Όταν ο έρωτας μοιάζει με παραμύθι

ggggggggggggggg1.jpg

 

Αν νιώσουμε ελεύθεροι

Στου κόσμου αυτήν την πλάση

τον έρωτα θα ζήσουμε

Μες της καρδιάς τα βάθη!

 

Να δίνουμε να παίρνουμε,

Αυτά που επιθυμούμε

Να λιώνουμε να σβήνουμε

Και πάλι χωρίς ντροπή πάλι να τα ζητούμε!

 

Στου έρωτα την κόλαση

Βαθιά εμείς να μπούμε

Συγχρόνως στον παράδεισο

Επάνω να βρεθούμε!

 

Να ράγιζε η καρδούλα μας

Σε χίλια δυο κομμάτια

Εμείς σαν αντικρίζαμε

Τα πράσινα ή τα γαλανά του έρωτα μας μάτια!

 

Πάντα να προχωράμε

Στον δρόμο της αγάπης

Να μην λοξοδρομούσαμε

Σε άλλο μονοπάτι!

 

Η σκέψη μας να βάδιζε΄

Όπως και η καρδιά μας

Συμφέρον να μην έμπαινε

μέσα στην αγκαλιά μάς!

 

Μόνο λουλούδια στην ψυχή

Τριαντάφυλλα στα μάτια

Χαμόγελο στα χείλη μας

Να νιώθουμε ότι ζούσαμε

Μέσα σε παλάτια!

 

Σαν παραμύθι η ζωή

Να μοιάζει κάθε μέρα

Γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μέσα μάς

Πέρα ως πέρα!

Advertisement

Όταν ο έρωτας μοιάζει με παραμύθι

ggggggggggggggg1.jpg

 

Αν νιώσουμε ελεύθεροι

Στου κόσμου αυτήν την πλάση

τον έρωτα θα ζήσουμε

Μες της καρδιάς τα βάθη!

 

Να δίνουμε να παίρνουμε,

Αυτά που επιθυμούμε

Να λιώνουμε να σβήνουμε

Και πάλι χωρίς ντροπή πάλι να τα ζητούμε!

 

Στου έρωτα την κόλαση

Βαθιά εμείς να μπούμε

Συγχρόνως στον παράδεισο

Επάνω να βρεθούμε!

 

Να ράγιζε η καρδούλα μας

Σε χίλια δυο κομμάτια

Εμείς σαν αντικρίζαμε

Τα πράσινα ή τα γαλανά του έρωτα μας μάτια!

 

Πάντα να προχωράμε

Στον δρόμο της αγάπης

Να μην λοξοδρομούσαμε

Σε άλλο μονοπάτι!

 

Η σκέψη μας να βάδιζε΄

Όπως και η καρδιά μας

Συμφέρον να μην έμπαινε

μέσα στην αγκαλιά μάς!

 

Μόνο λουλούδια στην ψυχή

Τριαντάφυλλα στα μάτια

Χαμόγελο στα χείλη μας

Να νιώθουμε ότι ζούσαμε

Μέσα σε παλάτια!

 

Σαν παραμύθι η ζωή

Να μοιάζει κάθε μέρα

Γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μέσα μάς

Πέρα ως πέρα!

Όταν ο έρωτας μοιάζει με παραμύθι

ggggggggggggggg1.jpg

 

Αν νιώσουμε ελεύθεροι

Στου κόσμου αυτήν την πλάση

τον έρωτα θα ζήσουμε

Μες της καρδιάς τα βάθη!

 

Να δίνουμε να παίρνουμε,

Αυτά που επιθυμούμε

Να λιώνουμε να σβήνουμε

Και πάλι χωρίς ντροπή πάλι να τα ζητούμε!

 

Στου έρωτα την κόλαση

Βαθιά εμείς να μπούμε

Συγχρόνως στον παράδεισο

Επάνω να βρεθούμε!

 

Να ράγιζε η καρδούλα μας

Σε χίλια δυο κομμάτια

Εμείς σαν αντικρίζαμε

Τα πράσινα ή τα γαλανά του έρωτα μας μάτια!

