Καληνύχτα σε όλους

image001.jpg

Ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο κάμπος τα βοσκάρια

κι εμένα το παιδάκι μου το τρέφουνε τα χάδια.

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σα ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι

κι οι κλώνοι του ν απλώνονται σ΄ Ανατολή και Δύση.

Έλα ύπνε κι έπαρέ το κι άμε το στα περιβόλια

και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα.

 

Νανούρισμα για την ενός έτους κορούλα μου.

 

Advertisement

Καληνύχτα σε όλους

image001.jpg

Ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο κάμπος τα βοσκάρια

κι εμένα το παιδάκι μου το τρέφουνε τα χάδια.

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σα ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι

κι οι κλώνοι του ν απλώνονται σ΄ Ανατολή και Δύση.

Έλα ύπνε κι έπαρέ το κι άμε το στα περιβόλια

και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα.

 

Νανούρισμα για την ενός έτους κορούλα μου.

 

Καληνύχτα σε όλους

image001.jpg

Ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο κάμπος τα βοσκάρια

κι εμένα το παιδάκι μου το τρέφουνε τα χάδια.

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σα ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι

κι οι κλώνοι του ν απλώνονται σ΄ Ανατολή και Δύση.

Έλα ύπνε κι έπαρέ το κι άμε το στα περιβόλια

και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα.

 

Νανούρισμα για την ενός έτους κορούλα μου.

 

Καληνύχτα σε όλους

image001.jpg

Ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο κάμπος τα βοσκάρια

κι εμένα το παιδάκι μου το τρέφουνε τα χάδια.

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σα ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι

κι οι κλώνοι του ν απλώνονται σ΄ Ανατολή και Δύση.

Έλα ύπνε κι έπαρέ το κι άμε το στα περιβόλια

και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα.

 

Νανούρισμα για την ενός έτους κορούλα μου.

 

Καληνύχτα σε όλους

image001.jpg

Ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο κάμπος τα βοσκάρια

κι εμένα το παιδάκι μου το τρέφουνε τα χάδια.

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σα ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι

κι οι κλώνοι του ν απλώνονται σ΄ Ανατολή και Δύση.

Έλα ύπνε κι έπαρέ το κι άμε το στα περιβόλια

και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα.

 

Νανούρισμα για την ενός έτους κορούλα μου.

 

Καληνύχτα σε όλους

image001.jpg

Ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο κάμπος τα βοσκάρια

κι εμένα το παιδάκι μου το τρέφουνε τα χάδια.

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σα ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι

κι οι κλώνοι του ν απλώνονται σ΄ Ανατολή και Δύση.

Έλα ύπνε κι έπαρέ το κι άμε το στα περιβόλια

και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα.

 

Νανούρισμα για την ενός έτους κορούλα μου.

 

Καληνύχτα σε όλους

image001.jpg

Ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο κάμπος τα βοσκάρια

κι εμένα το παιδάκι μου το τρέφουνε τα χάδια.

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σα ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι

κι οι κλώνοι του ν απλώνονται σ΄ Ανατολή και Δύση.

Έλα ύπνε κι έπαρέ το κι άμε το στα περιβόλια

και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα.

 

Νανούρισμα για την ενός έτους κορούλα μου.

 

Καληνύχτα σε όλους

image001.jpg

Ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο κάμπος τα βοσκάρια

κι εμένα το παιδάκι μου το τρέφουνε τα χάδια.

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σα ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι

κι οι κλώνοι του ν απλώνονται σ΄ Ανατολή και Δύση.

Έλα ύπνε κι έπαρέ το κι άμε το στα περιβόλια

και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα.

 

Νανούρισμα για την ενός έτους κορούλα μου.

 

Καληνύχτα σε όλους

image001.jpg

Ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο κάμπος τα βοσκάρια

κι εμένα το παιδάκι μου το τρέφουνε τα χάδια.

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σα ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι

κι οι κλώνοι του ν απλώνονται σ΄ Ανατολή και Δύση.

Έλα ύπνε κι έπαρέ το κι άμε το στα περιβόλια

και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα.

 

Νανούρισμα για την ενός έτους κορούλα μου.

 

Καληνύχτα σε όλους

image001.jpg

Ο ύπνος θρέφει τα μωρά κι ο κάμπος τα βοσκάρια

κι εμένα το παιδάκι μου το τρέφουνε τα χάδια.

Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σα ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι

κι οι κλώνοι του ν απλώνονται σ΄ Ανατολή και Δύση.

Έλα ύπνε κι έπαρέ το κι άμε το στα περιβόλια

και την ποδιά του γέμισε τριαντάφυλλα και ρόδα.

 

Νανούρισμα για την ενός έτους κορούλα μου.