαι κοντά σου
Πως με φιλάς με δύο χείλη ζεστά
και χάνομαι στην αγκαλιά σου
Δεν θέλω να το σκεφτώ
Ότι εσύ δεν είσαι εδώ
Αναρωτιέμαι πως το μπορείς
Κι έτσι σκληρά με τιμωρείς

Να ‘σουν εδώ …

image002.jpg

Tι δεν θα έδινα καρδιά μου να ήσουν πάλι εδώ    

Τι δε θα έδινα κι απόψε πάλι να σε δω
μοναξιές χάρες κλεμμένες γέλιο δανεικό
Η ζωή μου μακριά σου σαν μηδενικό
Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά
Πως είμαι κοντά σου
Πως με φιλάς με δύο χείλη ζεστά
και χάνομαι στην αγκαλιά σου
Δεν θέλω να το σκεφτώ
Ότι εσύ δεν είσαι εδώ
Αναρωτιέμαι πως το μπορείς
Κι έτσι σκληρά με τιμωρείς

Να ‘σουν εδώ …

image002.jpg

Tι δεν θα έδινα καρδιά μου να ήσουν πάλι εδώ    

Τι δε θα έδινα κι απόψε πάλι να σε δω
μοναξιές χάρες κλεμμένες γέλιο δανεικό
Η ζωή μου μακριά σου σαν μηδενικό
Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά
Πως είμαι κοντά σου
Πως με φιλάς με δύο χείλη ζεστά
και χάνομαι στην αγκαλιά σου
Δεν θέλω να το σκεφτώ
Ότι εσύ δεν είσαι εδώ
Αναρωτιέμαι πως το μπορείς
Κι έτσι σκληρά με τιμωρείς

Να ‘σουν εδώ …

image002.jpg

Tι δεν θα έδινα καρδιά μου να ήσουν πάλι εδώ    

Τι δε θα έδινα κι απόψε πάλι να σε δω
μοναξιές χάρες κλεμμένες γέλιο δανεικό
Η ζωή μου μακριά σου σαν μηδενικό
Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά
Πως είμαι κοντά σου
Πως με φιλάς με δύο χείλη ζεστά
και χάνομαι στην αγκαλιά σου
Δεν θέλω να το σκεφτώ
Ότι εσύ δεν είσαι εδώ
Αναρωτιέμαι πως το μπορείς
Κι έτσι σκληρά με τιμωρείς

Να ‘σουν εδώ …

image002.jpg

Tι δεν θα έδινα καρδιά μου να ήσουν πάλι εδώ    

Τι δε θα έδινα κι απόψε πάλι να σε δω
μοναξιές χάρες κλεμμένες γέλιο δανεικό
Η ζωή μου μακριά σου σαν μηδενικό
Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά
Πως είμαι κοντά σου
Πως με φιλάς με δύο χείλη ζεστά
και χάνομαι στην αγκαλιά σου
Δεν θέλω να το σκεφτώ
Ότι εσύ δεν είσαι εδώ
Αναρωτιέμαι πως το μπορείς
Κι έτσι σκληρά με τιμωρείς

Να ‘σουν εδώ …

image002.jpg

Tι δεν θα έδινα καρδιά μου να ήσουν πάλι εδώ    

Τι δε θα έδινα κι απόψε πάλι να σε δω
μοναξιές χάρες κλεμμένες γέλιο δανεικό
Η ζωή μου μακριά σου σαν μηδενικό
Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά
Πως είμαι κοντά σου
Πως με φιλάς με δύο χείλη ζεστά
και χάνομαι στην αγκαλιά σου
Δεν θέλω να το σκεφτώ
Ότι εσύ δεν είσαι εδώ
Αναρωτιέμαι πως το μπορείς
Κι έτσι σκληρά με τιμωρείς

Να ‘σουν εδώ …

image002.jpg

Tι δεν θα έδινα καρδιά μου να ήσουν πάλι εδώ    

Τι δε θα έδινα κι απόψε πάλι να σε δω
μοναξιές χάρες κλεμμένες γέλιο δανεικό
Η ζωή μου μακριά σου σαν μηδενικό
Κλείνω τα μάτια και νιώθω ξανά
Πως είμαι κοντά σου
Πως με φιλάς με δύο χείλη ζεστά
και χάνομαι στην αγκαλιά σου
Δεν θέλω να το σκεφτώ
Ότι εσύ δεν είσαι εδώ
Αναρωτιέμαι πως το μπορείς
Κι έτσι σκληρά με τιμωρείς