 

Πάντα να προχωράμε

Στον δρόμο της αγάπης

Να μην λοξοδρομούσαμε

Σε άλλο μονοπάτι!

 

Η σκέψη μας να βάδιζε΄

Όπως και η καρδιά μας

Συμφέρον να μην έμπαινε

μέσα στην αγκαλιά μάς!

 

Μόνο λουλούδια στην ψυχή

Τριαντάφυλλα στα μάτια

Χαμόγελο στα χείλη μας

Να νιώθουμε ότι ζούσαμε

Μέσα σε παλάτια!

 

Σαν παραμύθι η ζωή

Να μοιάζει κάθε μέρα

Γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μέσα μάς

Πέρα ως πέρα!

Όταν ο έρωτας μοιάζει με παραμύθι

ggggggggggggggg1.jpg

 

Αν νιώσουμε ελεύθεροι

Στου κόσμου αυτήν την πλάση

τον έρωτα θα ζήσουμε

Μες της καρδιάς τα βάθη!

 

Να δίνουμε να παίρνουμε,

Αυτά που επιθυμούμε

Να λιώνουμε να σβήνουμε

Και πάλι χωρίς ντροπή πάλι να τα ζητούμε!

 

Στου έρωτα την κόλαση

Βαθιά εμείς να μπούμε

Συγχρόνως στον παράδεισο

Επάνω να βρεθούμε!

 

Να ράγιζε η καρδούλα μας

Σε χίλια δυο κομμάτια

Εμείς σαν αντικρίζαμε

Τα πράσινα ή τα γαλανά του έρωτα μας μάτια!

 

Πάντα να προχωράμε

Στον δρόμο της αγάπης

Να μην λοξοδρομούσαμε

Σε άλλο μονοπάτι!

 

Η σκέψη μας να βάδιζε΄

Όπως και η καρδιά μας

Συμφέρον να μην έμπαινε

μέσα στην αγκαλιά μάς!

 

Μόνο λουλούδια στην ψυχή

Τριαντάφυλλα στα μάτια

Χαμόγελο στα χείλη μας

Να νιώθουμε ότι ζούσαμε

Μέσα σε παλάτια!

 

Σαν παραμύθι η ζωή

Να μοιάζει κάθε μέρα

Γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μέσα μάς

Πέρα ως πέρα!

Όταν ο έρωτας μοιάζει με παραμύθι

ggggggggggggggg1.jpg

 

Αν νιώσουμε ελεύθεροι

Στου κόσμου αυτήν την πλάση

τον έρωτα θα ζήσουμε

Μες της καρδιάς τα βάθη!

 

Να δίνουμε να παίρνουμε,

Αυτά που επιθυμούμε

Να λιώνουμε να σβήνουμε

Και πάλι χωρίς ντροπή πάλι να τα ζητούμε!

 

Στου έρωτα την κόλαση

Βαθιά εμείς να μπούμε

Συγχρόνως στον παράδεισο

Επάνω να βρεθούμε!

 

Να ράγιζε η καρδούλα μας

Σε χίλια δυο κομμάτια

Εμείς σαν αντικρίζαμε

Τα πράσινα ή τα γαλανά του έρωτα μας μάτια!

 

Πάντα να προχωράμε

Στον δρόμο της αγάπης

Να μην λοξοδρομούσαμε

Σε άλλο μονοπάτι!

 

Η σκέψη μας να βάδιζε΄

Όπως και η καρδιά μας

Συμφέρον να μην έμπαινε

μέσα στην αγκαλιά μάς!

 

Μόνο λουλούδια στην ψυχή

Τριαντάφυλλα στα μάτια

Χαμόγελο στα χείλη μας

Να νιώθουμε ότι ζούσαμε

Μέσα σε παλάτια!

 

Σαν παραμύθι η ζωή

Να μοιάζει κάθε μέρα

Γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μέσα μάς

Πέρα ως πέρα!

