Μια δήλωση

570053a.jpg

Κοίτα τα μάτια μου

Μάτια τόσο ερωτευμένα μαζί σου.

Κοίτα τα χείλη μου.

Χείλη που θέλουν να φιλήσουν.

Κοίτα τα χέρια μου.

Χέρια που θέλουν να σε αγκαλιάσουν.

Άκου την καρδιά μου.

Χτυπάει μόνο για σένα.

Τα μάτια μου, τα χείλη μου, η καρδιά μου

Και τα χέρια θέλουν να σου πουν

Σ’  ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μια δήλωση

570053a.jpg

Κοίτα τα μάτια μου

Μάτια τόσο ερωτευμένα μαζί σου.

Κοίτα τα χείλη μου.

Χείλη που θέλουν να φιλήσουν.

Κοίτα τα χέρια μου.

Χέρια που θέλουν να σε αγκαλιάσουν.

Άκου την καρδιά μου.

Χτυπάει μόνο για σένα.

Τα μάτια μου, τα χείλη μου, η καρδιά μου

Και τα χέρια θέλουν να σου πουν

Σ’  ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μια δήλωση

570053a.jpg

Κοίτα τα μάτια μου

Μάτια τόσο ερωτευμένα μαζί σου.

Κοίτα τα χείλη μου.

Χείλη που θέλουν να φιλήσουν.

Κοίτα τα χέρια μου.

Χέρια που θέλουν να σε αγκαλιάσουν.

Άκου την καρδιά μου.

Χτυπάει μόνο για σένα.

Τα μάτια μου, τα χείλη μου, η καρδιά μου

Και τα χέρια θέλουν να σου πουν

Σ’  ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μια δήλωση

570053a.jpg

Κοίτα τα μάτια μου

Μάτια τόσο ερωτευμένα μαζί σου.

Κοίτα τα χείλη μου.

Χείλη που θέλουν να φιλήσουν.

Κοίτα τα χέρια μου.

Χέρια που θέλουν να σε αγκαλιάσουν.

Άκου την καρδιά μου.

Χτυπάει μόνο για σένα.

Τα μάτια μου, τα χείλη μου, η καρδιά μου

Και τα χέρια θέλουν να σου πουν

Σ’  ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μια δήλωση

570053a.jpg

Κοίτα τα μάτια μου

Μάτια τόσο ερωτευμένα μαζί σου.

Κοίτα τα χείλη μου.

Χείλη που θέλουν να φιλήσουν.

Κοίτα τα χέρια μου.

Χέρια που θέλουν να σε αγκαλιάσουν.

Άκου την καρδιά μου.

Χτυπάει μόνο για σένα.

Τα μάτια μου, τα χείλη μου, η καρδιά μου

Και τα χέρια θέλουν να σου πουν

Σ’  ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μια δήλωση

570053a.jpg

Κοίτα τα μάτια μου

Μάτια τόσο ερωτευμένα μαζί σου.

Κοίτα τα χείλη μου.

Χείλη που θέλουν να φιλήσουν.

Κοίτα τα χέρια μου.

Χέρια που θέλουν να σε αγκαλιάσουν.

Άκου την καρδιά μου.

Χτυπάει μόνο για σένα.

Τα μάτια μου, τα χείλη μου, η καρδιά μου

Και τα χέρια θέλουν να σου πουν

Σ’  ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μια δήλωση

570053a.jpg

Κοίτα τα μάτια μου

Μάτια τόσο ερωτευμένα μαζί σου.

Κοίτα τα χείλη μου.

Χείλη που θέλουν να φιλήσουν.

Κοίτα τα χέρια μου.

Χέρια που θέλουν να σε αγκαλιάσουν.

Άκου την καρδιά μου.

Χτυπάει μόνο για σένα.

Τα μάτια μου, τα χείλη μου, η καρδιά μου

Και τα χέρια θέλουν να σου πουν

Σ’  ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μια δήλωση

570053a.jpg

Κοίτα τα μάτια μου

Μάτια τόσο ερωτευμένα μαζί σου.

Κοίτα τα χείλη μου.

Χείλη που θέλουν να φιλήσουν.

Κοίτα τα χέρια μου.

Χέρια που θέλουν να σε αγκαλιάσουν.

Άκου την καρδιά μου.

Χτυπάει μόνο για σένα.

Τα μάτια μου, τα χείλη μου, η καρδιά μου

Και τα χέρια θέλουν να σου πουν

Σ’  ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μια δήλωση

570053a.jpg

Κοίτα τα μάτια μου

Μάτια τόσο ερωτευμένα μαζί σου.

Κοίτα τα χείλη μου.

Χείλη που θέλουν να φιλήσουν.

Κοίτα τα χέρια μου.

Χέρια που θέλουν να σε αγκαλιάσουν.

Άκου την καρδιά μου.

Χτυπάει μόνο για σένα.

Τα μάτια μου, τα χείλη μου, η καρδιά μου

Και τα χέρια θέλουν να σου πουν

Σ’  ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Μια δήλωση

570053a.jpg

Κοίτα τα μάτια μου

Μάτια τόσο ερωτευμένα μαζί σου.

Κοίτα τα χείλη μου.

Χείλη που θέλουν να φιλήσουν.

Κοίτα τα χέρια μου.

Χέρια που θέλουν να σε αγκαλιάσουν.

Άκου την καρδιά μου.

Χτυπάει μόνο για σένα.

Τα μάτια μου, τα χείλη μου, η καρδιά μου

Και τα χέρια θέλουν να σου πουν

Σ’  ΑΓΑΠΩ  ΠΟΛΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