Είσαι ο ερωτάς μου …

image002.jpg

Στου έρωτα την καταιγίδα, μέσα έπεσα.

Πάλη με φτερωτό θεό χαμένη, έστησα.

Κι αφού μες στις παγίδες, τις δικές μου, ξέπεσα,

τις αλυσίδες, που δεμένη με κρατούσαν, έσπασα.

 

Άμυνες, επιθέσεις κι όπλα, έχασα.

Εγωισμούς, ενοχές, φόβους, συνέτριψα.

Λόγους που είχα δώσει αθέτησα.

Νέα ζωή και όνειρα απέκτησα.

 

Παρελθόν ξέχασα, μέλλον, ανέτρεψα.

Τα μάγια έλυσα, τον πόνο έπνιξα.

Στη νύχτα βάδισα, εχθρούς αφάνισα.

Τα ζάρια έριξα , στην τύχη έπαιξα.

 

Και το κεφάλι έσκυψα κι υποκλίθηκα

μπρος στου έρωτα την ανίκητη δύναμη.

.
Advertisement

Είσαι ο ερωτάς μου …

image002.jpg

Στου έρωτα την καταιγίδα, μέσα έπεσα.

Πάλη με φτερωτό θεό χαμένη, έστησα.

Κι αφού μες στις παγίδες, τις δικές μου, ξέπεσα,

τις αλυσίδες, που δεμένη με κρατούσαν, έσπασα.

 

Άμυνες, επιθέσεις κι όπλα, έχασα.

Εγωισμούς, ενοχές, φόβους, συνέτριψα.

Λόγους που είχα δώσει αθέτησα.

Νέα ζωή και όνειρα απέκτησα.

 

Παρελθόν ξέχασα, μέλλον, ανέτρεψα.

Τα μάγια έλυσα, τον πόνο έπνιξα.

Στη νύχτα βάδισα, εχθρούς αφάνισα.

Τα ζάρια έριξα , στην τύχη έπαιξα.

 

Και το κεφάλι έσκυψα κι υποκλίθηκα

μπρος στου έρωτα την ανίκητη δύναμη.

.

Είσαι ο ερωτάς μου …

image002.jpg

Στου έρωτα την καταιγίδα, μέσα έπεσα.

Πάλη με φτερωτό θεό χαμένη, έστησα.

Κι αφού μες στις παγίδες, τις δικές μου, ξέπεσα,

τις αλυσίδες, που δεμένη με κρατούσαν, έσπασα.

 

Άμυνες, επιθέσεις κι όπλα, έχασα.

Εγωισμούς, ενοχές, φόβους, συνέτριψα.

Λόγους που είχα δώσει αθέτησα.

Νέα ζωή και όνειρα απέκτησα.

 

Παρελθόν ξέχασα, μέλλον, ανέτρεψα.

Τα μάγια έλυσα, τον πόνο έπνιξα.

Στη νύχτα βάδισα, εχθρούς αφάνισα.

Τα ζάρια έριξα , στην τύχη έπαιξα.

 

Και το κεφάλι έσκυψα κι υποκλίθηκα

μπρος στου έρωτα την ανίκητη δύναμη.

.

Είσαι ο ερωτάς μου …

image002.jpg

Στου έρωτα την καταιγίδα, μέσα έπεσα.

Πάλη με φτερωτό θεό χαμένη, έστησα.

Κι αφού μες στις παγίδες, τις δικές μου, ξέπεσα,

τις αλυσίδες, που δεμένη με κρατούσαν, έσπασα.

 

Άμυνες, επιθέσεις κι όπλα, έχασα.

Εγωισμούς, ενοχές, φόβους, συνέτριψα.

Λόγους που είχα δώσει αθέτησα.

Νέα ζωή και όνειρα απέκτησα.

 

Παρελθόν ξέχασα, μέλλον, ανέτρεψα.

Τα μάγια έλυσα, τον πόνο έπνιξα.

Στη νύχτα βάδισα, εχθρούς αφάνισα.

Τα ζάρια έριξα , στην τύχη έπαιξα.

 

Και το κεφάλι έσκυψα κι υποκλίθηκα

μπρος στου έρωτα την ανίκητη δύναμη.

.

Είσαι ο ερωτάς μου …

image002.jpg

Στου έρωτα την καταιγίδα, μέσα έπεσα.

Πάλη με φτερωτό θεό χαμένη, έστησα.

Κι αφού μες στις παγίδες, τις δικές μου, ξέπεσα,

τις αλυσίδες, που δεμένη με κρατούσαν, έσπασα.

 

Άμυνες, επιθέσεις κι όπλα, έχασα.

Εγωισμούς, ενοχές, φόβους, συνέτριψα.

Λόγους που είχα δώσει αθέτησα.

Νέα ζωή και όνειρα απέκτησα.

 

Παρελθόν ξέχασα, μέλλον, ανέτρεψα.

Τα μάγια έλυσα, τον πόνο έπνιξα.

Στη νύχτα βάδισα, εχθρούς αφάνισα.

Τα ζάρια έριξα , στην τύχη έπαιξα.

 

Και το κεφάλι έσκυψα κι υποκλίθηκα

μπρος στου έρωτα την ανίκητη δύναμη.