Όταν ο έρωτας μοιάζει με παραμύθι

ggggggggggggggg1.jpg

 

Αν νιώσουμε ελεύθεροι

Στου κόσμου αυτήν την πλάση

τον έρωτα θα ζήσουμε

Μες της καρδιάς τα βάθη!

 

Να δίνουμε να παίρνουμε,

Αυτά που επιθυμούμε

Να λιώνουμε να σβήνουμε

Και πάλι χωρίς ντροπή πάλι να τα ζητούμε!

 

Στου έρωτα την κόλαση

Βαθιά εμείς να μπούμε

Συγχρόνως στον παράδεισο

Επάνω να βρεθούμε!

 

Να ράγιζε η καρδούλα μας

Σε χίλια δυο κομμάτια

Εμείς σαν αντικρίζαμε

Τα πράσινα ή τα γαλανά του έρωτα μας μάτια!

 

Πάντα να προχωράμε

Στον δρόμο της αγάπης

Να μην λοξοδρομούσαμε

Σε άλλο μονοπάτι!

 

Η σκέψη μας να βάδιζε΄

Όπως και η καρδιά μας

Συμφέρον να μην έμπαινε

μέσα στην αγκαλιά μάς!

 

Μόνο λουλούδια στην ψυχή

Τριαντάφυλλα στα μάτια

Χαμόγελο στα χείλη μας

Να νιώθουμε ότι ζούσαμε

Μέσα σε παλάτια!

 

Σαν παραμύθι η ζωή

Να μοιάζει κάθε μέρα

Γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μέσα μάς

Πέρα ως πέρα!

Όταν ο έρωτας μοιάζει με παραμύθι

ggggggggggggggg1.jpg

 

Αν νιώσουμε ελεύθεροι

Στου κόσμου αυτήν την πλάση

τον έρωτα θα ζήσουμε

Μες της καρδιάς τα βάθη!

 

Να δίνουμε να παίρνουμε,

Αυτά που επιθυμούμε

Να λιώνουμε να σβήνουμε

Και πάλι χωρίς ντροπή πάλι να τα ζητούμε!

 

Στου έρωτα την κόλαση

Βαθιά εμείς να μπούμε

Συγχρόνως στον παράδεισο

Επάνω να βρεθούμε!

 

Να ράγιζε η καρδούλα μας

Σε χίλια δυο κομμάτια

Εμείς σαν αντικρίζαμε

Τα πράσινα ή τα γαλανά του έρωτα μας μάτια!

 

Πάντα να προχωράμε

Στον δρόμο της αγάπης

Να μην λοξοδρομούσαμε

Σε άλλο μονοπάτι!

 

Η σκέψη μας να βάδιζε΄

Όπως και η καρδιά μας

Συμφέρον να μην έμπαινε

μέσα στην αγκαλιά μάς!

 

Μόνο λουλούδια στην ψυχή

Τριαντάφυλλα στα μάτια

Χαμόγελο στα χείλη μας

Να νιώθουμε ότι ζούσαμε

Μέσα σε παλάτια!

 

Σαν παραμύθι η ζωή

Να μοιάζει κάθε μέρα

Γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μέσα μάς

Πέρα ως πέρα!

Όταν ο έρωτας μοιάζει με παραμύθι

ggggggggggggggg1.jpg

 

Αν νιώσουμε ελεύθεροι

Στου κόσμου αυτήν την πλάση

τον έρωτα θα ζήσουμε

Μες της καρδιάς τα βάθη!

 

Να δίνουμε να παίρνουμε,

Αυτά που επιθυμούμε

Να λιώνουμε να σβήνουμε

Και πάλι χωρίς ντροπή πάλι να τα ζητούμε!

 

Στου έρωτα την κόλαση

Βαθιά εμείς να μπούμε

Συγχρόνως στον παράδεισο

Επάνω να βρεθούμε!

 

Να ράγιζε η καρδούλα μας

Σε χίλια δυο κομμάτια

Εμείς σαν αντικρίζαμε

Τα πράσινα ή τα γαλανά του έρωτα μας μάτια!

 

Πάντα να προχωράμε

Στον δρόμο της αγάπης

Να μην λοξοδρομούσαμε

Σε άλλο μονοπάτι!

 

Η σκέψη μας να βάδιζε΄

Όπως και η καρδιά μας

Συμφέρον να μην έμπαινε

μέσα στην αγκαλιά μάς!

 

Μόνο λουλούδια στην ψυχή

Τριαντάφυλλα στα μάτια

Χαμόγελο στα χείλη μας

Να νιώθουμε ότι ζούσαμε

Μέσα σε παλάτια!

 

Σαν παραμύθι η ζωή

Να μοιάζει κάθε μέρα

Γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μέσα μάς

Πέρα ως πέρα!

Όταν ο έρωτας μοιάζει με παραμύθι

ggggggggggggggg1.jpg

 

Αν νιώσουμε ελεύθεροι

Στου κόσμου αυτήν την πλάση

τον έρωτα θα ζήσουμε

Μες της καρδιάς τα βάθη!

 

Να δίνουμε να παίρνουμε,

Αυτά που επιθυμούμε

Να λιώνουμε να σβήνουμε

Και πάλι χωρίς ντροπή πάλι να τα ζητούμε!

 

Στου έρωτα την κόλαση

Βαθιά εμείς να μπούμε

Συγχρόνως στον παράδεισο

Επάνω να βρεθούμε!

 

Να ράγιζε η καρδούλα μας

Σε χίλια δυο κομμάτια

Εμείς σαν αντικρίζαμε

Τα πράσινα ή τα γαλανά του έρωτα μας μάτια!

 

Πάντα να προχωράμε

Στον δρόμο της αγάπης

Να μην λοξοδρομούσαμε

Σε άλλο μονοπάτι!

 

Η σκέψη μας να βάδιζε΄

Όπως και η καρδιά μας

Συμφέρον να μην έμπαινε

μέσα στην αγκαλιά μάς!

 

Μόνο λουλούδια στην ψυχή

Τριαντάφυλλα στα μάτια

Χαμόγελο στα χείλη μας

Να νιώθουμε ότι ζούσαμε

Μέσα σε παλάτια!

 

Σαν παραμύθι η ζωή

Να μοιάζει κάθε μέρα

Γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μέσα μάς

Πέρα ως πέρα!

Όταν ο έρωτας μοιάζει με παραμύθι

ggggggggggggggg1.jpg

 

Αν νιώσουμε ελεύθεροι

Στου κόσμου αυτήν την πλάση

τον έρωτα θα ζήσουμε

Μες της καρδιάς τα βάθη!

 

Να δίνουμε να παίρνουμε,

Αυτά που επιθυμούμε

Να λιώνουμε να σβήνουμε

Και πάλι χωρίς ντροπή πάλι να τα ζητούμε!

 

Στου έρωτα την κόλαση

Βαθιά εμείς να μπούμε

Συγχρόνως στον παράδεισο

Επάνω να βρεθούμε!

 

Να ράγιζε η καρδούλα μας

Σε χίλια δυο κομμάτια

Εμείς σαν αντικρίζαμε

Τα πράσινα ή τα γαλανά του έρωτα μας μάτια!

 

Πάντα να προχωράμε

Στον δρόμο της αγάπης

Να μην λοξοδρομούσαμε

Σε άλλο μονοπάτι!

 

Η σκέψη μας να βάδιζε΄

Όπως και η καρδιά μας

Συμφέρον να μην έμπαινε

μέσα στην αγκαλιά μάς!

 

Μόνο λουλούδια στην ψυχή

Τριαντάφυλλα στα μάτια

Χαμόγελο στα χείλη μας

Να νιώθουμε ότι ζούσαμε

Μέσα σε παλάτια!

 

Σαν παραμύθι η ζωή

Να μοιάζει κάθε μέρα

Γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού μέσα μάς

Πέρα ως πέρα!