.

Είσαι ο ερωτάς μου …

image002.jpg

Στου έρωτα την καταιγίδα, μέσα έπεσα.

Πάλη με φτερωτό θεό χαμένη, έστησα.

Κι αφού μες στις παγίδες, τις δικές μου, ξέπεσα,

τις αλυσίδες, που δεμένη με κρατούσαν, έσπασα.

 

Άμυνες, επιθέσεις κι όπλα, έχασα.

Εγωισμούς, ενοχές, φόβους, συνέτριψα.

Λόγους που είχα δώσει αθέτησα.

Νέα ζωή και όνειρα απέκτησα.

 

Παρελθόν ξέχασα, μέλλον, ανέτρεψα.

Τα μάγια έλυσα, τον πόνο έπνιξα.

Στη νύχτα βάδισα, εχθρούς αφάνισα.

Τα ζάρια έριξα , στην τύχη έπαιξα.

 

Και το κεφάλι έσκυψα κι υποκλίθηκα

μπρος στου έρωτα την ανίκητη δύναμη.

.

Είσαι ο ερωτάς μου …

image002.jpg

Στου έρωτα την καταιγίδα, μέσα έπεσα.

Πάλη με φτερωτό θεό χαμένη, έστησα.

Κι αφού μες στις παγίδες, τις δικές μου, ξέπεσα,

τις αλυσίδες, που δεμένη με κρατούσαν, έσπασα.

 

Άμυνες, επιθέσεις κι όπλα, έχασα.

Εγωισμούς, ενοχές, φόβους, συνέτριψα.

Λόγους που είχα δώσει αθέτησα.

Νέα ζωή και όνειρα απέκτησα.

 

Παρελθόν ξέχασα, μέλλον, ανέτρεψα.

Τα μάγια έλυσα, τον πόνο έπνιξα.

Στη νύχτα βάδισα, εχθρούς αφάνισα.

Τα ζάρια έριξα , στην τύχη έπαιξα.

 

Και το κεφάλι έσκυψα κι υποκλίθηκα

μπρος στου έρωτα την ανίκητη δύναμη.

.

Είσαι ο ερωτάς μου …

image002.jpg

Στου έρωτα την καταιγίδα, μέσα έπεσα.

Πάλη με φτερωτό θεό χαμένη, έστησα.

Κι αφού μες στις παγίδες, τις δικές μου, ξέπεσα,

τις αλυσίδες, που δεμένη με κρατούσαν, έσπασα.

 

Άμυνες, επιθέσεις κι όπλα, έχασα.

Εγωισμούς, ενοχές, φόβους, συνέτριψα.

Λόγους που είχα δώσει αθέτησα.

Νέα ζωή και όνειρα απέκτησα.

 

Παρελθόν ξέχασα, μέλλον, ανέτρεψα.

Τα μάγια έλυσα, τον πόνο έπνιξα.

Στη νύχτα βάδισα, εχθρούς αφάνισα.

Τα ζάρια έριξα , στην τύχη έπαιξα.

 

Και το κεφάλι έσκυψα κι υποκλίθηκα

μπρος στου έρωτα την ανίκητη δύναμη.

.

Είσαι ο ερωτάς μου …

image002.jpg

Στου έρωτα την καταιγίδα, μέσα έπεσα.

Πάλη με φτερωτό θεό χαμένη, έστησα.

Κι αφού μες στις παγίδες, τις δικές μου, ξέπεσα,

τις αλυσίδες, που δεμένη με κρατούσαν, έσπασα.

 

Άμυνες, επιθέσεις κι όπλα, έχασα.

Εγωισμούς, ενοχές, φόβους, συνέτριψα.

Λόγους που είχα δώσει αθέτησα.

Νέα ζωή και όνειρα απέκτησα.

 

Παρελθόν ξέχασα, μέλλον, ανέτρεψα.

Τα μάγια έλυσα, τον πόνο έπνιξα.

Στη νύχτα βάδισα, εχθρούς αφάνισα.

Τα ζάρια έριξα , στην τύχη έπαιξα.

 

Και το κεφάλι έσκυψα κι υποκλίθηκα

μπρος στου έρωτα την ανίκητη δύναμη.

.

Είσαι ο ερωτάς μου …

image002.jpg

Στου έρωτα την καταιγίδα, μέσα έπεσα.

Πάλη με φτερωτό θεό χαμένη, έστησα.

Κι αφού μες στις παγίδες, τις δικές μου, ξέπεσα,

τις αλυσίδες, που δεμένη με κρατούσαν, έσπασα.

 

Άμυνες, επιθέσεις κι όπλα, έχασα.

Εγωισμούς, ενοχές, φόβους, συνέτριψα.

Λόγους που είχα δώσει αθέτησα.

Νέα ζωή και όνειρα απέκτησα.

 

Παρελθόν ξέχασα, μέλλον, ανέτρεψα.

Τα μάγια έλυσα, τον πόνο έπνιξα.

Στη νύχτα βάδισα, εχθρούς αφάνισα.

Τα ζάρια έριξα , στην τύχη έπαιξα.

 

Και το κεφάλι έσκυψα κι υποκλίθηκα

μπρος στου έρωτα την ανίκητη δύναμη.

.